دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و طراحی سیستم ها

PowerPoint قابل ویرایش
259 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و طراحی سیستم ها توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تحلیل و طراحی سیستم ها قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱- آشنایی با مفهوم سیستم ،ترکیب و نحو عملکرد و طبقه بندی و خواص سیستمها
۲- آشنایی با نظریه عمومی سیستمها
۳- آشنایی با نگرش سیستمی

اسلاید ۲ :

۱- سه خصلت اساسی سیستمها را بر شمارید
۲- اجزاءسیستم را نام برده و هر یک را در دو سطر توضیح دهید
۳- اجزاءمختلف سیستم در یک موسسه آموزشی را مشخص کنید
۴- سیستم باز و بسته را مقایسه کنید
۵- آنتروپی منفی و گونه های مختلف آن را شرح دهید و نحوه عملکرد آنتروپی را در سیستم های باز و بسته شرح دهید
۶- سیستم های اصلی و فرعی را با ذکر مثال توضیح دهید

اسلاید ۳ :

سیستم مجموعه ای است که از اجزاءبه هم وابسته که وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را احراز کرده و از نظم و سازمان خاصی پیروی می نماید و در جهت تحقق هدف معینی که دلیل وجودی آن است فعالیت می کند

اسلاید ۴ :

اجزاءچهار گانه سیستم
۱- درونداد(input) : آنچه بنحوی وارد سیستم می شود و سبب تحرک سیستم می شود
۲- فرایند تبدیل(process) :جریان تغییر و تبدیل آنچه وارد سیستم می شود
۳- برونداد(output) : آنچه از تغییر و تبدیل از سیستم (به شکل کالایا خدمات )خارج می شود
۴- بازخورد (feed back) : فرایندی دورانی که قسمتی از ستاده به عنوان اطلاعات به درونداد پس خورانده می شود

اسلاید ۵ :

هر سیستم در محیطی قرار دارد . محیط سیستم شامل کلیه متغیرهایی است که می تواند در وضع سیستم مؤثر باشند و یا از سیستم تأثیر پذیرند عوامل محیطی در بر گیرنده عواملی همچون عوامل طبیعی ،فرهنگی ایدئولوژی ،اجتماعی ،سیاسی ،اقتصادی و غیره هستند

اسلاید ۶ :

سیستم های اصلی و فرعی
سیستم های اصلی : که در بر گیرنده مجموعه ای از سیستم ها فرعی می باشد
سیستم های فرعی : که جزئی از یک سیستم بزرگتر بوده و جهت تحقق هدفهای سیستم اصلی فعالیت می کند

اسلاید ۷ :

سیستم بسته : سیستمی ساده است که با محیط خود ارتباط برقرار نمی کند و در بر خورد با محیط سازمان خود را از دست می دهد
سیستم باز : سیستمی است که با محیط خود در ارتباط است

اسلاید ۸ :

در هر سیستم عواملی وجود دارند که بر خلاف جهت نظم سیستم عمل می کنند و مختل کننده انتظام سیستم هستند این عوامل را آنتروپی می نامند

اسلاید ۹ :

۱- آنتروپی مثبت : عملکردش در خلاف جهت نظم سیستم است
۲- آنتروپی منفی : عملکرش خلاف جهت آنتروپی مثبت است و برای ایجاد تغییرات تعدیلاتی در جهت اصلاح انحرافات به منظور بقاء سیستم در محیط عمل می کند

اسلاید ۱۰ :

۱- کلیت و جامعیت وجودی ۸- گرایش به فنا
۲- سلسله مراتب ۹- گرایش به تکامل
۳- همبستگی بین اجزاء ۱۰- گرایش به تعادل یا خود
۴- تناسب بین اجزاء نگهداری
۵- گردش دایره وار
۶- خاصیت تولید مثل
۷- همپایانی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 259 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد