دانلود پاورپوینت جانوران زیبای دریایی

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت جانوران زیبای دریایی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود پاورپوینت جانوران زیبای دریایی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

اسلاید ۱ :

اطلاعات اولیه                              

 • مرجان یکی از جانداران پست است که در شاخه کیندریا طبقه بندی می شود.این جانوران به صورت منفرد یا دسته جمعی زندگی می کنند و بر دو نوع هستند .

اسلاید ۲ :

۱٫پولیپ که دارای بدن لوله ای می باشد و یک انتهای آن بسته و چسبیده است و در انتهای دیگرآن یک دهان مرکزی وجود دارد که معمولا اطراف آن را شاخکهای نرم احاطه کرده اند.   

اسلاید ۳ :

۲٫مدوز که به طور آزاد شنا می کندبدنش ژلاتینی و به شکل چترو از شاخکهایی حاشیه گذاری شده است ودر برجستگی مرکزی سطح مقعر آن دهانی دیده می شود.    

اسلاید ۴ :

مرجانها برنگ روشن و حالت درخشندگی دارند.ازلحاظ اقتصادی اهمیت چندانی ندارند بعضی از آنهادر جواهر سازی مورد استفاده قرار می گیرند. همه مرجانها  آبزی ودریایی هستند.                                      

اسلاید ۵ :

صفات اختصاصی               

ــــ  تقارن شعاعی در حول محور دهانی و تقارن دو شعاعی در سر و حلقه یا بند وجود ندارد.                ـــــ بدن از دو لایه سلولی یک اپیدرم خارجی  و درونی تشکیل شده ومیان دو لایه تیغه میانی وجود دارد نماتوسیتها در هر یک یا هر دو لایه جای دارند.         

ــــ اسکلت آهکی یا شاخی است.                                                         ـــ خون واندامهای تنفسی دیده نمی شود.                        

اسلاید ۶ :

 • وضعیت حفره عمومی بدن
 • هر گونه فضا یا حفره عمومی بدن که توسط بافتهای مزودرمی و بویژه توسط پرده های صفاقی احاطه شده باشد سلوم نام دارد.
 • نوع تقارن
 • داشتن دستگاه و تقارن دو طرفی بعد از مراحل جنینی مشخص می شود .بیشتر این جانوران این تقارن را حفظ می کنند اما در چند گروه مثل ستاره دریایی در حین تبدیل شده به حالت بالغ صاحب تقارن شعاعی می شوند چنین جانوران بالغی همانند جانوران دارای تقارن شعاعی ـ کم تحرک ـ ساکن ـ بدون سر می شوند.

اسلاید ۷ :

شاخه خار پوستان            
ا

 لارو: این جانور دارای تقارن دو جانبی است

و در نخستین مراحل رشد دارای پروتوسل مزوسل و مناسل هستند در طی تکامل خار پوستان شکل ستاره مانند شدند              

و دارای بازوهایی شدند که در گرفتن غذا به آنها کمک می کرد.بدن ستاره ماهی هیچگونه استخوان بندی ندارد ولی در عوض یک سیستم آوند آبی هیدرولیکی دارد که وظیفه آن حرکت وغذارسانی است.شیارهایی که در فاصله ردیف پاهای لوله ای در طول بازوهای اصلی قرار دارند  به شیارهای آمپولاکرال معروفند.                        

اسلاید ۸ :

ساختار بدن                              

 • بدن این جانور شامل یک صفحه مرکزی و پنج بازو است اما در این گروه بیشتر از ۲۰ بازوممکن است .در زیر بشره یک اسکلت داخلی وجود دارد صفحات آهکی دارای برامدگیهای کوچک است .فضاهای میان اندامهای تنفسی دنباله حفره عمومی بدن است که از فاصله صفحات اسکلتی مجاور می گذرد .                                       
 • دستگاه گردش آب از طریق یک سری مجاری سلولی پر از آب دریا عمل می کند و در حرکت وتغذیه نقش دارد. دستگاه توسط صفحه ای آبکش مانند با آب اطراف در ارتباط است.

اسلاید ۹ :

دستگاه گوارش ـ عصبی ـ گردش خون ـ عمل دفع

 • دهان از طریق یک مری کوتاه به معده ای وسیع مرتبط است که می تواند از دهان خارج شود و به بافتهای نرم صدف برسد گوارش ستاره ماهی دریک شکم کیسه مانند واقع در مرکز این ماهی انجام میشود.
 • یک حلقه عصبی دور مری را فرا میگیرد از این حلقه ۵ عصب شعاعی منشعب و به درون بازوها می رود.
 • دستگاه گردش خون شامل مجاری خونی سلومیک است که بعضی حالت انقباض دارد.قسمتی از عمل دفع از طریق انتشار از سطح بدن و قسمتی توسط سلولهای داخل مایع سلومیک صورت میگیرد. این سلولها مواد دفعی را جذب کرده و از راه آبشش های پوستی به خارج می ریزند.

اسلاید ۱۰ :

اطلاعات اولیه                        

 • از ساده ترین جانوران هستند. رنگ شان نیز متفاوت است.در آبهای شور واعماق مختلف دریا زندگی می کند.یک نوع آن در آب شیرین زندگی می کند. اسفنجها معمولا خود را به اجسام جامد و سنگها موجود در آب می چسبانند. به علت هضم درون سلولی از سایر جانوران متمایزند .

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 41 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد