بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

اهداف جلسه

   آشنائي با اصول شئ گرائي

  درك نقش اصول شئ گرائي در كنترل پيچيدگي   

    سيستمهاي نرم افزاري

  درك مزاياي مدل شئ و كاربردهاي آن

اسلاید 2 :

مقدمه

  نقش نرم افزار در روزهاي اوليه عصر كامپيوتر

 

 • نقش ثانويه تلقي مي شد(Afterthought)
 • هزينه اساسي طراحي يك سيستم كامپيوتري از آن سخت افزار بود
 • بيشتر نرم افزارها بوسيله يك نفر توليد و توسعه مي شدند

اسلاید 3 :

 • نقش نرم افزار در روزهاي اوليه عصر كامپيوتر (ادامه)
 • فرايند طراحي به صورت ضمني در ذهن برنامه نويس انجام مي شد
 • زبان رايج: زبان ماشين سپس اسمبلي ابداع شد
 • قابليت سخت افزار بسيار محدود بود    برنامها كوچك و ساده بودند
 • ظاهرا نيازي به مستند سازي نبود

اسلاید 4 :

  نقش نرم افزار در روزهاي كنوني

 • نقش بسيار اساسي
 • هزينه اساسي طراحي يك سيستم كامپيوتري از آن نرم افزار است
 • بيشتر نرم افزارها بوسيله تيمهاي چند نفره توليد و توسعه مي شوند
 • فرآيند طراحي به صورت صريح در خارج از ذهن برنامه نويس انجام مي شود

اسلاید 5 :

 • نقش نرم افزار در روزهاي كنوني (ادامه)
 • سخت افزار سريعتر، ارزانتر، و قابل اطمينان تر         اقتصادي شدن فرايند خودكار سازي بسياري از  كاربردهاي صنعتي و تجاري           تقاضا بر نرم افزارهاي پيچيده تر
 • زبانهاي رايج: زبانهاي سطح بالا، ساخت يافته، و شئ گرا
 • درك اهميت مستندسازي سيستمها
 • احساس نياز به روشهاي تحليل و طراحي

اسلاید 6 :

روشهاي طراحي

 • طراحي ساخت يافتهStructured Design
 • طراحي مبتني بر داده ها   Data-Driven Design
 • طراحي شئ گرائي Object-Oriented Design

اسلاید 7 :

تجريد (Abstraction)

”تجريد عبارتست از فرايند متمركز شدن روي ويژگيها و رفتارهاي اصلي يك پديده، و ناديده گرفتن ويژگيهاي موقت و غير مهم آن پديده،  از يك زاويه ديد مشخص“

اسلاید 8 :

  بيان روابط ميان اجزاء يك سيستم مكانيكي توسط يك معادله رياضي

   استفاده از نماد      براي نمايش حضور موجوديت انسان در يك صحنه

  نمايش گرافيكي رفتار يكي سيستم

نقش تجريد در كنترل پيچيدگي:

 يكي از ابزارهاي اصلي كنترل و تسلط بر پيچيدگي

اسلاید 9 :

انواع تجريد:

تجريد موجوديت(Entity Abstraction)

اسلاید 10 :

تجريد رفتار:

تجريد ماشين مجازي:

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید