بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • حافظه وسيله اي است كه اطلاعات (خام و پردازش شده ) را ذخيره نموده و زماني كه كامپيوتر خاموش است (بعضي از انواع حافظه) نيز آن ها را نگهداري مي نمايد و بعدا مي توان موارد دلخواه را بازيابي نمود.
 • ابزارهايي كه عمل ذخيره سازي را انجام مي دهند ابزارهاي ذخيره ساز ناميده مي شوند مثلا درايو فلاپي ابزار ذخيره سازي و خود فلاپي را حافظه يا مدياي ذخيره سازي گويند.

اسلاید 2 :

نوشتن / خواندن Read / Write

آدرس پذيري Addressing

  دستيابي و زمان دستيابي Accessibility

  ظرفيت Capacity

  نرخ انتقالTransfer rate

حافظه ها براساس نحوه قرارگيري سخت افزار به دو نوع تقسيم مي شوند:

حافظه هاي درون ماشين

حافظه هاي بيرون ماشين

اسلاید 3 :

مغناطيسي

نوري

SSD (solid state device)

اسلاید 4 :

 • ديسكت ها Diskettes (floppy disks)
 • هارد ديسك (ديسك سخت) Hard disks
 • ديسكت هاي پرظرفيتHigh-capacity floppy disks
 • كاتريج حافظه Disk cartridges
 • نوار مغناطيسي Magnetic tape

اسلاید 5 :

 • يك ديسك مغناطيسي با ذرات مغناطيس شونده پوشيده شده است كه وقتي در ميدان مغناطيسي (شار) قرار گيرد دوقطبي مي شود و هر لحظه با توجه به موقعيت شار مغناطيسي در يكي از دو قطب قرار مي گيرد.
 • هر كدام از قطب ها نشانگر 1 (روشن) و يا 0 (خاموش) يك بيت اطلاعات را ذخيره مي سازند كه اين بيت توسط واحد مركزي پردازش (CPU) فهميده مي شود.
 • براي ايجاد شار مغناطيسي نوك هاي نوشتن و خواندن در دستگاه هاي راه انداز ديسك (ديسك درايور) كه داراي مغناطيس هاي الكتريكي هستند استفاده مي شود.

اسلاید 6 :.

با عبور جريان از سيم پيچ

هد عمل نوشتن آغاز مي شود

در ابتدا ذرات مغناطيس به صورت

نامنظم بر روي سطح ديسك

پراكنده شده اند

پس از عبور جريان و مغناطيس شدن

ذرات ، نظم خاص ذرات شكل گرفته نشانگر ذخيره شدن اطلاعات مي باشد

اسلاید 7 :

اين ديسك ها نيز يكي از انواع حافظه هاي مغناطيسي هستند و به عنوان وسيله اي براي انتقال اطلاعات از يك كامپيوتر به كامپيوتر ديگر و يا ذخيره سازي اطلاعات (پشتيبان) مورد استفاده قرار مي گيرند. لازم به ذكر است كه اين حافظه ها داراي انواع 5.25 و 3.5 اينچي مي باشند.

اسلاید 8 :

ديسك سخت به عنوان يكي از حافظه هاي پر كاربرد در سيستم هاي امروزي يكي ديگر از انواع حافظه هاي مغناطيسي مي باشد. اين مديا داراي تعدادي صفحات مدور  كه بر روي يك محور قراردارند و توسط هد هاي نوشتن و خواندن امكان ضبط و يا بازيابي اطلاعات بر روي هر صفحه وجود دارد.

هارد ديسك ها نسبت به حافظه هاي نرم (فلاپي) از نظر كارآئي در جايگاه بالاتري قرار دارند

(سرعت چرخش صفحات = دسترسي و فضاي ذخيره بيشتر)

اسلاید 9 :

 • قبل از ذخيره كردن اطلاعات بر روي ديسك هاي مغناطيسي عمل فرمت بر روي آن بايستي صورت گيرد. فرمت كردن يعني فضاهاي ديسك آدرس دهي شده و محل هاي ذخيره سازي اطلاعات بر روي آن مشخص گردد.
 • عمليات فرمت دواير متحدالمركزي را بر روي ديسك ايجاد نموده كه به آن ها شيار (track) گفته مي شود و سپس هر شيار به قطعات كوچكتري تقسيم شده كه آن را سكتور (sector) گويند.
 • برنامه هاي سيستم عامل سكتورها را گروه بندي نموده كه هر گروه خوشه يا كلاستر (cluster) نام دارد. كه فايل ها در كامپيوتر براساس فضايي كه كلاسترها اشغال مي كنند آدرس دهي مي شوند.

اسلاید 10 :

پارامترهاي ظرفيتي:

- سكتور

- تعداد سكتور در شيار

- تعداد رويه در استوانه

- تعداد شيار در هر رويه

پارامترهاي زماني :

- زمان جستجو (Seek Time)

زماني كه طول مي كشد تا اطلاعات درخواستي cpu پيدا شود(هد خواندن بر روي استوانه مورد نظر قرار گيرد)

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید