بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دندان

 • استخوان آلوئول
 • (PDL)Periodontal Ligament:
 • کلاژن
 • عناصر سلولی
 • مایعات بافتی
 • عروق (کم)
 • پایانه های عصبی

اسلاید 2 :

 در عملکرد نرماَل و PDLنقش

“Acti e Stabilization”

اسلاید 3 :

اصول بیولوژیکی حرکت دندان

                                   تئوری بیوالکتریکی:

                                (I سیگنال های پیزوالکتریک

 پتانسیل های بیوالکتریکی(II                                                                

حرکت ارتدنتیک دندان

 

                                          تئوری فشار- کشش

اسلاید 4 :

تئوری الکتریسیته بیولوژیک

 .I سیگنال های پیزوالکتریک (در اثر تغییر فرم ساختمان کریستال)

 • زود از بین می روند.
 • با رها کردن نیرو سیگنالی مساوی در جهت مخالف ایجاد میشود.

           در حرکت ارتودونتیک نمیتوانند نقشی داشته باشند.

.IIپتانسیل های بیو الکتریکی

 در استخوان بدون تنش هم هستند.

با میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی میتوان تحریکشان کرد.

 

اسلاید 5 :

تئوری فشار- کشش

بجای سیگنالهای الکتریکی، سیگنالهای شیمیایی محرک سلول و حرکت دندان اند.

(1تغییر در جریان خون همراه با تغییر فشاردرون PDL (فشارزیاد، جریان خون کم)

(2تشکیل یا رهایی پیام رسان های شیمیایی(ظهور استئوکلات ها و استئو بلاست ها)

(3فعالیت سلول ها   (Remodelingلامینادورا و حرکت حفره دندان با تحلیل مسقیم)

اگر فشار در حدی باشد که عروق

 بسته شوند، نکروز استریل پدید

 می آید...

  >   تحلیل نقبی

--- > تاخیر در  حرکت دندانی

 

 

اسلاید 6 :

اثر نیرو

 • اندازه نیرو

    مضرات نیروهای بیش از اندازه:

                 دردناک،

                 تاخیر در حرکت دندانی،

                 پس از حرکت، نیرو به صفر میرسد.

 • مدت اعمال نیرو ( حداقل شش ساعت متمادی)

بهترین نیرو نیروی سبک و ممتد است.

اسلاید 7 :

اصول مکانیکی

ویژگی های عمده که در کاربردهای کلینیکی باید در نظر گرفت:

Stiffness  

Strength

Range

Resilience

Formability

اثرات اندازه و شکل سیم:

    (1/L)ⁿ ,      d⁴  Stiffness   α

Range      α  1/d    , Lⁿ

Strength  α  d³     , (1/L)ⁿ

اسلاید 8 :

مصالحه بین استحکام و فنریت :

.1 از طریق ضخامت و طول 

.2Multi Strand  متاثر از جنس و نحوه ی تابیده شدن تار ها

لاستیک های حلقوی برای انتقال نیرو:

 • کائوچو
 • لاتکس با عمر 6-4 برابر

اسلاید 9 :

نقطه آبی نشانگر مرکز مقاومت است.

ØTipping

Ø

ØBodily Mo ement

Ø

ØIntrusion/Extrusion

ØRotation around the longitudinal axis

اسلاید 10 :

راه های کم کردن گشتاور برای Bodily Mo ement:

نزدیک کردن نیرو به مرکز مقاومت

         مشکلات بهداشتی

ایجاد گشتاور مخالف :

نیرو به لبه برنده(مطلوب نیست)

سیم گرد و فنر کمکی

سیم چهارگوش     

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید