دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک

PowerPoint قابل ویرایش
18 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت بکارگیری COBIT در برنامه ریزی استراتژیک قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

طرح مسأله

žبرنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات به یکی از مباحث داغ در جهان و به تبع آن در کشورمان، ایران تبدیل گردیده است.

žورورد مبحث برنامه‌ریزی استراتژیک از حوزه علوم مدیریتی به حوزه علوم مهندسی، بیشتر با همان منطق حکمفرما بر مسایل مدیریتی همراه بوده، کمتر به نیازها و الزامات فناوری اطلاعات توجه شده است.

žدر سال‌های اخیر مقالات و کتب زیادی در زمینه‌هایی نظیر همسویی کسب و کار و فناوری اطلاعات یا مباحث حاکمیت فناوری اطلاعات منتشر شده، اما باز هم فقدان روشی برای تعیین عناصر استراتژیک در حوزه فناوری اطلاعات سازمان بر مبنای رویکردها و راهکارهای مرتبط با این موضوعات، احساس می‌گردد.

اسلاید ۲ :

žمطالعه انجام شده توسط مؤسسه مکنزی در سال ۲۰۰۷ نشان می‌دهد که تنها ۴۳% مدیران امریکای شمالی توانسته‌اند از بکارگیری فناوری اطلاعات در سازمان خود، خلق ارزش کنند.

žگرچه بنا به تحقیق مکنزی ۷۹% سازمان‌های امریکای شمالی توانسته‌اند کسب و کار خود را با فناوری اطلاعات همسو سازند، اما در بیشتر این موارد، همسویی ایجاد شده در سطح زیرساخت فناوری اطلاعات بوده، همسویی در سطح استراتژی و حاکمیت فناوری اطلاعات تنها ۴۵% است.

žمطالعه انجام شده بر روی بیش از ۶۰۰ سازمان اروپایی نیز نشان می‌دهد که امتیاز همسویی در آنها به طور متوسط برابر ۵۷ از ۱۰۰ است.

اسلاید ۳ :

پیشینه: همسویی کسب‌وکار و فناوری اطلاعات

žهمسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار مفهومی است که از دهه ۱۹۷۰ مطرح بوده، اما تا زمان ارایه یک مدل سیستماتیک توسط هندرسون و ونکاترامن در دهه ۱۹۹۰ مدیران قادر به ایجاد همسویی بین این دو مقوله در سازمان خود نبودند.

žدر مدل همسویی استراتژیک (هندرسون و ونکاترامن) همسویی بین چهار حوزه مختلف درونی (زیرساخت و فرایندهای سازمان و زیرساخت و فرایندهای فناوری اطلاعات) و بیرونی (استراتژی کسب و کار و استراتژی فناوری اطلاعات) در قالب دو نوع ارتباط افقی (یکپارچگی عملکردی) و عمودی (تناسب استراتژیک) مورد بحث قرار گرفته است.

اسلاید ۴ :

پیشینه: رهیافت‌های مختلف ایجاد همسویی

اسلاید ۵ :

پیشینه: حاکمیت فناوری اطلاعات

žرهیافت‌های مختلف برای ایجاد همسویی

›مبتنی بر معماری

›مبتنی بر ارتباطات (اجتماعی)

›مبتنی بر حاکمیت

–مدیریت کارآیی کسب و کار: BSC

–مدیریت سرویس‌های فناوری اطلاعات: COBIT و ITIL

žCOBIT چارچوبی برای استقرار حاکمیت فناوری اطلاعات

›به اعتقاد مؤسسه ITGI و بسیاری از پژوهشگران این حوزه، COBIT یک چارچوب پذیرفته شده و کاربردی بین‌المللی در زمینه حاکمیت فناوری اطلاعات و مبتنی بر تجارب موفق مدیریتی در زمینه امنیت و کنترل بوده، برای همسوسازی فناوری اطلاعات با اهداف کسب و کار، ارایه ارزش و مدیریت مخاطرات مناسب است.

اسلاید ۶ :

پیشینه: برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری‌اطلاعات

žروش‌های فعلی برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، عمدتاً همان روش‌های معمول برنامه‌ریزی استراتژیک در حوزه کسب و کار هستند.

žنکته مهم در طراحی یک روش برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

›ارتباط جهت‌گیری‌های استراتژیک کسب و کار با فناوری‌هایی که می‌توانند سبب ارتقای سازمان در این جهت‌گیری‌ها شوند

›تمرکز روی توصیف روشن این که سازمان برای دستیابی به مزایای رقابتی، مزایای استراتژیک، بهبود کارآیی کسب و کار و فرصت‌های رشدیافته چه می‌تواند کند

اسلاید ۷ :

ابزارها و مدل‌های مورد استفاده

اسلاید ۸ :

ارایه روش: تعیین چشم‌انداز فناوری اطلاعات

žدر تدوین چشم‌انداز فناوری اطلاعات سازمان، در نظر گرفتن چند نکته ضروریست:

›چشم‌انداز فناوری اطلاعات باید همسو با چشم‌انداز کسب و کار در سازمان باشد.

›تحقق چشم‌انداز فناوری اطلاعات با توجه به بعد زمان در ماتریس نقطه مرجع استراتژیک در چند مرحله صورت می‌گیرد.

اسلاید ۹ :

ارایه روش: تعیین مأموریت فناوری اطلاعات

žبا توجه به این که کدامیک از دو حوزه استراتژی کسب و کار یا زیرساخت و فرایندهای فناوری اطلاعات سازمان دارای قدرت بیشتری هستند، انجام برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات می‌تواند بر روی حوزه دیگر تأثیر بگذارد.

žتعیین این حوزه قدرتمند قبل از انجام فرایند برنامه‌ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات، ضروریست.

žهریک از دیدگاه‌های چهارگانه مطرح در مدل همسویی استراتژیک را می‌توان پایه و اساس تعیین مأموریت فناوری اطلاعات در سازمان دانست.

اسلاید ۱۰ :

ارایه روش: تعیین اهداف فناوری اطلاعات

žدر صورتی که برنامه‌ریزی استراتژیک کسب و کار در سازمان انجام شده باشد، می‌توان با نگاشت اهداف کسب و کار سازمان با اهداف کسب و کار ذکر شده در پیوست ۱ چارچوب COBIT، اهداف فناوری اطلاعات مرتبط با آنها را استخراج کرد.

žدر غیر این صورت باید بر اساس مراحل مختلف چشم‌انداز تعیین شده برای فناوری اطلاعات، اهداف ذکر شده در COBIT اولویت‌بندی و تعیین گردند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 18 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد