دانلود مقاله تجزیه و تحلیل سیستم (طراحی یک سیستم نرم افزاری خوب)

word قابل ویرایش
50 صفحه
11700 تومان
117,000 ریال – خرید و دانلود

تجزیه و تحلیل سیستم (طراحی یک سیستم نرم افزاری خوب)

دیکشنری کلمات ………………………………………………………………
مقدمه …………………………………………………………………………
دلایل شروع مطالعه …………………………………………………………..
آشنایی با سیستم ………………………………………………………………
`روشهای جمع آوری اطلاعات ………………………………………………..
تعریف مسئله …………………………………………………………………

چارت سازمانی ……………………………………………………………….
معایب سیستم …………………………………………………………………
نیازهای سیستم ……………………………………………………………….
شرح عملکردی که می خواهیم انجام دهیم ………………………………….
روش پیاده سازی ……………………………………………………………
امکان سنجی ها ………………………………………………………………
نمودار گنت ……………………………………………………………………

نمودار پرت ………………………………………………………………….
بررسی وضعیت موجود ………………………………………………………
نمودار سطح های مختلف سیستم …………………………………………….
ارائه طرح های پیشنهادی ……………………………………………………
سیستم پیشنهادی ………………………………………………………………

نرم افزارهای مورد استفاده برای پروژه …………………………………..
فرم ipo ………………………………………………………………………
شرح عملیات و تصمیم گیری ها ……………………………………………
تامین امنیت و پشتیبانی ……………………………………………………..
شرحی از روش پیاده سازی و نصب …………………………………….
نمودار گردش اطلاعات …………………………………………………….
لیست ورودی و خروجی ها ………………………………………………..
فایل ها و پایگاه داده ها ………………………………………………………
نمودار ساختار برنامه ……………………………………………………….
نمونه رابط گرافیکی …………………………………………………….
نمودار ارتباط موجودیت ها ……………………………………………………

دیکشنری داده …………………………………………………………………
دیکشنری ساختار داده ………………………………………………….
دیکشنری اجزاء داده ………………………………………………….
دیکشنری ذخیره داده …………………………………………………
دیکشنری جریان داده …………………………………………….
دیکشنری کلمات

باشگاه:
به مجموعه ای اطلاق میشود که در آن فعالیتهای مشارکت جویانه و غیر رسمی صورت میگیرد و افراد در آن روابطی دوستانه و مستمر دارند.

شورای سیاست گزاری:
مجموعه ای از افراد حقیقی و حقوقی که مسعولیت سیاست گزاری برنامه ریزی و نظارت بر کلیه فعالیت های باشگاه را بر عهده دارد.

مدیر باشگاه:
شخصی حقوقی است که با پیشنهاد و تایید شورای سیاست گزاری(مدیرعامل موسس) برای مدت … سال به عنوان مدیر باشگاه منصوب میشود . فعالیتهای مدیر باشگاه با هماهنگی و تائید رئیس شورای سیاست گزاری می باشد

شورای مدیریت و برنامه ریزی :
مجموعه ای است متشکل از افراد حقیقی وحقوقی که کلیه برنامه ریزی ها و مدیریت طرحها و فعالیتهای باشگاه را بر عهده دارد.

بخش:
به اصلی ترین واحد باشگاه اطلاق می شود که متشکل از واحدهای مختلف با اهداف و وظایف معین و در ارتباط با هم هستند.

مسئول بخش:
شخصی حقوقی است که با پیشنهاد وتایید مدیرباشگاه وتایید مدیرعامل موسسه برای مدت ۱ سال به عنوان مسئول یکی از بخسهای باشگاه منصوب میشود.

اتاقهای فکر:
اتاقهای فکر جلسات راهبردی است که در جهت بحث و بررسی وتبادل نظر پیرامون مسائل مختلف جوانان در ۸ عرصه به تفکیک برگزار میشود .

شورای هم اندیشی:
مجموعه ای است از افراد حقیقی که وظیفه آن بحث و بررسی ایده های طرح شده در اتاقهای فکر و تبدیل آنها به طرحهای عملیاتی میباشد.

کانون:
واحدی است که در آن فعالیتهای مشارکت جویانه و غیر رسمی و تخصصی پیرامون موضوع فعالیت کانون و ویژه اعصا کانون و مخاطبین عام صورت میگیرد . دامنه فعالیتهای کانون میتواند شهری استانی و کشوری باشد.

هیئت موسس کانون:
مجموعه ای از اشخاص حقیقی با علایق مشترک و توانمندیهای مرتبط با کانون میباشند که مسئولیت برنامه ریزی های اجرائی و مقدماتی تاسیس کانون را بر عهده دارد.

کاندیدا:
شخصی حقیقی است که واجد شرایط کاندیداتوری در شورای مرکزی کانون بوده و به صورت داوطلبانه جهت شرکت در انتخابات اعلام آمادگی می کند.

مجمع عمومی کانون:
عبارتند از کلیه اعصا کانون که فرایند پزیرش را طی نموده اند و عضویت کانون درآمده باشند.

مدیر کانون:
شخصی حقیقی است با علایق فرهنگی که به مدت ۱ سال به عنوان مدیر کانون در انتخاب شورای مرکزی از سوی اعضا کانون انتخاب میشود.

گروه دوستی:
یکی از بخشهای باشگاه میباشد که افراد با علایقو توانمندیهای یکسان در زمینه های خاص فعالیت نموده و در جهت این فعالیت پیوندی عاطفی بین یکدیگر برقرار مینمایند دامنه فعالیت گروههای دوستی محدود به اعضا گروه می باشد.

شورای مرکزی کانون:
مجموعه ای از اشخاص با علایق فرهنگی از طریق انتخات توسط مجمع عمومی کانون به مدت ۱ سال انتخاب میگردند و مجموعته مدیریتی تشکیل می دهند.

رسانه:
ابزار انتقال پیام به مخاطب میباشد که در قالب نشریه مکتوب و نشریه الکترونیکی ارائه میگردد.

شبکه فراخوان:
شبکه ای است که از طریق آن کلیه ارتباطاتو مقالات باشگاه با اعضا و مخاطبین به صورت تلفنی مکاتبه ای و… صورت میگیرد.

مخاطب:
شخصی حقیقی است با علایق فرهنگی که در باشگاه حضور داشته و فرایند پزیرش را طی نموده و به عضویت باشگاه در آمده است.

طرح:
مجموعه ای از اهداف خط مشی ها روکشها و … هستند که در چارچوب خاص و در راستای اهداف مجموعه طراحی شده اند و در بازه ای معین و برای طیف خاصی از مخاطبین اجرا میگردد.

برنامه:
طرح هایی که به صورت مستمر تکرار شده که با هدف ارتقائ سطوح مخاطب گستره اجرا محتوای برنامه و… اجرا میگردد.

کارشناس امور فرهنگی:
شخصی است حقوقی با تخصص در امور فرهنگی که میتواند در خصوص طرح ها و برنامه هایی با محتوای فرهنگی ایده و نظر بدهد.

کارشناس امور آموزشی:
شخصی است حقوقی با تخصص در امور آموزشی که میتواند در خصوص طرح ها و برنامه هایی با محتوای آموزشی ایده و نظر بدهد.

مقدمه:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و حجم روزافزون اطلاعات دیگر سیستم های دستی نمی توانند نیاز های انسان را بر آورده کنند.
برای طراحی یک سیستم نرم افزاری خوب ما باید ابتدا درک خوبی از سیستم داشته باشیم و نیزهای اساسی سیستم را به خوبی درک کنیم و راه حلهای خوبی برای رفع نیازهای سیستم ارائه دهیم.

در انجام کار تحلیلگر باید سیستم را به خوبی بشناسد و اطلاعات مناسبی را جمع آوری کند در غیراین صورت اگر اطلاعات بدست آمده با سیستم دستی موجود مغایرت داشته باشد سیستمی که در آینده طراحی میشود جوابگوی نیازهای این سیستم نیست.

به همین منظور ما بر آن شدیم تا برای تهیه سیستمی کارا برای باشگاه جوانان مهر ابتدا سیستم موجود را مورد تجزیه و تحلیل مناسب قرار دهیم و بعد با توجه به نیازهای سیستم موجود راه حلهای مناسبی را برای آن ارائه دهیم.

دلایل شروع مطالعه:

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و از رده خارج شدن سیستم های دستی و سنتی بر آن شدیم تا تحولی را در یکی از سیستم های انتخابی انجام دهیم .
پس از جستجوی سیستم – سیستم انتخابی خود را انتخاب کرده که همان باشگاه جوانان مهر است .

این باشگاه به دلیل دستی بودن سیستم کاری آنجا گزینه منا سبی برای شروع مطالعه به شمار می رفت .

آشنایی با سیستم :

کار سیستم :
ایجاد فضای مناسب جهت فعالیت مفید نیروهای جوان در حوزه های مختلف دینی و فرهنگی و اخلاقی و علمی و اجتماعی و … . جذب و نگه داری نیروهای جوان و متعهد و استفاده از استعداها و توانایی هایشان در جهت اهداف مجموعه . تقویت مبانی دینی و اخلاقی و اجتماعی و … جوانان .

شناخت و بررسی نیازها ومشکلات روز جوانان و برنامه ریزی و تلاش در جهت رفع آنها .

موضوع فعالیت و برنامه های باشگاه :
۱- ارائه خدمات مشاوره برای نوجوانان و جوانان و زوج های جوان
۲- برگزاری جلسات بحث و بررسی در مورد مسائل مورد علاقه جوانان
۳- تشکیل اردوهای تربیتی

۴- ایجاد فضاهای مناسب برای گزراندن ایام فراغت نوجوانان و جوانان
۵- اجرای طرح های حمایتی و مصون سازسی جوانان در برابر مشکلات زندگی و تهاجم فر هنگی بیگانه .

مدت فعالیت :
باشگاه فرهنگی اجتماعی مهر از سال ۸۲ در بخش برادران با تشکیل کانون اندیشه – قرآن و عترت- نشریات – تربیت بدنی و خانواده آغاز به فعالیت نمود . حسب نظر هیئت مدیره و مدیرعامل موسسه فعالیت باشگاه کماکان ادامه خواهد داشت و

هزینه و اعتبارات :
کلیه فعالیتهای باشگاه پس از طرح در شورای سیاست گزاری و اخذ مصوبه اجرا تامین اعتبار می گردد . ۲۰ درصد از بودجه فعالیتهای باشگاه از محل مشارکت با مجموعه های فرهنگی تامین خواهد شد و مابقی هزینه های باشگاه توسط موسسه تهیه و تامین می گردد.

نحوه تامین و پشتیبانی از برنامه ها:

موسسه در تامین مکانی برای باشگاه مسئولیت خواهد داشت .
موسسه در اجرای طرح ها و برنامه های گروه ها و کانون ها و هم چنین فعالیتهایی مربوط به باشگاه پشتیبانی های بخشهای امور مالی اداری و خدمات عمومی و روابط عمومی انجام خواهد داد .
نیروی انسانی موجود در مدیریت بخشهای چهار گانه باشگاه و نیروی انسانی مربوط به طرح ها و برنامه ها متناسب با فعالیت های ارائه شده حق الزحمه دریافت خواهند کرد .

نحوه ارتباط در باشگاه و اجزاء آن با یکدیگر و سایر موسسات:

گروهها و کانونهای باشگاه از طریق هماهنگی مسئول گروه یا مسئول کانون با مسئول بخش توانمند سازی می توانند به مدیر باشگاه یا سایر اجزاء در ارتباط باشند و برنامه ها و فعالیتهای و برنامه های مشترک نیز داشته باشد .

مکانیسم نظارت و ارزشیابی:

ماکنیسم ارزشیابی و نظارت بر فعالیتهای باشگاه شامل ۲ بعد ارزشیابی و بعد نظارت می باشد . انجام ارزشیابی از برنامه ها پس اجرای هر برنامه صورت می پزیرد و نظارت بر فعالیتها و برنامه ها حین اجرا و پس از آن انجام می پزیرد. انجام ارزشیابی و نظارت در ۲ بخش محتوا و اجرا اعمال می گردد

که در بخش محتوا ی اموزشی از استید و در بخش اجرا از عوامل اجرایی و نحوه اجرا ارزشیابی و نظارت صورت می پزیرد .ابزارهای نظارت شامل نظر سنجی و مصاحبه و فرم انتقاد و پیشنهاد در برتامه ها و فعالیتهای گروهها و کانونهای باشگاه می باشد .

سیستم نظارتی:

رئیس شورای سیاست گزاری باشگاه از طریق مدیر باشگاه و مسئولین بخشهای باشگاه بر کلیه فعالیت های گروهها وکانون ها نظارت دارد .

سیستم ارزشیابی:

۱- اجرای پیش آزمون و پس آزمون برای برنامه های گروهها و کانونها
۲- اجرای طرح های نظر سنجی
۳- اجرای طرح های ارزشیابی
۴- استفاده از نظرات و پیشنهادات ارائه شده به کانونها و گروهها

روشهای جمع آوری اطلاعات:

ما برای تجزیه و تحلیل سیستم نیاز به اطلاعات در مورد سیستم داریم که این اطلاعات از طریقه های گوناگونی به دست می آید که ما در این پروژه اطلاعات مورد نیازمان را بیشتر از طریق مصاحبه و کمی هم مطالعه اسناد بدست آورده ایم که به شرح زیر است:

مصاحبه :

شورای سیاست گزاری:

اهداف وسیات ها :
۱- تعیین وتبیین اهداف وخط مشی ها کلی فعالیت های باشگاه
۲- سیاست گزاری وتصمیم گیری ونظارت بر کلیه فعالیت های باشگاه

برنامه ها ومحتوای :
۱- انطباق فعالیت های باشگاه با اهداف و فعالیت های موسسه
۲- تایید و تصویب طرح ها و بر نامه های باشگاه
۳- تایید تشکیل کانون ها و گروههای دوستی وتصویب طرح های ایشان
۴- تصویب بودجه و اعتبارات باشگاه
۵- تصویب دستورالعمل ها و آئین نامه های داخلی باشگاه

روش اجرا:
کلیه ایده ها طرح ها و برنامه ها و … پس از برسی در اتاقهای فکر گارگاههای هم اندیشی و شورای مدیریت و برنامه ریزی به منظور بررسی و کار کارشناسی به طرح و برنامه موسسه ارجاع خواهد شد .
سپس جهت تصویب نهایی در جلسات شورای سیاست گزاری به شور گذاشته می شود.

ساختار :
شورای سیاست گزاری شامل افراد حقیقی و حقوقی شامل مدیر شورا(مدیر عامل موسسه) دبیر شورا(مدیر باشگاه ) ۲ نفر کارشناس فرهنگی (به پیشنهاد معاونت فرهنگی) ۱ نفر کارشناس آموزشی (به پیشنهاد معاونت آموزش) ۱ نفر کارشناس طرح و برنامه ۱ نفر کارشناس امور جوانان و۲نفر مسئولین مراکز(تصمیم گیری/توانمند سازی) باشگاه جوانان می باشند .

در صورت تایید رئیس شورا مجری و یا ارائه دهنده طرح جهت دفاع از طرح پیشنهادی می تواند در جلسه حضور داشته باشد.

برونداد:
تعیین خطوط حرکت و فعالیت در باشگاه

شورای مدیریت و برنامه ریزی :

اهداف کلی :
ایجاد نظامی هماهنگ در برقررای ارتباط میان اجزای باشگاه و موسسه و باشگاه .

اهداف جزئی:
۱- ایفای نقش به عنوان حلقه واسط میان باشگاه و موسسه .
۲- تحقق کلیه سیاست ها خط مشی ها و مصوبات شورای سیاست گزاری.

ساختار :
این شورا متشکل از ۵ نفر شامل :
مدیر شورا(مدیر باشگاه ) دبیر باشگاه (مسئول تصمیم سازی باشگاه) و اعضاء شورا شامل (مسئولین مراکز توانمند سازی / اطلاع رسانی / امور اداری ) باشگاه می باشند .

شرح وظایف شورای مدیریت و برنامه ریزی :
۱- بررسی و تطابق طرح های رسیده از مراکز باشگاه از حیث اهداف / سر فصل های برنامه ای / بودجه و ….
۲- برنامه ریزی در خصوص شکل گیری و انجام طرح ها و برنامه ها .
۳- نظارت ارزشیابی نقد و آسیب شناسی بر اجزاء و فعالیت های باشگاه .
۴- پیگیری اجرای دستورالعمل ها ابلاغیات و آئین نامه ها ومصوبات شورای سیاست گزاری.
۵- تعیین مجریان طرحها تایید صلاحیت کاندیداهای شورای مرکزی کانون ها و انتخاب سرگروهها .

روش اجرا :
شورا به صورت هفتگی تشکیل جلسه داده و کار بررسی طرحهای رسیده از مراکز باشگاه وشورای سیاست گزاری و یا موسسه را بر عهده خواهد داشت .
کلیه مصوبات این شورا به تصویب مدیر عامل موسسه خواهد رسید .
هر طرح در صورت کسب (نصف به علاوه ۱ آرای اعضاء) به صورت مصوبه شورا تلقی خواهد شد.

شورای هم اندیشی :

اهداف کلی:
۱- تهیه نقشه کلان مهندسی فرهنگی حوزه جوانان متناسب با بندهای سه گانه ماموریت و عرصه های هشت گانه موسسه .
۲- توجه به آرا و عقاید جوانان تاثیر گزار در عملیاتی کردن طرح های فرهنگی و استفاده از سرمایه های انسانی کارآمد خلاق و مبتکر

۳- تلاش در جهت زبده یابی و زبده پروری در فعالیتهای فرهنگی
۴- توجه به مسائل فکری اعتقادی اخلاقی
۵- تقویت تشکل ها و فعالیت های مزهبی جوانان

اهداف جزئی:
۱- استفاده از نظریات وعقاید جوانان در طراحی برنامه های فرهنگی مناسب با علاقه ایشان
۲- تربیت نیروهای موثر فرهنگی جهت نفوذ در حوزه های مختلف فرهنگی شهر
۳- استفاده از ایده ها و نظرات مطرح شده در اتاقها ی فکر و ارائه طرحهای کاربردی در حوزه فرهنگی

۴- توجه به بهبود مستمر فعالیت ها و برنامه ها یکی از عناصر کلیدی توسعه پایدار مبتنی بر دانایی
۵- بررسی مشکلات جوانان و تلاش در جهت حل آنها

روش اجرا:

جلسات کارگاهها هم اندیشی حداقل ۲ جلسه در ماه خواهد بود که وظیفه فرآوری و بررسی ایده ها و طرحهای رسیده از اتاقهای فکر/کانون ها/گروههای دوستی و … و ارائه پیشنهادات کاربردی در خصوص طرح ها و ایده ها می باشد.

اداره جلسات به صورت گروها و به شیوه طوفان مغزی یا بارش فکری خواهد بود.
جمع بندی پیشنهادات در قالب فرم های مصوب و توسط دبیر جلسات صورت خواهد گرفت.
پیشنهادات نهایی جمع بندی شده و از حیث بودجه اعتبارات توان مجموعه تطابق با سر فصلهای برنامه ای و چگونگی جلب مشارکت در شورای مدیریت و برنامه ریزی باشگاه بررسی خواهد شد .

برونداد:
۱- تربیت افراد نخبه و موثر فرهنگی و مجریان فعالیتهای فرهنگی .
۲- طرحها و ایدههای فرآوری شده وقابل اجرا برای بررسی بیشتر در شورای مدیریت و برنامه ریزی تعدیل خواهد شد.

بخش محصولات :

اهداف کلی :
تلاش جهت توسعه فرهنگی و توجه هدفمند و همه جانبه ب هکلیه ابعاد وجودی مخاطبان و نگاه دقیق ب هتعالیم دینی به عنوان نظام هوشمند و جامع برای پاشخگویی به نیازهای جوانان .
تلاش جهت بهینه سازی و اصلاح روشهای سنتی و بومی سازی و بکارگیری جدیدترین و سالم ترین ابزارها و فن آوریها .

 

اهداف جزئی:
توجه به بهبود مستمر فعالیت ها و برنامه ها به عنوان یکی از عناصر کلیدی توسعه پایدار مبتنی بر دانایی.

ساختار :
شامل تیم محتوا و تیم اجرا می باشد و توسط مسئول مرکز تولید و اطلاع رسانی تشکیل می گردد .

روش اجرا:
پیشنهاد تولید محصول از فعالیتهای انجام شده یا در حال اجرا توسط کانونها و گروهها و مجریان طرح های باشگاه به مسئول تولید و اطلاع رسانی ارائه خواهد شد.

پس بررسی طرح تولید درشورای مدیریت و برنامه ریزی جهت کارشناسی بیشتر و تطابق با اهداف و برنامه های موسسه و سپس جهت اخذ مصوبه تولید به شورای سیاست گزاری ارسال خواهد شد.

پس از تایید طرح مسئول مرکز تولید و اطلاع رسانی مامور ب هتشکیل تیم تخصصی محتوا و اجرا در خصوص تولید محصول مورد نظر میباشد .

برونداد :
محصولات مرکز تولید و اطلاع رسانی با توجه به محتوای مصوب در قالب های زیر تولید میگردد:
۱- لوح فشرده
۲- بازی های رایانه ای و انیمیشن
۳- کتاب و کتابچه

۴- جزوات آموزشی
۵- بولتن و بروشور و کاتالوگ و ویژه نامه

بخش پشتیبانی:
واحدی از بخش امور مالی و اداری باشگاه می باشد که کلیه فعالیتهای اداری و خدمات امور عمومی باشگاه و تامین و پشتیبانی از برنامه های بخشهای باشگاه در این واحد صورت میگیرد .

شبکه ارتباطی جوانان :

اهداف کلی :
ایجاد نظام و رویه ای جهت تحقق استمرار ارتباط با مخاطب

اهداف جزئی:
۱- تلاش در جهت برقراری ارتباط صمیمی دوستانه و دوسویه با مخاطبین .
۲- ایجاد بانک اطلاعاتی مخاطبین و برنامه ریزی جهت حضور ایشان در فعالیتها
۳- اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها فعالیت های باشگاه

ساختار:
مسئول مرکز اطلاع رسانی موظف به تهیه بانک اطلاعاتی از مخاطبین و اساتید و مربیان ومجریان طرح و فعالین فرهنگی مرتبط با باشگاه میباشد .
تماس با مخاطب (از طریق پست و تلفن و همراه و پیک و دعوت نامه و sms و …)

روش اجرا:
پس از اجرای طرح و برنامه های باشگاه اطلاعات کلیه مخاطبین در فرم های مصوب ثبت و در زمانهای لازم با ایشان ارتباط خواهد کرد.

برونداد:
۱- امکان انجام اثر سنجی در برنامه ها
۲- تهیه بانک اطلاعاتی کلیه مخاطبان و اساتید و …
۳- تسهیل امکان ارتباط با مخاطب

تعریف مسئله:

۱- این باشگاه دارای تعدادی بخش است .
۲- بخشهای مختلف با هم در ارتباط هستند.
۳- در بخش اتاقهای فکر و کارگاههای هم اندیشی ایده ها و نظرات در مورد مسایل گوناگون بیان میشود.
۴- در بخش شورای سیاست گزاری تصمیم گیری در مورد درخواستها انجام میشود.
۵- در تخش شورای مدیریت و برنامه ریزی طرحها برسی میشوند تا در صورت تصویب به شورای سیاست گزاری ارسال شوند.

۶- بخش محصولات محصولات درخواستی بخشهای مختلف را تولید میکند(طرحها جهت تصویب ابتدا به شورای هم اندیشی ارسال و بعد از شورای سیاست گزاری مجوز تولید آنها به بخش محصولات ارسال میشود.)
۷- بخش رسانه کارهای اطلاع رسانی را انجام میدهد.
۸- مجوز ایجاد گروههای دوستی باید از مرکز سیاست گزاری و مهندسی صادر شود.
۹- مجوز ایجاد کانون باید از مرکز سیایت گزاری و مهندسی صادر شود.

۱۰- مدریت با موسسه خدمات مشاوره ای آستان قدس رضوی در ارتباط است.

معایب سیستم:

۱- در طول دوره های مختلف افراد زیادی به باشگاه مراجعه میکنند و فعالیتهای گوناگونی انجام میدهند و چون سیستم آنها به صورت دستی و فرم است پیدا کردن گزارشات یک فرد خواص (منظور اینکه یک فرد در چه زمینه هایی و با چه سمتی همکاری کرده است)سخت است.
۲- چون سیستم به صورت دستی است و برای این منظورها از فرمهای خواصی استفاده می شود امکان بروز خطا در تعامل بین اطلاعات زیاد است .

۳- از برنامه هایی که قبلا در گروهها و کانون های مختلف باشگاه انجام شده مکانیزم خواصی وجود ندارد.
۴- هر ساله تعداد زیادی از گروهها افراد وارد باشگاه میشوند و تعدادی خارج میشوند ثبت اطلاعات ویا حذف این اطلاعات به دلیل زیاد بودن افراد و دفترهای ثبت نام مشکلی اساسی به شمار می رود.

۵- یکی دیگر از معایب این سیستم نداشتی سایتی مناسب برای اطلاع بیشتر افراد از عملکرد اعضا و نوع گروهها و کانونهای موجود در باشگاه و در حالت کلی کار اصلی و چارت اصلی سازمان.

نیازهای سیستم:

۱- کاستن ا فعالیت های که نیاز به وقت و زمان بالایی دارد.
۲- جاوگیری و برانداختن امر کاغذ بازی.
۳- جستجوی سریع اطلاعات بخش یا فرد مشخص.
۴- ثبت سریع و راحت تر اطلاعات.
۵- سهولت در امر حذف و اضافه اطلاعات و افراد.

۶- کاهش ایجاد خطاهایی که در حین کاغذ بازی رخ میدهد.
۷- مکانیزم دقیق کارهایی که تا کنون انجام شده است.
تخصصهای لازم برای کاربران:
تخصصهای مبتدی همانند آشنایی با صفحات WEB و گردش و طریقه تبادل اطلاعات در WEB و آشنایی با نرم افزارهای WINDOWSوEXPLORER

۲- دومین طرحی که ما پس از تجزیه و تحلیل کارسناسانه این سیستم ارائه کردیم شبکه کردن سیستمهای باشگاه و تغییر سیستم دستی به کامپیوتری در بحث تبادل اطلاعات در این طرح که طرحی زمانبر موفق و جزء نیازهای سیستم به شمار میرود ما تمام بخشهای باشگاه را مکانیزه کرده و برای هر بخش یک یا چند سیستم در نظر میگیریم تا کاربران بتوانند

از طریق شبکه(سرور) به یکدیگر متصل شوند و بتوانند با یکدیگر تبادل اطلاعات کنند و همانکارهایی که از طریق فرم وبه صورت دستی انجام می شد را با استفاده از بحث IT و شبکه کردن آنهااز طریق کامپیوتر انجام شده و موجبات کاهش کاغذ بازی ها و زمانبر بودن و طولانی بودن انتقال فرم به بخش دیگر را فراهم کنیم این طرح نیز جزء طرح های بود که مدر آنجا استقبال خوبی از ان به عمل آورد .

تخصصهای طراحان این طرح عبارتند از :
آشنایی کامل با نرم افزارهای شبکه ای همانند esiy cofi, game port, game tolse ,line port, ….
و نرم افزارهایی برای بالا رفتن امنیت در شبکه همانند esiy sicuerity و نرم افزار های بالا

تمام قطعات از طریق قطعه ای به نام HUB به سرور متصل میشوند.
سخت افزارهای سرور:
قیمت (ریال) مدل نام قطعه

۶۰۰۰۰۰ ۴۰۰۰ SPU
500000 1G RAM
ON BOURD GRAPHIC
450000 80 HHD

۷۰۰۰۰۰ GIGA MODERBOURD
ONBOURD SOUND
300000 GENIUS SPEIKER
200000 INTEL MODEM

۷۰۰۰۰ SAMSUNG PLOPPY
2000000 INTEL ROM
150000 ASUS CD ROM
100000 FAX MODEM MOTOROLA

۱۳۰۰۰۰۰ LCD LG MONITOR
80000 MOSE GENIUS
100000 OFFICE KEY BOURD

سخت افزارهای کاربر:

قیمت (ریال) مدل نام قطعه

۵۰۰۰۰۰ ۳۰۰۰ SPU
500000 1G RAM
ON BOURD GRAPHIC
300000 40 HHD

۷۰۰۰۰۰ GIGA MODERBOURD
ONBOURD SOUND
300000 GENIUS SPEIKER
200000 INTEL MODEM

۸۰۰۰۰ LG PLOPPY
2000000 INTEL ROM
250000 SAMSUNG CD ROM

۱۳۰۰۰۰۰ LCD LG MONITOR
80000 MOSE GENIUS
100000 OFFICE KEY BOURD

تخصصهای لازم کاربران از این سیستم عبارتند از :
آشنایی با کامپیوتر و نرم افزارهای مورد استفاده در بخش های مختلف .

۳ : سومین طرح ارائه شده ما طرح استاد انلاین بود.
این طرح طرحی موفق وایده ای نو بود که استقبال خوبی از آن به عمل آمد. ما در این طرح که از طریق اینترنت انجام میگرفت به کاربران مختلف درسهای متفاوتی ارائه میدادیم که این درسها می توانست متن یا صوت و یا هردو بود.

امکانسنجیهای زمانی و تخصصی و سخت افزاری و نرم افزاری این طرح همانند طرح یک می باشد.

بعد از ارائه این طرحها به مدیریت با اجرای طرح دوم موافقت شد و ما بر آن شدیم تا بعد از تجزیه و تحلیل آنجا در امر برطرف کردن آنجا سایتی برای باشگاه ارائه دادیم .

طرح ارائه شده ما به شکل زیر بود که ما در این پروژه فقط به معرفی آن می پردازیم .

پیشنهاد یکی از روشهای پیاده سازی:

با توجه به تجزیه و تحلیل سیستم و بررسی نیازها و ارائه راه حلها ما به این نتیجه رسیدیم که ما میتوانیم این سیستم را با برنامه نویسی توسط گروه برنامه نویسی داخل (پیشنهاد مدیر پروژه) انجام دهیم و اگر احیانا به مشگلی بر بخوریم میتوانیم قسمتی از آن را از بیرون خریداری کنیم و با تلفیق این دو سیستم را به مرحله اجراء گزاشته و اسباب پیشرفت فناوری اطلاعات را فراحم آوریم .

امکان سنجی

امکان سنجی مالی :
در این امکان سنجی ما برآورد هزینه های پروژه را انجام میدهیم. و خیلی بخش مهمی است چون بعد از این بخش مشخص میشود که ایا سازمانی که میخواهیم آن را تجزیه کنیم

با توجه ب ههزینه ها مایل به ادامه کار است یا نه با توجه به امکان سنجی ما در این پروژه حدود ۴۵۰۰۰۰۰ هزار تومان برآورد سخت افزار و ۳۰۰۰۰ هزار تومان برآورد نرم افزار و ۲۰۰۰۰۰۰ هزار تومان برآرد طراحی و ۱۵۰۰۰۰۰۰ هزار تومان برآورد اجرا و پشتیبانی است

امکان سنجی تکنیکی :
در این بخش ما باید ابزارها و نرم افزارها وکلا بحث پشتیبانی تکنیکی را برای پروژه انجام دهیم .
نرم افزارهای مورد استفاده در این پروژه در بخش طرح ها ارائه شده است و ابزارهای لازم هم همان ابزارها و تکنیکهای خاص یک تحلیلگر است.

امکان سنجی عوامل انسانی :
در این امکان سنجی ما افرادی را که در مراحل مختلف پروژه لازم داریم را ذکر می کنیم.
با توجه به تحلیلهایی که ما انجام دادیم در این پروژه به حدود ۲-۳ نفر برای تجزیه و تحلیل سیستم و ۳ نفر برای طراحی و ۲ نفر برای اجرا و ۲ نفر هم برای آموزش به استفاده کنندگان و به تعداد سیستم ها کاربر برای سازمان نیاز داریم .

امکان سنجی زمانی :
در این امکان سنجی ما از دو نمودار پرت و گنت استفاده میکنیم که نمودار پرت برای مراحل و روش اجرای پروژه است و نمودار گنت میزان پیشرفت پروژه رو به نمایش می گزارد .

بررسی وضعیت موجود

بررسی کلی نیازها سیستم جدید :

با توجه به طراحی های انجام شده توسط گروه تحلیل وارائه راه حلها در این زمینه امید میرود که این سیستم نیازی نداشته باشد و در صورت نیاز در بخش پشتیبانی آن را حل خواهیم کرد

با توجه به ارائه طرح طراحی سایت ما بجای کشیدن نمودارهای وضع جدید نمودار سطحهای مختلف سایت را طراحی می کنیم .

سیستم پیشنهادی :

اهداف :
اهداف این سیستم برطرف کردن نیازهای سیستم قبلی و قوت بخشیدن به سیستم است که شامل:

۱- تهیه گزارشات درخواستی
شامل:
۱- گزارش عملکرد یک شخص خاص
۲- گزارش عملکرد کانونها
۳- گزارش عملکرد گروههای دوستی

۴- گزارش عملکرد شوراهای هم اندیشی
۵- گزارش محصولات تولید شده
۶- گزارش طرح های ارائه شده به بخش سیاست گزاری
۷- گزارش مصوبات و دستوالعمل ها
.
.
.
۲- آشنایی هر چه بیشتر مراجعه کنندگان به باشگاه و مشاهده اهداف و عملکرد آنها
۳- اطلاعات مربوط به کارکرد های تبلیغاتی باشگا ه
و بر طرف کردن نیازهایی که در بخش نیازهای سیستم عنوان کرده است

شرح مختصری از سیستم پیشنهادی :

ما در این سیستم که همان طراحی سایت (به منظور آشنایی با باشگاه و کارکرد و …)و برنامه ای برای گزارشگیری ( گزارشات ارائه شده در بخش ۱ اهداف سیستم ) است کارهای گوناگونی در جهت پیشرفت کار ارائه داه ایم که به شرح زیر است .

در سایت ما بخشهای بخشهای مختلفی داریم همانند (کانونهای تخصصی و گروههای دوستی و امور فوق برنامه و تحقیقات و پژوهش ها و …) داریم که در این قسمت ما کارکرد و محتوای این بخشها را به اطلاع بازدید کنندگان سایت می رسانیم .

در بخش دیگری از سایت ما ( طرح جوان و معنای زندگی و طرح زائران مهر و طرح فصل رویش و … )را داریم که کارهای تبلیقاتی و اطلاع رسانی را انجام می دهند.
بخش دیگر سایت مربوط به کارهای دبیر خانه ای میشود که شامل ( ارتباط با ما و لینکستان و فروشگاه محصولات و تالار گفتگو و تخته سیاه و گالری عکس و … )می باشند.

به دلیل نبودن وقت و زیاد بودن فعالیتها ما آنها را به صورت کلی به ۳ بخش تقسیم کردیم و کارکرد آنها را در بالا ذکر کردیم .

قسمت بعدی سیستم که همان سیستم گزارش گیری است به گونه ای است که تمام بخشها اطلاعات خاص خود (به عنوان مثال یک شخص خاص)را به سیستم میدهند که اطلاعات مشترک با یک کد جدا میشوند

و وقتی بخواهیم عملکرد یک فرد خاص مورد ارزیابی قرار داده و گزارشی از کارهای فرد به دست آوریم فقط کافیست شماره یا همان کد فرد را وارد کرده و پس از جستجوی برنامه گزارشات فرد مورد نظر قابل رئیت است.

نمودارهای جریان داده وضع موجود:

با توجه به اینکه ما سیستم و فرایند انتقال داده ها را تغییری ندادیم و فقط آن را مکانیزه کردیم و طرح جدیدی ارائه دادیم نمودارهای وضع موجود همان نمودارهای سطح قبل است که ما به دلیل تکراری بودن نمودارها از کشیدن آنها معضوریم .

لیست ورودیها و خروجیهای سیستم جدید :

ورودی ها :
۱- اطلاعات مربوط به بخشهای مختلف از قبیل
۱- اعضاء گروهها
۲- اعضاء کانونها
۳- طرح ها

۴- صورت جلسات
۵- محصولات
و …
۲- اطلاعات مربوط به عملکرد ها

خروجی ها:
۱- گزارشات مختلف شامل
۱- گزارش عملکرد یک فرد خواص
۲- گزارش عملکرد کانون

۳- گزارش عملکرد گروههای مختلف
۴- گزارش محصولات تولیدی
۵- گزارش طرح های ارائه شده به شوراها جهت تصویب طرح
۶- گزارش صورت جلسات
۷- گزارش طرح های تصویبی

۸- گزارش برنامه های فوق برنامه
۹- گزارش عملکرد پرسنل

۲- اطلاعات مربوط به باشگاه و عملکرد بخشهای مختلف

نرم افزارهای مورد استفاده برای پروژه :

نرم افزارهایی که ما برای پروژه استفاده کردیم علاوه بر نرو افزارهایی که در بخش طرحها و نرم افزارهایی که برای یک تحلیلگر بیان شد عبارتند از:
POWER DISAINGER, VISIO , WORD , FRONT PAGE
که ازاین نرم افزارها برای رسم نمودارهای مختلف و رسم صفحات گرافیکی استفاده شده است استفاده شده.

شرح پردازشهای سیستم جدید:

ما شرح پردازشها را با رسم فرم IPO نشان میدهیم که پردازش نام پردازش و قسمت منبع و مقصد تعیین میکنیم که این جریان داده از پردازش خارج شده یا به پردازش وارد می شود و در قسمت شرح جریان داده ما اطلاعات انتقالی را می نویسیم همانند زیر:

فرم IPO :
در این فرم تمام پردازش ها و ورودی و خروجیهای آن پردازش به علاوه مبنع یا مقصد بودن جریان داده ذکر شده است.

نام پردازش منبع/ مقصد شرح جریان داده

امور مالی و حسابداری منبع
منبع
منبع
منبع گزارشی از پیگیری وضعیت مالی بخش ها
بررسی وضعیت مالی گروه
گزارش بررسی امور مالی

بررسی وضعیت مالی کانون
محصول منبع
مقصد
مقصد درخواستهای ارائه شده محصول
درخواست محصول (از جانب کانون)
تصویب درخواستهای ارائه شده محصول

شورای هم اندیشی مقصد
مقصد
مقصد
منبع ایده ها و نظرات
شرکت اعضاء (از جانب کانون)
شرکت اعضاء(از جانب گروه)
فرم ارائه طرح نتیجه گرفته شده
پشتیبانی منبع
منبع

منبع
منبع گزارش امور پشتیبانی(گروه)
گزارش امور پشتیبانی(امور خدمات ورزشی)
گزارش امور پشتیبانی (کانون)
گزارش امور پشتیبانی کل مجمویه(به موسسه)
مسئول دبیر خانه مقصد

منبع گزارشات (دبیر خانه)
گزارشات عملکرد مجموعه
موسسه مقصد
مقصد
مقصد گزارشی از وضعیت پشتیبانی بخشهای مختلف
گزارش از وضعیت مالی بخشهای مختلف
گزارش پیگیری مصوبات

شورای سیاست گزاری منبع
منبع
منبع
منبع
مقصد
منبع
مقصد

مقصد
منبع
مقصد
منبع فرم اطلاعات مخاطبین
تایید و مجوز ایجاد طرح ارائه شده (رسانه)
تایید فعالیتها برای تولید محصول
مصوبه و مجوز ایجاد کانون
درخواست ارائه شده محصول

مجوز ایجاد گروه
طرح های بررسی شده
ارائه آئین نامه و دستورالعملهای لازم
مجوز فعالیت (ورزشی)
فرم نتیجه گرفته طرح (در بخش شورای هم اندیشی)
مجوز فعالیت (آموزشی)
شورای برنامه ریزی مقصد

مقصد
منبع
مقصد
مقصد
مقصد
مقصد فرم گزارش فعالیت (آموزشی)
فرم گزارشات برای موسسه

ارائه طرحهای بررسی شده(شورای سیاست گزاری)
برنامه جهت تایید (کانون)
طرح به منظور تصویب
ارائه طرح ها(رسانه)
مدیریت
هیئت موسس منبع

مقصد تشکیل اعضاء
ارسال اعضاء
شبکه ارتباطی منبع
منبع
منبع
مقصد ثبت (اطلاعات اعضای کانون)
ثبت (اطلاعات اعضای گروه)

ارسال هدایا (به مخاطب)
اطلاعات مخاطبین و گروهها وکانونها

شرح عملیات و تصمیم گیریها :

شرح تمام پردازشها را در بخش جمع آوری اطلاعات توضیح داده ایم .

تامین امنیت و پشتیبانی و شرح آن :

با توجه به حجم زیاد اطلاعات در سیستم و مسائل دیگر امر امنیت و پشتیبانی امری ضروری و مهم به شمار میرود . که در همین راستا ما طرح هایی را به منظور تامین امنیت و پشتبانی ارائه کرده ایم که عبارتند از :

۱- اگر در قسمت جستجوی فرد مشخصات فرد مورد نظر به هر دلیلی پیدا نشد پیغامی نمایش داده شود تا از تکرار کار کاربر جلوگیری کند .

۲- فایل ها هر روز- به روز می شوند تا اگر فضای مناسب برای ذخیره اطلاعات وجود نداشته باشد پیغامی دهد تا کاربر اطلاعات را وارد نکند و اینجاست که بحث پشتیبانی مطرح می شود و طراحان باید مشگل را حل کنند .

۳- به منظور بالا رفتن سطح امنیت در سیستم هر کاربری قبل از ورود به سیستم باید رمز عبور خود را وارد کند و در صورت تایید رمز عبور کاربر می تواند از سیستم استفاده کند و اگر کسی تا ۳ مرتبه رمز عبور را غلط وارد کرد آن فرد بیگانه شناخته شده و تا مدت خواصی PASSWORD آن سیستم فعال نمی شود .

۴- برای جلوگیری از هک و دسترسی افراد خرابکار از نرم افزارهای انتی هک و جهت جلوگیری از خطر ویروس از نرم افزارهای آنتی ویروس استفاده می کنیم.

شرح مختصری از روش پیاده سازی و نصب :

بعد از طراحی و برنامه نویسی نوبت به نصب و اجرای آن میشود .
قبل از نصب سیستم (سیستم گزارشات)ما باید کاربرانی را که از این سیستم استفاده می کنند را آموزش دهیم تا در تبادل اطلاعات دچار مشگل نشوند.

برای نصب این سیستم(سایت ) باید ابتدا فضایی را خریداری کنیم تا بتوانیم به سایت خود وجودیت بخشیم و سیستم های مورد نظر را استقرار دهیم و تمامی آنها را به صورت شبکه به یکدیگر لینک کنیم (سیستم گزارشات) و همان کارهایی که به صورت دستی و کاغذی در امر ثبت اطلاعات بوده را به صورت کامپیوتری انجام میدهیم.

ورودی و خروجی های سیستم:

ورودی

۱- اطلاعات دقیق در مورد افرادی که وارد سیستم میشوند.
۲- ثبت صورتجلسات و تصمیم گیریهای سازمان.
۳- اطلاعات موبوط به عملکرد اعضا .

۴- اطلاعات مربوط به تصمیم گیریهای سازمان در مورد بخشهای مختلف.
۵- اطلاعات مربوط به پرسنل و مسئولین .

خروجی

خروجی های سیستم معمولا همان گزارشات است.
۱- لیست و فهرست تمام افرادی که وارد سیستم شده اند .
۲- اطلاعات تمام افراد باشگاه .
۳- جستجوی سریع عملکرد یک فرد .

۴- لیست عملکرد گروههای دوستی .
۵- لیست عملکرد گروههای هم اندیشی .
۶- لیست محصولا ت تولیدی در قسمت محصولات .
۷- لیست درخواست های گروهها و کانون های مختلف از شورای سیاست گزاری.
۸- لیست درخواست های گروهها از بخش محصولات
۹- لیست فعالیت ها در مورد همایش ها .

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 11700 تومان در 50 صفحه
117,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد