دانلود فایل پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در یک شبکه محاسباتی

PowerPoint قابل ویرایش
44 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در یک شبکه محاسباتی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت زمانبندی منابع برنامه ها در یک شبکه محاسباتی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

.۱چکیده

.۲مقدمه

.۳کارهای انجام شده در زمینه زمانبندی منابع

.۴چارچوب زمانبندی منابع

.۵الگوریتم زمانبندی حریصانه HEURISTIC-BASED

.۶آزمایشات ، نتایج و نمودارها

.۷نتیجه گیری و کارهای آینده

اسلاید ۲ :

یکی از اهداف مهم در شبکه های محاسباتی ، انتخاب منابع مناسب برای اجرای موثر یک Job میباشد.

زمانبند منابع با مورد بررسی قرار دادن ویژگیهای خاص برنامه های کاربردی (Applicatio ) ، تصمیم می گیرد که چه معیارهایی باید بکار روند.

این مقاله یک چارچوب (Framework) زمانبندی منابع توزیع شده که اساسا شامل زمانبند کار JS و زمانبند محلی LS میباشد را ارائه میدهد.

اسلاید ۳ :

برای یافتن نیازهای برنامه های کاربردی مختلف ، HGSA ، که بر پایه الگوریتم زمانبندی حریصانه ـ Heuristic میباشد ، و برای زمانبندی Job ها در شبکه است را برگزیده ایم.

در این Heuristic از دو معیار ، وزن محاسباتی و فاکتور پیچیدگی حجم کار استفاده می شود.

از معیار وزن برای کنترل تاثیر معیار روی برنامه های کاربردی استفاده میشود.

اسلاید ۴ :

شبکه Grid :

زمانبندی منابع : Resource Scheduli g

دانش ابتکاری : Heuristic K owledge

الگوریتم زمانبند حریصانه : Greedy Scheduler Algorithm

اسلاید ۵ :

شبکه محاسباتی (فوستر و کسل در ۱۹۹۸) برای پشتیبانی از اجرای برنامه های با پیچیدگی محاسباتی زیاد یا پیچیدگی ارتباطی زیاد ، منابع محاسبه ای ، شبکه و حافظه ها را با هم ترکیب میکند.

وظایف اصلی در شبکه (Grid) مدیریت و زمانبندی کارآمد و قابل انطباق منابع می باشد.

برای یافتن نیازهای برنامه های کاربردی ، الگوریتم زمانبندی باید هدف برنامه ها را تشخیص دهد.

اسلاید ۶ :

هدف سیستم زمانبندی منابع تعیین یک هدف کلی سازگار با برنامه های کاربردی و نزدیک شدن به زمانبندی آسان است.

از یک معیار ضریب پیچیدگی برای تشخیص پیچیدگی حجم کار ، منتصب شده به برنامه کاربردی استفاده کردیم.

بر روی هر سایت شبکه دو مؤلفه ی زمانبندی عمومی و محلی وجود دارد.

مؤلفه ی زمانبندی عمومی از الگوریتم زمانبندی استفاده می کند که در اینجا برای تخصیص منابع استفاده شده است. این مؤلفه تمام منابع قابل دسترس را برای انتخاب مناسبترین منبع بررسی می کند.

اسلاید ۷ :

  1. . مؤلفه ی محلی مسئول تشخیص نوبت Job هایی است که در یک سایت بخصوص اجرا شده اند.

Job ها در هر سایتی می تواند زمانبندی شوند.

اسلاید ۸ :

Co dor یکی از سیستم ها است که برای برنامه های کاربردی مختلف می تواند استفاده شود.

Liu در سال ۲۰۰۲ یک چهارچوب انتخاب منبع همه منظوره را ارائه داد ، که این چهارچوب یک سرویس دهنده انتخاب منبع را برای انتخاب منابع شبکه ای که نیازهای برنامه های کاربردی را می یابند ، تعیین می کند.

کازانوا ۲۰۰۰ یک الگوریتم زمانبندی پیشرفته پیشنهاد کرد که می تواند به طور خودکار انتخاب منابع را به صورت هوشمند و تخصیص همزمان داده ها و محاسبات در هنگام نیاز را انجام دهد.

اسلاید ۹ :

این یک سیستم توزیع شده است که در آن همه سایتها می توانند هم Clie t  و هم Server باشند.

آنها یک ساختار زمانبندی یک شکل دارند که اساسا شامل یک زمانبند کار و یک زمانبند محلی هستند.

زمانبند کار توزیع شده و عمومی است. زمانبند کار تمام منابع موجود در شبکه محاسباتی را زمانبندی می کند و بهترین منابع را برای کار بوسیله کنکاش در اطلاعات منابع انتخاب می کند.

در مرحله فیلتر کردن تمام منابع موجود بر طبق نیازهای کار که بوسیله کاربر تعریف شده اند فیلتر می شوند.

در مرحله تخصیص ، زمانبند کار بهترین منابع را بوسیله مورد استفاده قرار دادن HGSA انتخاب می کند.

اسلاید ۱۰ :

زمانبند محلی یک زمانبند کار است که بوسیله سیستم های شبکه محلی مهیا می شود. مانند Ope PBS ، Co dor یا LSF و غیره.

زمانبند محلی تصمیم می گیرد که کارهای تخصیص یافته چطور بر اساس منابع محلی شان زمانبندی شوند.

در چهارچوب زمانبندی یک سرویس اطلاعاتی مسئول کشف منبع و تهیه اطلاعات آن است.

IS زمانبند کار را با منابع قابل دسترس و اطلاعاتشان آماده می کند.

صف انتظار کارهایی را که در انتظار منابع تخصیص داده شده هستند را نگهداری می کند.

فایل ها و پوشه ها می توانند از طریق کانال های چندگانه یا به شیوه شخص ثالث منتقل شوند.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 44 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد