بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

„قالب كلي زبان

„قالب كلي دستورات

„انواع داده ها

„تعريف متغير و نحوه انتساب و قوانين نامگذاري

„دستورات شرطي و كنترلي

„دستورات تكرار

„ساختمان داده ها (آرايه ها ،رشته ها و...)

„نحوه كار با فايلها

„نحوه نوشتن توابع

„و....

„

اسلاید 2 :

سرفصلهاي يادگيري هر زبان برنامه نويسي عبارتند از:

دسته بندي زبانهاي از لحاظ نزديكي به سخت افزار:

سطح پايين  مانند اسمبلي

سطح ميانه مانند C,C++

سطح بالا مانند Java،Pascal،Delphi،.net

دسته بندي به لحاظ ساختيافتگي –شي گرا:

ساخت يافته C،Pascal

ساخت يافته-شي گرا C++،JAVA،Delphi،.net

غيرساخت يافته qbasic

اسلاید 3 :

تحلیل زبان برنامه نویسی C++

اسلاید 4 :

مقدمه:

زبان C يک زبان همه منظوره است. دستورالعمل‌هاي اينزبان بسيار شبيه عبارات جبري و نحو آن شبيه جملات انگليسي مي باشد. اين امر سبب مي‌شود که C يک زبان سطح بالا باشد کهبرنامه‌نويسي در آن آسان است ›››

اسلاید 5 :

++C که از نسل C است، تمام ويژگي‌هاي C را به ارث برده است. اما برتري فني ديگري هم دارد: C++ اکنون «شي‌گرا» است. مي‌توان با استفاده از اين خاصيت، برنامه‌هاي شي‌گرا توليد نمود. برنامه‌هاي شي‌گرا منظم و ساخت‌يافته‌اند، قابل روزآمد کردن‌اند، به سهولت تغيير و بهبود مي‌يابند و قابليت اطمينان و پايداري بيشتري دارند.

اسلاید 6 :

آنچه درباره C++ می آموزیم :

1-چرا C++؟

2- تاريخچۀ C++

3- آماده‌سازي مقدمات

4- شروع کار با C++

5- عملگر خروجي

6- ليترال‌ها و کاراکترها

7- متغيرها و تعريف آن‌ها

8- مقداردهي اوليه به متغيرها

9- ثابت‌ها

10- عملگر ورودي

اسلاید 7 :

1- چرا C++ ؟

„زبان C يک زبان همه منظوره است

در اين زبان عملگر‌هايي تعبيه شده که برنامه‌نويسي سطح پايين و به زبان ماشين را نيز امکان‌پذير مي‌سازد

چون C عملگرهاي فراواني دارد، کد منبع برنامه‌ها در اين زبان بسيار کوتاه است

اسلاید 8 :

- زبان C براي اجراي بسياري از دستوراتش از توابع کتابخانه‌اي استفاده مي‌کند و بيشتر خصوصيات وابسته به سخت‌افزار را به اين توابع واگذار مي‌نمايد.

برنامۀ مقصدي که توسط کامپايلرهاي C ساخته مي‌شود بسيار فشرده‌تر و کم‌حجم‌تر از برنامه‌هاي مشابه در ساير زبان‌ها است.

C++ که از نسل C است، تمام ويژگي‌هاي جذاب C را به ارث برده است .

و سرانجام آخرين دليل استفاده از C++ ورود به دنياي C# است.

اسلاید 9 :

2- تاريخچۀ C++

C++ ترکيبي از دو زبان C و Simula بود و قابليت‌هاي شي‌گرايي نيز داشت از آن زمان به بعد شرکت‌هاي زيادي کامپايلرهايي براي C++ طراحي کردند. اين امر سبب شد تفاوت‌هايي بين نسخه‌هاي مختلف اين زبان به وجود بيايد و از قابليت سازگاري و انتقال آن کاسته شود. به همين دليل در سال 1998 زبان C++ توسط موسسۀ استانداردهاي ملي آمريکا (ANSI) به شکل استاندارد و يک‌پارچه در‌آمد. کامپايلرهاي کنوني به اين استاندارد پايبندند. کتاب حاضر نيز بر مبناي همين استاندارد نگارش يافته است.

اسلاید 10 :

در دهه 1970 در آزمايشگاه‌هاي بل زباني به نام C ايجاد شد. انحصار اين زبان در اختيار شرکت بل بود تا اين که در سال 1978 توسط Kernighan و Richie شرح کاملي از اين زبان منتشر شد و به سرعت نظر برنامه‌نويسان حرفه‌اي را جلب نمود. هنگامي که بحث شي‌گرايي و مزاياي آن در جهان نرم‌افزار رونق يافت، زبان C که قابليت شي‌گرايي نداشت ناقص به نظر مي‌رسيد تا اين که در اوايل دهۀ 1980 دوباره شرکت بل دست به کار شد و Bjarne Stroustrup زبان C++ را طراحي نمود.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید