دانلود فایل پاورپوینت تبدیلات در 2 بعد

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تبدیلات در 2 بعد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تبدیلات در 2 بعد قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مباحث ابتدایی ماتریس

هر ماتریس از سطر ها وستونها تشکیل یافته است

اسلاید 2 :

اعمال مختلف روی ماتریس ها

جمع

تفریق

ضرب

اسلاید 3 :

نمایش یک بردار به کمک ماتریس

 

اسلاید 4 :

تبدیلات - انتقال

جابجا کردن تصاویر بدون اینکه هیچ تغییری در اندازه شکل حاصل شود

a  مقدار انتقال در جهت محور x و b مقدار انتقال در جهت محور y است

 xمختصات نقطه مورد نظر در محور افقی وy  مختصات نقطه مورد نظر در جهت محور عمودی است

 

اسلاید 5 :

تبدیلات - تغییر اندازه (مقیاس)

در این تبدیل اندازه شکل عوض می شود اما نباید موقعیت آن جابجا شود

 

اسلاید 6 :

تبدیلات - انعکاس

در این تبدیل مکان نقطه یا تصویر عوض می شود اما اندازه آن ثابت می ماند انعکاس به چهار صورت تعریف می شود:

.1نسبت به محور Xها

.2نسبت به محور Y ها

.3نسبت به یک خط ثابت

.4نسبت به مبداء مختصات

اسلاید 7 :

انعکاس – نسبت به محورها

نسبت به محور Y ها

نسبت به محور X  ها

اسلاید 8 :

انعکاس – نسبت به مبداء مختصات و یک خط ثابت

 

اسلاید 9 :

تبدیلات  - دوران

در ان تبدیل با دوران دادن شکل ظاهر شکل به هم می ریزد اما باید موقعیت آن حفظ شود

اسلاید 10 :

تبدیلات - کشش

در این تبدیل شکل حالت ونمای اولیه خود را از دست می دهد

m  مقدار (اندازه ) کشش در جهت محور Y ها است

n  مقدار (اندازه ) کشش در جهت محور X ها است

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 13 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله دو جنبه از XSL : تبدیلات XSL و اشیاء قالب بندی XSL

word قابل ویرایش
37 صفحه
18700 تومان
XSL، در واقع داراي دو راستا مي باشد، تبديلات XSL يا XSLT (نگارش 1.0 كه يك معرفي W3C است و نگارش 1.1 كه ارائه شده است) و اشياء قالب بندي XSL يا XSLFO. هر كدام هنگامي كه واردكار با داده هاي XML مي شوند، براي انجام وظايف متفاوتي طراحي مي شوند. XSLT اجازه مي دهد محتواي XML را بگيريم و به هر شكل ديگري تغيير دهيم، ...

دانلود فایل پاورپوینت تبدیلات در 2 بعد

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مباحث ابتدایی ماتریس هر ماتریس از سطر ها وستونها تشکیل یافته است اسلاید 2 : اعمال مختلف روی ماتریس ها جمع تفریق ضرب اسلاید 3 : نمایش یک بردار به کمک ماتریس   اسلاید 4 : تبدیلات - انتقال جابجا کردن تصاویر بدون اینکه هیچ تغییری در اندازه شکل حا ...