دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری COBIT در مدیریت IT

PowerPoint قابل ویرایش
15 صفحه
11900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری COBIT در مدیریت IT توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری COBIT در مدیریت IT قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مرتضی علاالدینی
دانشجوی کارشناسی ارشد، فناوری اطلاعات و مدیریت، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) ـ کارشناس شرکت مهندسی نرم‌افزاری گلستان، تهران، ایران

علی دقایقی
کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات و مدیریت، رییس کارگروه فناوری اطلاعات و ارتباطات و رییس اداره فناوری اطلاعات شرکت ملی حفاری ایران، اهواز، ایران

کلمات کلیدی
COBIT، حاکمیت فناوری اطلاعات، حاکمیت سازمانی، چارچوب کنترل داخلی، مدل بلوغ، شرکت ملی حفاری ایران، فرآیند IT، هدف IT، شاخص کارآیی IT

اسلاید ۲ :

هر سازمان نیاز به رویکردی ساخت‌یافته برای مدیریت خود و چالش‌هایش دارد.

این رویکرد باید موارد زیر را تضمین کند:
اهداف مورد توافق فناوری اطلاعات
کنترل‌های مورد نیاز مدیریت
پایش مؤثر کارآیی برای پیگیری و نیل به اهداف مورد نظر

اسلاید ۳ :

حاکمیت فناوری اطلاعات بر عهده مدیران اجرایی سازمان بوده، شامل مدیریت، ساختاردهی به سازمان‌ و فرآیندهایی برای اطمینان از حرکت فناوری اطلاعات در راستای استراتژی‌ها و اهداف سازمان است (COBIT, Ver 4.1).

حاکمیت مؤثر فناوری اطلاعات سازمان را در دستیابی به سه هدف حیاتی، یعنی انطباق با قوانین و مقررات، برتری عملیاتی و مدیریت بهینه ریسک‌ها، قادر می‌سازد (Robinson, N.).

شرکت ملی حفاری ایران یکی از سازمان‌های زیرمجموعه وزارت نفت است که با هدف افزایش توان رقابتی خود و ورود به بازارهای جهانی، تصمیم به برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه‌های مختلف کسب و کار اصلی و پشتیبانی خود گرفته و یکی از این حوزه‌ها، حوزه فناوری اطلاعات است.

با این نگاه و با توجه به اهداف همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران، جایگاه فناوری اطلاعات در این شرکت از یک فراهم‌کننده اطلاعات به یک جزء ضروری از استراتژی سازمان (Luthy, D., Forcht, K.)، ارتقا خواهد یافت.

پروژه‌ای تحت عنوان «تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات و ارتباطات» توسط این شرکت تعریف و اجرا گردیده است.

اسلاید ۴ :

مدیران به دلایل زیر می‌خواهند از برآورده شدن اهداف فناوری اطلاعات در سازمانشان آگاه شوند (COBIT, Ver 4.1):
دستیابی به اهداف
حصول اطمینان از یادگیری و سازگاری
مدیریت خردمندانه مخاطراتی که سازمان با آنها روبروست
شناسایی فرصت‌ها و استفاده از آنها

سازمان‌های موفق، علاوه بر شناسایی مخاطرات و بهره‌گیری از منافع فناوری اطلاعات، راه‌هایی نیز برای انجام موارد زیر می‌یابند (COBIT, Ver 4.1):
هم‌سو کردن استراتژی‌های فناوری اطلاعات با استراتژی‌های کسب و کار
ایجاد اطمینان در سرمایه‌گذاران و ذینفعان از این بابت که سازمان، مخاطرات آینده را پیش‌بینی نموده است
تسری استراتژی‌ها و اهداف فناوری اطلاعات در سازمان
کسب سود از سرمایه‌گذاری در زمینه فناوری اطلاعات
فراهم نمودن ساختارهای سازمانی که پیاده‌سازی استراتژی‌ها و اهداف را تسهیل می‌کنند
ایجاد روابط سازنده و مؤثر میان کسب و کار و فناوری اطلاعات با شرکای بیرونی
اندازه‌گیری کارآیی فناوری اطلاعات

اسلاید ۵ :

مؤسسه حاکمیت فناوری اطلاعات (ITGI) در سال ۱۹۹۸ با هدف پیشبرد مطالعات بین‌المللی در زمینه هدایت و کنترل فناوری اطلاعات در سازمان‌ها تأسیس گردیده و از آن زمان تاکنون مبادرت به انتشار استانداردها و دستورالعمل‌هایی در قالب یک سری کتب و مقالات، منابع الکترونیکی و مطالعات موردی نموده که یکی از این استانداردها چارچوب COBIT است.

اسلاید ۶ :

پس از شناخت جایگاه کنونی فناوری اطلاعات (شامل ساختار سازمانی و شرح وظایف) در شرکت ملی حفاری ایران، ۳۴ فرآیند عمومی یادشده در چارچوب COBIT مورد شناسایی قرار گرفته‌اند. بر اساس مصاحبات انجام شده با مدیران واحدهای متولی فناوری اطلاعات در شرکت و مشاهدات بعمل آمده از روند اجرای فرآیندها، سطح بلوغ هریک از فرآیندهای موجود بر اساس رهنمودهای ذکر شده در شناسنامه این فرآیندها در چارچوب مذکور، اندازه‌گیری شده است.

هم‌اکنون سطح بلوغ فناوری اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران ـ که از میانگین امتیازهای بلوغ تک‌تک فرآیندها حاصل گردیده ـ برابر ۱۲/۱ است. بر اساس این ارزیابی، ۴۷% فرآیندهای کنونی فناوری اطلاعات شرکت در سطح بلوغ صفر، ۲۹% در سطح بلوغ یک، ۲۱% در سطح بلوغ دو و تنها ۳% فرآیندها در سطح بلوغ سه قرار دارند. سطوح بلوغ چهار و پنج در شرایط کنونی شرکت، مشاهده نشده‌اند.

مقایسه‌ای میان سطوح بلوغ در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد که حوزه «برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی» با نمره ۴۰/۱ بیشترین و حوزه «پایش و ارزیابی» با نمره ۴۸/۰ کمترین سطح بلوغ را در میان حوزه‌های فرآیندی فناوری اطلاعات دارا هستند.

در این مطالعات، سطح بلوغ فرآیندهای کلیدی فناوری اطلاعات شرکت ملی حفاری ایران، یعنی فرآیندهایی که با عوامل کلیدی موفقیت در ارتباطند، برابر ۱۳/۱ است که تنها به میزان ۰۱/۰ از مقدار مشابه برای همه فرآیندها بیشتر است.

اسلاید ۷ :

پیاده‌سازی حاکمیت فناوری اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران هنوز مراحل اولیه خود را طی می‌کند و تا حصول نتیجه کامل، راهی طولانی باقی است.

یکی از رویکردهایی که برای تعیین عناصر استراتژیک فناوری اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران و تهیه سند راهبردی فناوری اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت، همراستاسازی استراتژیک (Henderson, J. C., Venkatraman, N.) است.

در یکی از پیوست‌های این چارچوب، پیوندی میان اهداف کسب و کار با اهداف متصور برای فناوری الاعات از دید COBIT برقرار شده است که از این موضوع می‌توان برای تعیین اهداف فناوری اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران استفاده کرد. شاخص‌های کارآیی مرتبط با هر هدف نیز بیان گردیده‌اند.

در پیوست دیگری از این چارچوب، ارتباط میان اهداف و فرآیندهای فناوری اطلاعات مشخص گردیده است. پس از تعیین اهداف فناوری اطلاعات با توجه به شرایط و اولویت‌ها و با تعیین سطح بلوغ مطلوب برای فرآیندهای IT، باید فرآیندهای مرتبط با این اهداف شناسایی شوند و برنامه‌ریزی برای ارتقای سطح بلوغ آنها به مقدار مورد نظر، صورت گیرد.

پس از تعیین اولویت فرآیندهای مطلوب، باید نقش‌های مجری هر فرآیند در چارچوب با پست‌های سازمانی موجود در سازمان تطبیق داده شوند. در صورت عدم وجود نقش‌های مورد نظر در سازمان، باید پست‌های سازمانی جدیدی همراه با شرح وظایف مدون، در سازمان در نظر گرفته شوند.

اسلاید ۸ :

اگرچه ممکن است بکارگیری این چارچوب و مدل بلوغ فرآیندی آن در شرکت ملی حفاری ایران، منعکس‌کننده نتایج مأیوس‌کننده‌ای از وضعیت و بلوغ کنونی فناوری اطلاعات در شرکت باشد، ولی می‌توان امیدوار بود که این شرکت با استفاده از رویکرد مبتنی بر همسویی بین فناوری اطلاعات و کسب و کار که از پایه‌های اصلی این چارچوب است، بتواند در تدوین استراتژی‌ها و اهداف فناوری اطلاعات خود به موفقیت‌های عمده دست یابد.

پس از تدوین استراتژی‌ها و اهداف فناوری اطلاعات در شرکت نیز می‌توان با کمک COBIT فرآیندهای مطلوبی را برای تحقق این اهداف، طراحی و اجرای این فرآیندها را در شرکت مورد کنترل، پایش و ارزیابی قرار داد و بدین نحو در بهبود مستمر این فرآیندها کوشید.

پس از اتمام این پروژه و تشکیل بدنه و ساختار اصلی سازمان متولی فناوری اطلاعات در شرکت ملی حفاری ایران، در رابطه با چگونگی اجرای فرآیندهای این سازمان، شرکت می‌تواند از سایر روش‌ها و استانداردهای مرتبط با فناوری اطلاعات نظیر ITIL یا ISO17799 نیز استفاده نماید.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 15 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد