بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مقدمه


با پيشرفت علم و صنعت و ماشيني شدن جامعه كنوني رفتار و كردار و طرز تفكر انسانها نيز دستخوش تغيير و تحول شده است. يكي از دستاوردهاي مهم صنعتي شدن جامعه كنوني,‌ افزايش بي حد و اندازه آلودگيها، از جمله آلودگي آب و هوا, و آلودگي كليه مواد غذايي است. ممكن است سؤال شود آلودگي مواد غذايي چرا؟ امروزه با افزايش جمعيت و به قول جامعه شناسان غرب, كمبود مواد غذايي باعث شده است كه در صنعت كشاورزي و ژنتيك تغييرات عظيمي صورت گيرد و با تغييرات ژنتيكي گياهان و استفاده از انواع كودهاي شيميايي براي افزايش محصول, اين امر باعث شده تعادل مواد در خاك به هم خورده و بيشتر موادي كه در كود شيميايي وجود دارد جذب گياهان شده و تعادل مواد غذايي گياه هم دستخوش دگرگوني شود در نتيجه با مصرف اين نوع مواد غذايي تعادل بدن انسان نيز مسلماً بهم خواهد خورد. آلودگي هوا, فكر مي كنم كه نيازي به توضيح نباشد,‌ چيزي كه عيان است چه حاجت به بيان است              

اسلاید 2 :

بيماری MSيا اسکلروز مولتيپل چيست؟

MS يک بيماری خود ايمنی است که دستگاه عصبی مرکزی(CNS )را درگير می کند CNS يا دستگاه عصبی مرکزی شامل مغز، طناب نخاعی و اعصاب بينايی است. در اطراف فيبرهای عصبی يک بافت چربی به نام ميلين(myelin) وجود دارد که از آن محافظت می کند و به هدايت الکتريکی بوسيله فيبرهای عصبی کمک می کند. در بيماریMS ميلين در نواحی متعددی از بين می رود و به جای آن بافت اسکار(زخم) بجای می ماند که به اين پديده اسکلروسيس گفته می شود. اين نواحی آسيب ديده به عنوان پلاک يا ضايعه ( lesion) نيز گفته می شود. بعضی اوقات فيبر عصبی خود به خود آسيب ديده و می شکند. ميلين نه تنها از فيبرهای عصبی محافظت می کند بلکه در کار و عملکرد آنها نيز اهميت دارد. وقتی ميلين يا خود فيبر عصبی آسيب ديده يا تخريب می شود، توانايی اعصاب در هدايت ايمپالس های الکتريکی از مغز به اندام و بالعکس دچار اختلال می گردد و اين عامل نشانه های مختلف مربوط به بيماریMS را در فرد ايجاد می کند.

اسلاید 3 :

حقايق:

n  MS یک بیماری نورولوژیک مزمن و غیرقابل پیش بینی است که دستگاه عصبی مرکزی را درگیر میکند.

مسری نیست و بطور مستقیم از طریق وراثت منتقل نمی شود.

بیشتر افرادی که MS دارند طول عمر طبیعی و یا تقریباً طبیعی دارند.

بیشتر افرادی کهMSدارند ناتوانی شدید پیدا نخواهند کرد.

 درحال حاضر داروهای تأیید شده ای(FDA) برای این بیماری وجود دارد، که روند بیماری MS را تعدیل کرده  و یا پیشرفت آن را کند می سازد.

افرادی که MS دارند ممکن است علائم خفیف، متوسط، یا شدید داشته باشند.

اسلاید 4 :

MS با دوره های عود- بهبودی:

خصوصيات: به دوره های تشديد بيماری که اين بيماران تجربه ميکنند،FLAR-UPS گفته  می شود که البته نام عود، حمله و وخيم شدن را می توان به آن اطلاق کرد. دوره های حاد بدتر شدن عملکرد عصبی در اين افراد ديده می شود.

بعد از آن دوره های بهبودی کامل يا ناقص  بيماری اتفاق می افتد)رميسيون) که در طول آن پيشرفت بيماری وجود نخواهد داشت.

فراوانی: بيشتر افراد در هنگام تشخيص اوليه به اين فرم از بيماری دچار هستند که تقريباً 85 درصد افراد مبتلا به MS را شامل می گردد.

اسلاید 5 :

MSپيشرونده ابتدايی

خصوصيات: افراد اين گروه گونه ای از بيماری MS را تجربه می کنند که روند بدتر شدن بيماری از ابتدا مداوم ولی آهسته است و عود و بهبودی قابل تمايزی ديده نمی شود. با اين حال، ميزان و نسبت پيشرفت در طول زمان متغير است و گاهی توقف بيماری و بهبودی های موقتی ممکن است ديده شود.

اسلاید 6 :

 MSپيشرونده ثانويه:

خصوصيات: افراد با اين نوع MS يک دوره ابتدائی عود- بهبودی را تجربه می کنند و متعاقب آن يک روند ثابت بدتر شدن بيماری ديده خواهد شد که ممکن است همراه يا بدون، عود( حمله مجدد) و بهبودی نسبی(رميسيون) باشد.

  1. n. فراوانی:تا قبل از عرضه داروهای موثر برای درمان MS50 درصد از MS نوع عود- بهبودی ظرف 10 سال به توع پيشرونده ثانويه مبتلا می شدند. هنوز داده های حاصل از مطالعات طولانی مدت در دسترس نيست تا ثابت شود  فاصله زمانی برای تبديل شدن به اين شکل از بيماری با داروهای موجود طولانی شود.

اسلاید 7 :

عود کننده پيشرونده:

خصوصيات: افرادی که اين نوع MS را دارند، يک بيماری با حالتی که نشانه ها بصورت ثابت رو به بدتر شدن می گذارند، را تجربه می کنند ولی با اين حال در دوره بيماری ممکن است بهبودی موقتی وجود داشته باشد و يا وجود نداشته باشد بر خلاف MS دوره های عود و بهبودی، در اين نوع MS در فواصل حملات عود، پيشرفت بيماری به سمت بدتر شدن همواره وجود خواهد داشت.

اسلاید 8 :

عوامل ايجاد کننده MS چيست؟

nدر عين حال که علت بيماری MS ناشناخته است، اغلب محققين بر اين باورند که آسيب به ميلين در اين بيماری به علت پاسخ نامناسب سيستم ايمنی بدن می باشد. در حالت طبيعی، سيستم ايمنی در مقابل عوامل بيگانه همچون ويروس و باکتری از بدن محافظت می کند. دربيماريهای خود ايمنی، بدن به بافت های خود حمله می کند. باور بر اين است که MS يک بيماری خود ايمنی است. در اين بيماری ميلين هدف حملات قرار می گيرد. دانشمندان هنوز نمی دانندچه عامل شروع کننده ای سيستم ايمنی را وادار به اين کار می کند اغلب عقيده دارند که عوامل متعددی از جمله: ژنتيک- جنسيت- عوامل محيطی(ويروس ها، آسيب ها و صدمات و فلزات سنگين) در اين زمينه نقش دارند.

اسلاید 9 :

چه کسی به بيماری MS مبتلا می شود؟

هرکسی ممکن است دچار بيماری  MS شود ولی الگوهايی وجود دارند:

 بيشتر افراد با MS بين سنين 50-20 سالگی تشخيص داده می شوند.

  زنان 3-2 برابر مردان به بيماری مبتلا می گردند.

   مطالعات نشان می دهند که عوامل  ژنتيک بعضی اشخاص را در مقايسه با ديگران به بيماری مستعد تر می سازند ولی شواهدی از وراثت مستقيم در بيماری MS وجود ندارد.

    MS در نژاد اروپای شمالی شايع تر است ولی نژادهای آفريقايی، آسيايی و هيسپانيک نيز از اين بيماری در امان نيستند.

حدود 400 هزار آمريکايی MS دارند و هر هفته حدود 200 نفر تشخيص داده می شوند در کل دنيا 5/2 ميليون نفر به بيماری MS مبتلا می باشند.  MS با شروع زود هنگام: بيماری در افراد قبل از 21 سالگی تشخيص داده می شود که 5 درصد کل بيماران را تشکيل می دهد. MS معمولاً بعنوان بيماری بزرگسالان مطرح می شود ولی در کودکان نيز ديده شده است.  MS با شروع دير هنگام: بيماری بعد از سن 50 سالگی تشخيص داده می شود 4/9 درصد بيماران MS را اين گروه تشکيل می دهند.

اسلاید 10 :

نشانه ها:

نشانه های MS غيرقابل پيش بينی بوده و از فردی به فرد ديگر و از زمانی به زمان ديگر متفاوت است. بطور مثال يک فرد ممکن است دچار خستگی غيرطبيعی شود و ديگری دچار مشکلات بينايی گردد. فردی ممکن است دچار عدم تعادل گشته و ماهيچه های هماهنگ کننده در تعادل، راه رفتن را برای او مشکل سازد و ديگری مشکل تکلم، لرزش، خشکی اندام ها و مشکلات مثانه را تجربه کند. ممکن است در طول روند بيماری بعضی از علائم ظاهر شوند و بعضی ديگر ناپديد شوند.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید