دانلود فایل پاورپوینت جانوران مضر شهری

PowerPoint قابل ویرایش
8 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت جانوران مضر شهری توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت جانوران مضر شهری قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

توسعه شهر در ابعاد مختلف ، به ناخواسته همزیستی ساکنین شهر را با گروهی از جانوران (نظیر پستانداران ، پرندگان و ...)که با شرایط اقلیمی شهر و تامین زیستگاه مناسب سازگاری دارند ، اجتناب ناپذیر نمود . از طرفی نیز جمعیت جانداران همواره تا مادامیکه کثرت آنها موجب محدودیت فضای زیستگاهی و یا عامل در تهدید بهداشت جامعه شهری نگردد ، از اهمیت کمتری برخوردار خواهد بود . لیک در ابر شهری مانند تهران و طراحی شهری ویژه آن ، بنا به تاکید مراجع ذیصلاح کنترل جمعیت موش های شهری (Rattus) را بدلیل انتشار امراض ساریه ، گزش و انتشار فضولات در محیط شهری و غیره ، درزمره امور ضروری قرار داده است .

اسلاید 2 :

خصوصیات

موش نروژی (Rattus norvegicus):

خصوصیات صورت  : پوزه گرد ، چشمهای برجسته ، گوشهائی با موهای ریز که نمی تواند روی چشمها راه بپوشاند .

خصوصیان تنه : دارای پوست زبر و خشن برنگ قهوه ای در قسمت پشت و سفید تا خاکستری در قسمت شکمی و طول دم کوتاه تر از مجموع سر و تنه است .

خصوصیات اجتماعی : موش نروژی به گونه است که تمایل به زندگی دسته جمعی دارد و نسبت به اعضاء کلنیهای دیگر خاصیت تهاجمی دارند .

خصوصیات رفتاری : تمایل شدیدی به حفر تونل و نقب در زمینهای خاکی و در محل های پوشیده و امن مانند زیر توده های سنگ ، چوب و زباله ، فضای بین دیوارها و نزدیک آب دارند.

اسلاید 3 :

موش سقف(Rattus rattus):

خصوصیات صورت  : پوزه کشیده ، چشمهای برجسته ، گوشهائی ظریف ،بلند و فاقد مو می باشد که می تواند روی چشمها راه بپوشاند .

خصوصیان تنه : دم معمولاً از دو سطح پشتی و شکمی یک رنگ به نظر میآید و طول آن از مجموع طول سر و بدن بلند تر است .

خصوصیات اجتماعی : دارای کلنی های کوچک بوده و نسبت به هم دارای همبستگی هستند و اعضای کلنی های دیگر را از خود دور می سازند .

خصوصیات رفتاری : تمایل شدیدی به بالا رفتن از اجسام و زندیگی در زیر سقف های کاذب و زیر شیروانی ها دارد

اسلاید 4 :

موش خانگی (Mus musculus):

خصوصیات صورت  : دارای چشمها و گوشهای برجسته و مشخص می باشد

خصوصیان تنه : دارای جثه ای کوچک و کشیده و تنوع رنگی بسیار می باشد که قالباً در سطح پشتی برنگ قهوه ای است که در آن لکه های خاکستری دیده می شود و دم آم نیز با مجموع طول سر و بدن یکسان می باشد .

خصوصیات اجتماعی : معمولا در خانوادهای کوچک متشکل از یک نر و چند ماده و بچه های آنها زندگی میکنند .

خصوصیات رفتاری : تمایل کمی به نقب زدن و کندن زمین دارند و لانه خود را معمولاً در محل های نگهداری غذا انتخاب میکنند بسیار زباله دوست بوده و از پسماندهای موادغذایی تغذیه میکند.

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 8 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود فایل پاورپوینت جانوران در حال انقراض

PowerPoint قابل ویرایش
48 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : خداوند حیواناتی را خلق کرد تا ما از ان ها محافظت کنیم ولی متاسفانه هر روز تعداد این حیوانات کم می شود به دلیل شکار بی رویه ی انسان ها یا خراب کردن محل زندگی شان این پاورپیت درباره ی منغزض شدن حیوانات و حیواناتی که در خطر نابودی هستند توضیح می دهد . ...

مقاله مقایسه بازارهای قدیم و جدید با رویکرد ارتقا کیفیت فضای شهری ( مطالعه موردی : شهر تبریز )

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقايسه بازارهاي قديم و جديد با رويکرد ارتقا کيفيت فضاي شهري (مطالعه موردي :شهر تبريز) چکيده در دهه هاي اخير بازار که در گذشته به عنوان کانون اقتصادي ، اجتمـاعي و فرهنگـي و مـذهبي شـهرهاي سـنتي ايـران شناخته مي شد ،هم اکنون دچار دگرگوني ها و تغييرات عديده اي شده است که اين گونه مي نمايد که از دوران اوج خود ...

مقاله تحلیل توان محیطی برای توسعه شهری ( منطقه مورد مطالعه شهر میامی )

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تحلیل توان محیطی برای توسعه شهری( منطقه مورد مطالعه شهر میامی)   چکیده در مطالعات محیطی مهمترین راه نیل به توسعه مبتنی بر علم و شناخت علمی محیط ، توجه به پتانسیل ها ، ارزیابی توان های محیطی و بالاخره استفاده همه جانبه و منطقی از سرزمین است. این تحقیق در نظر دارد تا ضمن بیان ویژگی های طبیعی محدوده مورد مطال ...

مقاله نقش وسایل نقلیه عمومی در ترافیک شهری ایلام

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
نقش وسایل نقلیه عمومی در ترافیک شهري ایلام چکیده: از همان هنگام که آدمی زندگی جمعی را برگزید، بنیان شهرها پایه ریزي شد. در آن دوران زندگی جمعی چهـره دیگـري داشـت و از آن زمان روز به روز از شکل ابتدائیش فاصله گرفت تا اینکه سرانجام شهرها شکل گرفتند. با گذشت هزاران سال ساختار فیزیکی شهرها دچار دگرگونی هاي اس ...

مقاله بافت های تاریخی و توسعه شهری پایدار

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
بافت هاي تاریخی و توسعه شهري پایدار کلید واژه: بافت تاریخی ، توسعه متوازن ، منابع طبیعی ، ارزش هاي فرهنگی ، شهر جدید ، مسئله ، تکنولوژي ، توسعه پایدار چکیده بافت هاي تاریخی حاصل سال ها تعامل جامعه انسانی با محیط طبیعی می باشند و گنجینه اي گرانبها از دستاوردهاي همزیستی انسان و طبیعت را در خود گرد آورده اند. ...

مقاله ارزیابی کاربرد شاخصهای تعیین تنوع در اختلاط کاربری های شهری ( مطالعه موردی نواحی و محلات منطقه هفت شهرداری تهران )

word قابل ویرایش
33 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
ارزیابی کاربرد شاخصهاي تعیین تنوع در اختلاط کاربري هاي شهري (مطالعه موردي نواحی و محلات منطقه هفت شهرداري تهران) چکیده طی چند دهه گذشته توسعه اختلاط کاربريها، به الگوي برنامهریزي مکانی مهـم در کشـورهاي پیشـرفته تبدیل شده است. نحوه قرار گیري کاربريهاي شهري، تأثیر بسزایی در سطح کیفیت زندگی و کارایی خدمات مر ...

مقاله ارزیابی توان اکولوﮊیکی شهرستان سراب جهت توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی ( GIS )

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
 ارزیابی توان اکولوﮊیکی شهرستان سراب جهت توسعه شهری با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS) چکیده توسعه بی رویه و بدون مطالعه شهرها همانند سایر انواع توسعه، می تواند آثار منفی بر محیط زیست و بهره برداری های بهینه اقتصادی از آن برجای گذارد. ارزیابی سرزمین در واقع شامل پیش بینی یا سنجش کیفیت سرزمین برای ...

مقاله تعیین ظرفیت برد زیست محیطی شهر یاسوج به منظور استقرار کاربری توسعه شهری و خدماتی

word قابل ویرایش
18 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
تعیین ظرفیت برد زیست محیطی شهر یاسوج به منظور استقرار کاربري توسعه شهري و خدماتی -1 چکیده حوزه ي مطالعاتی شهر یاسـوج بـه مسـاحت 127/6 کیلـومتر مربـع منطقه اي کوهستانی است که در شرق استان کهگیلویه و بویراحمـد واقع شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی توان اکولوژیکی محـدوده ي مطالعاتی یاسوج به منظور استقرار ک ...