بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

سرخجه یک بیماری حادواگیردوران کودکی است که توسط یک کویروس ایجاد میشود.نشانه های بالینی آن چند نشانه ی خفیف معمولی وبثورات مشخص وبزرگ شدن غدد لنفاوی گردنی است واز این نقطه نظربا سایربیماریهایی که راشهای پوستی ایجاد میکنند همچون اوریون مخملک و...مشابه است.بیماری در کودکان خوش خیم است ونشانه ی عمومی نداشته و یانشانه های بسیار جزیی دارد.اگربیماری دردوره ی بارداری روی دهد خطر بروز آسیب شدیدبر رویان و جنین بسیار است.همچنین در  بزرگسالان احتمالا 1تا5روز تب خفیف سردرد بیقراری ترشح خفیف بینی و التهاب ملتحمه مشاهده شود

اسلاید 2 :

سازمان جهانی بهداشت به منظوربیماریابی در برنامه های مراقبت,تعریف خاصی برای سرخجه توصیه نموده است,به این معنی که هر فردتب دار,با داشتن راشهای جلدی بدون تاول و التهاب غدد لنفاوی (گردنی پس سری و پشت گوشی)میتواند مبتلا به سرخجه باشد.

اسلاید 3 :

1-مرحله ی آغازین:که به طور معمول نشانه ها خفیف و حتی ناچیزند.ممکن است سرفه و سرخ شدن گلو همراه باتب خفیف یا بدون تب وجود داشته باشد.این نشانه ها بطور کلی خفیف و بدون اهمیت اند وتاحدود1روز پیش از بروز دانه ها وجود دارند.بزرگسالان ممکن است در این دوره تب و کوفتگی داشته باشند.

اسلاید 4 :

2-بزرگ شدن غدد لنفاوی:مهمترین ویژگی بالینی سرخجه بزرگ شدن غددلنفاوی از یک هفته پیش ازبروز دانه ها تا14-10روز پس از فروکش کردن آنهاست.غددی که بیش از همه گرفتار میشوند عبارتند از:غدد لنفاوی پشت گوشی پشت سری وخلف گردنی.هرگاه دانه ها مشخص نباشند گرفتاری غدد لنفاوی یک نشانه ی تشخیصی بسیار کمک کننده است.

اسلاید 5 :

3-بثورات سرخجه:دانه های سرخجه در نخستین یا دومین روز بیماری بروز میکنند.دانه ها بصورت ناپیوسته و صورتی رنگ هستندو تقریبا همیشه در صورت بروز میکنند واین یک نشانه ی کمکی برای تشخیص است.سپس به سرعت در پایین بدن پیدا میشوند.این دانه ها بطور معمول در روز دوم کمرنگ شده و در روز سوم از بین  میروند. در اشکال بدون نشانه ی بالینی ممکن است بثورات نداشته باشند.

اسلاید 6 :

4-عوارض:درموارد نادر عوارضی مانند آنسفالیت و نوریت ممکن است بروز کند.ابتلای مفاصل(بصورت درد وتورم مفصل)در نوجونان یک عارضه ی شایع است(بخصوص در زنان)فراوانی این عوارض با افزایش سن بیشتر میشود. بعلاوه تا 90%نوزادان مادرانی که در سه ماهه ی اول حاملگی مبتلا به سرخجه شده اند به سندروم سرخجه ی جنینی یا مادرزادی مبتلا میگردند.

اسلاید 7 :

علایم آزمایشگاهی(تشخیص آزمایشگاهی)

تایید آزمایشگاهی تشخیص بیماری معمولا بر مبنای وجود آنتی کوردر آزمایش الایزا در نمونه ی خون تهیه شده در فاصله 28روز بعد از ظهور راشهای جلدی عملی خواهد بود.افزایش 4برابر آنتی کورهای گلوبین (ج )در دو نمونه از سرم بیمار, آزمایش مثبت واکنشهای زنجیری پلیمراز وجداکردن ویروس  از سایر روشهای تشخیص آزمایشگاهی است که انجام آن درآزمایشگاههای رفرانس عملی میباشد.

اسلاید 8 :

بروز سرخجه مادرزادی نیز زمانی مشخص میگردد که کودک شیر خوارمدت کوتاهی پس از تولد,پادتن آی.جی.ام سرخجه داشته باشدویا پادتن آی.جی .جی مدت بیش از6ماه دوام بیاورد,در حالی که در این مدت باید پادتن گرفته شده از مادر ناپدید شده باشد.

اسلاید 9 :

منبع آلودگی فرد مبتلا به سرخجه میباشد یعنی انسان تنها مخزن این ویروس است.                                                    بطور کلی ویروس در ناحیه ی نازوفارنکس حلق,خون, سی.اس.اف,ادرار ومدفوع بیماران 2تا6روز پس ازآغاز دانه ها یافت شده است.

اسلاید 10 :

-تماس با ترشحات بینی و گلوی افراد

-آلودگی مستقیم از طریق قطره های آب دهان ضمن تماس مستقیم با بیمار

-تماس با ترشحات حلقی وادراری حاوی مقادیر بسیار زیاد ویروس نوزادان مبتلا به سرخجه ی مادرزادی

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید