دانلود فایل پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه

PowerPoint قابل ویرایش
41 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت روابط آب و خاک و گیاه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

 

اسلاید 1 :

روابط آب و خاک و گياه

 • پتانسیل آب
 • آب قابل استفادهٔ خاک
 • جذب و حرکت آب
 • تبخیر و تعرق (Evapotransopiration)
 • عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق
 • عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق
 • تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)

اسلاید 2 :

 • خاک گياه علفى سريع‌الرشد عمدتاً از آب تشکيل شده است. محتوى آب گياه بين ۷۰ تا ۹۰% مى‌باشد که بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت موردنظر و محيط، متفاوت است. آب براى بسيارى از فعاليت‌هاى گياهى لازم است:

 

 • ۱. حلال بوده و محيطى مناسب براى واکنش‌هاى شيميائى فراهم مى‌نمايد.
 • ۲. محيطى مناسب براى انتقال مواد آلى و معدنى مى‌باشد.
 • ۳. موجب تورم سلول‌هاى گياهى مى‌شود. آماس باعث بزرگ شدن سلول، ساختار گياه و شکل‌گيرى آن مى‌گردد.

اسلاید 3 :

 • ۴. باعث آبگيرى (Hydration)، خنثى‌سازى (Neutralization)، بار الکتريکى روى مولکول‌هاى کلوئيدى مى‌شود. در مورد آنزيم‌ها، آبگيرى موجب حفظ ساختمان آنزيم و تسهيل فعاليت‌هاى کاتاليزورى آن مى‌گردد.

 

 • ۵. ماده خام فتوسنتزى فرآيندهاى هيدرولتيکى و ساير واکنش‌هاى گياهى را تشکيل دهد.

 

 • ۶. تبخير آب (تعرق) موجب خنک شدن گياه مى‌گردد.

اسلاید 4 :

 • در شرايط مزرعه، ريشه‌ها در خاک نسبتاً مرطوب نفوذ مى‌کنند، درحالى‌که ساقه و برگ‌ها در محيط نسبتاً خشک رشد مى‌نمايند. اين امر موجب جريان مستمر آب از طريق خاک به داخل گياه و به اتمسفر مى‌گردد که در جهت کاهش انرژى پتانسيل صورت مى‌گيرد. مقدار آبى که روزانه از اين طريق جريان مى‌يابد حدود ۱ تا ۱۰ برابر مقدارى است که بافت گياهى در خود نگه داشته و ۱۰ تا ۱۰۰ برابر مقدار آبى است که براى توسعهٔ سلول‌هاى جديد مصرف مى‌شود و ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ برابر مقدار آبى است که در فتوسنتز به مصرف مى‌رسد. بنابراين در اولين مرحله، آب از طريق خاک به برگ حرکت مى‌کند تا مقدار آبى که از طريق تعرق از دست رفته را جبران نمايد.

اسلاید 5 :

 • روابط آب و خاک و گياه
 • پتانسیل آب
 • آب قابل استفادهٔ خاک
 • جذب و حرکت آب

اسلاید 6 :

پتانسيل آب

 • سیستمی که ماهیت آب و حرکت آن را در خاک و گیاه بیان می‌کند بر مبناء روابط انرژی پتانسیل استوار است. وقتی که آب از یک منطقه دارای انرژی پتانسیل زیاد به یک منطقه دارای انرژی پتانسیل کم حرکت می‌کند ، این آب دارای توان انجام کار است. انرژی پتانسیل یک سیستم آبکی (Aqueos) ، در مقایسه با انرژی پتانسیل آب خالص قیاس می‌شود. چون آب در گیاه و در خاک معمولاً به‌علت دارا بودن مواد محلول (Solutes) ، از نظر شیمیائی خالص نیست و از نظر فیزیکی به‌علت کشش‌های قطبی ، نیروی ثقل ، و فشار ، انرژی پتانسیل آن کمتر از آب خالص می‌باشد انرژی پتانسیل آب در گیاه و خاک را پتانسیل آب می‌نامند که با حروف یونانی سای (ψw) نشان داده می‌شود و به‌صورت نیرو بر واحد سطح بیان می‌شود.

اسلاید 7 :

 • واحد اندازه‌گیری آن معمولاً بار یا پاسکال (Pa) ، می‌باشد. یک‌بار مساوی ۱۰ به توان ۵ پاسکال یا ۱۰ به توان ۶ دین بر سانتی‌متر مربع یا ۹۹/۰ اتمسفر و یا ۱۰ به توان ۲ ژول بر کیلوگرم می‌باشد. آب خالص دارای پتانسیل آب صفر بار می‌باشد. پتانسیل آب در خاک و گیاه معمولاً کمتر از صفر بار می‌باشد. یعنی مقدار آن منفی است. هر چقدر این مقدار بیشتر منفی باشد پتانسیل آن کمتر است:
 • پتانسيل آب گياه و خاک حاصل جمع چند پتانسيل به شرح زير مى‌باشد:

  ψw = ψm + ψs + ψp + ψz

اسلاید 8 :

 • ψm = پتانسيل ماتريک (Matrix potential)، نيروئى که توسط آن، آب به گياه يا سطح ذرات خاک چسبيده است (به‌وسيله نيروى جذب سطحى Adsorption، يا شعريه‌اى Capillarity)، اين جاذبه‌ها فقط از طريق اعمال نيروى ديگرى مى‌توان خنثى کرد. بنابراين مقدار آن همواره منفى است.

 

 • ψs = پتانسيل مواد محلول (پتانسيل اسمزي). انرژى پتانسيل آب است که تحت تأثير غلظت مواد حل شده قرار مى‌گيرد. مواد حل شده انرژى پتانسيل آب را کاهش مى‌دهند و در نتيجه محلول داراى پتانسيل منفى مى‌گردد.

اسلاید 9 :

 • ψp = پتانسيل فشارى (فشار آماس Turgor pressurer)، نيروئى که توسط فشار هيدرواستاتيکى حاصل مى‌شود. از آنجائى که اين نيرو توسط آب به گياه وارد مى‌شود بنابراين داراى مقدار مثبت مى‌‌باشد. معمولاً اين پتانسيل در خاک اهميت کمى دارد ولى در سلول‌هاى گياهى داراى اهميت زيادى است.

 

 • ψz = پتانسيل ثقلى که هميشه در گياهان وجود داشته ليکن در مقايسه با ۳ پتانسيل ديگر در گياهان کوتاه‌ قامت، داراى اهميت ناچيزى است. در درختان بلند پتانسيل ثقلى داراى اهميت است.

اسلاید 10 :

آب قابل استفادهٔ خاک

 • ريشه گياهان در خاک مرطوب رشد مى‌نمايند و آب را تا زمانى‌که پتانسيل آب خاک به يک حد بحرانى برسد از خاک مى‌گيرند. آبى که از خاک مى‌تواند از طريق ريشه گياهان خارج گردد به‌نام آب قابل استفاده يا آب در دسترس ناميده شده است که عبارت است از تفاوت محتوى آب ظرفيت مزرعه (آبى که على‌رغم نيروى ثقل در خاک نگهدارى مى‌شود) و درصد پژمردگى دائمى (درصد رطوبت خاک که در آن گياه پژمرده مى‌شود و در اتمسفر داراى ۱۰۰% رطوبت نسبى هم شاداب نمى‌گردد).
 • رطوبت قابل استفاده خاک متأثر از خواص کلوئيدى خاک (مثل سطح ويژه ذارت خاک) مى‌باشد.
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 41 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه

word قابل ویرایش
30 صفحه
18700 تومان
پتانسیل آب آب قابل استفادهٔ خاک جذب و حرکت آب تبخیر و تعرق (Evapotransopiration) عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration) تنش کمبود رطوبت تنظیم فشار اسمزی Osmotic adjustment عکس‌العمل روزنه‌ها به تنش رطوبت اثرات تنش آب بر عملکردب ...

دانلود مقاله روابط آب و خاک و گیاه

word قابل ویرایش
10 صفحه
18700 تومان
روابط آب و خاک و گياه يک گياه علفى سريعالرشد عمدتاً از آب تشکيل شده است. محتوى آب گياه بين ۷۰ تا ۹۰% مىباشد که بسته به سن گياه، گونه گياه، بافت موردنظر و محيط، متفاوت است. آب براى بسيارى از فعاليتهاى گياهى لازم است: ۱. حلال بوده و محيطى مناسب براى واکنشهاى شيميائى فراهم مىنمايد. ۲. محيطى مناسب براى انتقال مو ...

دانلود مقاله روابط خاک و گیاه

word قابل ویرایش
45 صفحه
23700 تومان
منابع:نويسنده: هورست مارشنر- كتاب تغذيه معدني گياهان آليبرگردانندگان:دكتر بهمن خلد برينطاهره اسلام زادهاعضاي هيئت علمي بخش زيست شناسي دانشكده علوم دانشگاه شيرازاستفاده شده از سايت . com خاكشناسي ايران . com خانه زيست ايرانفراهم بودن مواد غذايي در خاك هاتجزيه‌ي شيميايي خاكسرراست ترين راه تعيين فراهم بودن مواد ...

دانلود پاوریونت روابط آب و خاک و گیاه

PowerPoint قابل ویرایش
42 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :روابط آب و خاک و گياه پتانسیل آب آب قابل استفادهٔ خاک جذب و حرکت آب تبخیر و تعرق (Evapotransopiration) عوامل محیطی مؤثر بر تبخیر و تعرق عوامل گیاهی مؤثر بر تبخیر و تعرق تبخیر و تعرق بالقوه(Potential evapotranspiration)اسلاید 2 :روابط آب و خاک و گياهخاک گياه علفى سريع‌الرشد عمدتاً از آب تشکيل شده ...

دانلود پاورپوینت بررسی تثبیت و تورم خاک رس گرگان توسط گیاه بامبو

PowerPoint قابل ویرایش
30 صفحه
23700 تومان
اسلاید 1 :چكيدهبراي احداث هر سازه بايد اعضا‍ء به گونه اي طراحي شوند كه تحمل بارهاي وارده را داشته باشند. بار وارده از طريق سازه به زمين (خاك) وارد مي‌شود. بنابراين لازم است خاك نيز تحمل بارهاي وارده از طرف سازه را داشته باشد. همه خاك‌ها اين توان را ندارند. بنابراين بايد روشي اتخاذ نمود كه وضعيت خاك از ديدگاه ...

دانلود مقاله مطالعه تأثیر خاک آلوده به نفت خام بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز در گیاه عدس ( Lens ( culinaris

word قابل ویرایش
7 صفحه
21700 تومان
مقدمهآلودگیهاي خاك توسط فلزات سنگین و مواد آلی می تواند نفت خام در خاك می تواند سبب تأخیر در جوانه زنی،سبب تغییر خواص فیزیکو شیمیایی خاك شود. در کاهش تعداد جوانه ها، تأثیر در رشد گیاه شود 11) و .(15کشورهاي تولید کننده نفت، آلودگی خاك توسط نفت خام برخی از گیاهان قادرند غلظتهاي بالاي نفت را در خاكمی تواند در حی ...

دانلود مقاله مطالعه رشد و واکنش دفاعی ریشه گیاهان در خاکهای آلوده به نفت

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
مقدمه ریشه گیاهان بدلیل ارتباط مستقیم با خاك بیشترین تأثیرپذیري را از محیط و محتواي خاك دارد. در صورت وجود هر نوع شرایط نامطلوب خاك اعم از شوري، خشکی، شرایط غرقابی و وجود آلایندهها و سموم در خاك، ریشه در دسترسترین اندام گیاه براي آسیبپذیري و واکنش در برابر این تنشهاست. در خاکهاي آلوده پاسخ ریشه گیاهان در مقا ...

دانلود مقاله تأثیر خاکهای میکوریزی مختلف بر پاسخ گیاه ذرت به تنش شوری

word قابل ویرایش
14 صفحه
21700 تومان
مقدمه شوري خاك یک مشکل روزافزون خاکهاي کشاورزي است که باعث کاهش سرعت رشد و تولید محصول مخصوصاً در مناطق خشک و نیمهخشک میشود .(4) خاکهاي شور بیش از 7 درصد سطح خشکیهاي زمین شامل باتلاقهایی شور و مناطق شور شده در اثر فعالیتهاي انسانی را در برمی گیرند. پاشیدن نمک در زمستان براي جلوگیري از یخزدگی جادهها یکی دیگر ...