دانلود فایل پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب

PowerPoint قابل ویرایش
49 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت توسعه صنعتی ایران بعد از انقلاب قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل نمودار میباشد —-

اسلاید ۱ :

فهرست مطالب

روند های کلان جمعیتی و اقتصادی بعد از انقلاب

عملکردهای کلان صنعتی

موانع و چالش های استمرار توسعه

نقش ایرانیان خارج از کشور

اسلاید ۲ :

عملکرد اقتصادی بعد از انقلاب: عوامل موثر بر عملکرد

 • بعد از انقلاب چند عامل مهم موجب کاهش تولید اقتصادی کشور شد:

  –خروج مدیران با تجربه و تصدی مدیران جوان، بی تجربه، و بدون دانش اداره مجمو عه ها، و بدون برنامه حساب شده در سطوح مختلف اداره کشور.

  –خروج تعداد زیادی از مدیران، متخصصان، و کارآفرینان و سرمایه گذاران از چرخه فعالیت  کشور

  –شروع جنگ تحمیلی با عراق که خود تا حدودی ناشی از عامل اول بود

  –مسائل و در گیری های مربوط به اسقرار نظام سیاسی جدید

  –عوامل مزبور همدیگر را تشدید میکردند.

اسلاید ۳ :

با پایان جنگ روندها تغییر کرد و عوامل و سیاستهای مثبتی در جهت توسعه اقتصادی اتخاذ شد

–مدیران جدید ۱۰ سال تجربه پیدا کرده بودند

–آموزش مدیریت رو به گسترش نهاد

–سیاست های دولتی به تدریج از محصولات صنعتی برداشته شد

–قیمت ارز تعدیل و به طرف یک نرخی شدن تغییر کرد

–ایجاد و توسعه زیربناها الویت یافت

–دانشگاها رو به توسعه نهاد

–…….

–با راه افتادن کارهای عمرانی متخصصین اهمیت و میدان کار یافتند

–روابط سیاسی با خارج روبه بهبود نهاد

–نتیجه این عوامل: بهبود عملکرد اقتصادی و افزایس تولید

اسلاید ۴ :

رشد سریع صنعت را در عملکرد بخش های مهم صنعتی میتوان ملاحظه کرد

–به عنوان مثال صنایع اساسی ذیل رشد قابل توجهی کردند:

–فولاد

–برق

–اتومبیل

–پتروشیمی

–…….

–به علاوه ظرفیت هتی طراحی مهندسی و ساخت ماشین آلات نیز رشد جهش گونه ائی  نمودند

اسلاید ۵ :

برخی عواملی که استمرار رشد را تهدید میکنند

–ضعف نظام دولتی و خدمات عمومی

–افزایش در آمد نفت !

–استمرار سوبسیدهای دولتی به اترژی، دارو، و سایر کالاهای عمومی بجای کمکهای هدفمند

–فقدان نظامهای ارزشیابی و انتخاب مدیران سیاسی بر اساس کارآئی با استفاده از سازو  کارهای های مبتنی بر امکان مشارکت عمومی و فارغ از ملاک های ایدئولوژیک  

–فقدان نظامهای ارزشیابی و انتخاب و ارتقا مدیران اقتصادی بر اساس کارآمدی

–دولتی بودن اقتصاد و اکثریت بنگاه هابی تولیدی و فقدان بخش خصوصی قدرتمند و زمینه های رشد آن

–ظرفیت ساختار سیاسی برای پذیرش استمرار توسعه

–ظرفیت فرهنگی برای پذیرش و استمرار توسعه (کارهای گروهی، گفتگو، رعایت حق سایرین،…..)

اسلاید ۶ :

ضعف نظام دولتی و خدمات عمومی

–یکی از زمنه ای مهلک سوء مدیریت اقتصادی در دو دهه گذشته وجود تورم دو رقمی بوده است

–تورم درایران ناشی از کسزی بودجه و عدم رعایت انضباط مالی بوده است 

–وجود تورم و عدم توانائی دولت درافزایش حقوق کارکنان خود متناسب با تورم موجب کاهش حقوق آنها به قیمت های پابت شده است 

–به عنوان مثال به تورم، کاهش ارزش واقعی خدمات عمومی دولت، و وضعیت حقوق دانشگاهیان نگاه کنیم  

–همزمان با کاهش حقوق، فقر بر امکانات دیگر دانشگاهی مستولی شده است   

اسلاید ۷ :

ضعف نظام دولتی و خدمات عمومی

–یکی از زمنه ای مهلک سوء مدیریت اقتصادی در دو دهه گذشته وجود تورم دو رقمی بوده است

–تورم درایران ناشی از کسزی بودجه و عدم رعایت انضباط مالی بوده است 

–وجود تورم و عدم توانائی دولت درافزایش حقوق کارکنان خود متناسب با تورم موجب کاهش حقوق آنها به قیمت های پابت شده است 

–به عنوان مثال به تورم، کاهش ارزش واقعی خدمات عمومی دولت، و وضعیت حقوق دانشگاهیان نگاه کنیم  

–همزمان با کاهش حقوق، فقر بر امکانات دیگر دانشگاهی مستولی شده است   

اسلاید ۸ :

تضعیف روز افزون خدمات عمومی موجب ضعف ارکان نظام اجتماعی میشود

 • تورم و فقر دولت حوزه های بنیادی ذیل از خدمات عمومی را نیز تحت تاثیر قرار داده است:

آموزش و پرورش

قوه قضائیه

پلیس و ارتش

خدمات دولتی

فقر این حوزها بنیادهای توسعه را تهدید میکند

–فقر آموزش و پرورش موجب ضعف تربیت علمی و اخلاقی نسل آتی کشور میشود 

–فقر قوه قضائیه موجب اختلال در نظام قضائی و احقاق حقوق مردم میشود و بستر توسعه را نابود میکند 

–فقر پلیس موجب اختلال در اجرای قانون و حفظ امنیت جامعه میشود  

–فقردستگاه اداری موجب توسعه فساد در ادارات و ناکارآمدی و ممانعت آن از توسعه میشود      

اسلاید ۹ :

افزایش در آمد نفت میتواند مانع دیگری برای استمرار توسعه شود

درآمد نفت شمشیر دولبی که میتواند در جهت حمایت از توسعه و یا ممانعت از آن عمل کند

چند گزینه برای استفاده از درآمدهای نفتی وجود دارد: 

گزینه اول: فروش ارز نفت به بانک مرکزی دریافت ریال برای هزینه های دولت و نوعی استفاده بانک مرکزی از ارز خریداری شده از دولت است    

گزینه دوم: سپرده گذاری در بانکهای خارجی و اشتفاده از سود آن برای تقویت مستمر دولت و فرایند توسعه بدون وارد شدن شکهای تند و مخرب   

گزینه سوم: انباشت در آمد اضافی نفت در صندوق ذخیره ارزی

اسلاید ۱۰ :

افزایش در آمد نفت میتواند مانع دیگری برای استمرار توسعه شود

–گزینه دوم: سپرده گذاری در بانکهای خارجی و اشتفاده از سود آن برای تقویت مستمر دولت و فرایند توسعه بدون وارد شدن شکهای تند و مخرب   

–گزینه دوم به علت عطش کشور برای توسعه انتخاب نخواهد شد

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 49 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد