بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Measles =سرخک    

-- بیماری عفونی حاد ویروسی با علایم بالینی : تب – کوریزا – سرفه - کنژنکتیویت و بثورات جلدی مخاطی است .

-- در مرحله مقدماتی بیماری یکی دو روز قبل از بروز راش    Koplik .spotجلدی انانتم اختصاصی درمخاط دهان به نام     بروز می کند .

-- بیماری بسیار واگیر است و بیشتر در کودکان دیده می شود .

- بیماری معمولا خوب می شود ولی گاهی عوارض شدید ریوی و سیستم عصبی مرکزی بروز می کند .

اسلاید 2 :

اتیولوژی

-- ویروس سرخک از جنس موربیلی ویروس وجزو خانواده پارامیکسوویریده است .

-- ویروس غشا دار با هسته اسید ریبونوکلئیک یک رشته ای که از غشای آن دو دسته رابط های گلیکوپروتئینئ بیرون زده است که همآگلوتینین و پروتئین فیوژن به جای نورآمینیداز سایر میکسوویریده قرار دارند و اتصال به سلول ها ی میز بان با این لیگاند ها انجام می شود .

- میز بان ویروس انسان است ولی می توان پریمات ها در آزمایشگاه به بیماری مبتلا کرد گرچه بیماری در آن ها خفیف تر است .

اسلاید 3 :

اپیدمیولوژی

-- سرخک از 2000 سال قبل شناخته شده بود.ولی واگیر بودن آن را 150 سال قبل متوجه شدند .

- در سال 1954 ویروس را با کشت سلولی سلول های کلیه میمون جدا کرده ودر سال 1963 واکسن تزریقی زنده ضعیف شده آن را ساختند .

ابتدا تا سال 1990 در یک دوز بعد از یک سالگی به کار می رفت ولی با وصف کاهش 99% بیماری باز طغیان هایی دیده می شد . که به کاربرد دو دوزی آن بعد از 1990 منجر شد و کاهش بیشتر بیماری را به دنبال داشت .ایمنی با واکسن سرخک پایدار است و با زمان کاهش نمی یابد .

اسلاید 4 :

اپیدمیولوژی-2

- با وصف پیشرفت های فوق باز هم در کشور های با پوشش خوب واکسیناسیون در مراکز جمعیتی مانند دبیرستان ها یی با پوشش واکسیناسیون 99% و سطح آنتی بادی مناسب تا    95% جمعیت. موارد تک گیر و حتی موارد سریال دیده می شود که عللی مانند : واگیری زیاد ویروس – بیماریزایی بیش از 90% در عفونت با ویروس وموثر نبودن واکسن به علل خراب شدن آن یا عدم پاسخ ایمنی شخص را دخیل می دانند .این بیماران بیش از 50% سابقه واکسیناسیون دارند.

- نمونه بارز واگیری ویروس در المپیک لوس آنجلس دیده شد.

اسلاید 5 :

پاتوژنز

- ویروس سرخک در هر نقطه از مخاط دستگاه تنفس از بینی تا آلوئولهای ریوی می تواند وارد بدن شده و ایجاد عفونت کند .ابتدا ویروس در سلول های مخاط دستگاه تنفس تکثیر شده وسپس با یک ویرمی اولیه و بدون علامت در داخل لنفوسیت ها و بخصوص مونوسیت در بدن پخش شده در سلولهای رتیکولو آندوتلیال ( کبد – طحال – مغز استخوان- پوست -...) و سلول های اپیتلیال و آندوتلیال تکثیر یافته ویرمی ثانویه را می دهد که با تب شدید – التهاب سرتاسری مخاط دستگاه تنفس و سرفه وکوریزا و در موارد نادری لارنژیت – برونشیولیت یا پنومونی ویرال همراه است .

اسلاید 6 :

پاتوژنز-2

-- التهاب و تخریب مژک های مخاط دستگاه تنفسی زمینه ساز عفونت های ثانویه باکتریال : اتیت میانی و پنومونی باکتریال می شود .

- دو تاسه روز پس از علایم تنفسی وتب دانه های کوپلیک در مخاط دهان وسپس راش ماکولو پاپولر پوستی بروز می کند که این بثورات ناشی از ایمنی تاخیری ( سلولی ) هستند ودر اشخاص آگاماگلوبولینمیک که سرخک بگیرند دیده می شوند ولی در ضعف ایمنی سلولی در برخورد با ویروس سرخک, یا ویروس  ضعیف شده واکسن. پنومونی ویروسی سرخکی بدون راش می گیرند .

اسلاید 7 :

علایم بالینی

-- دوره کمون بیماری 14-10  روز ودر بالغین کمی طولانی تر است .

- ابتدا مرحله مقدماتی با تب – سرفه – کوریزا- کنژنکتیویت- بی اشتهایی و کوفتگی بدن بسیار شبیه سرما خوردگی های ویروسی است . پس از دوسه روز دانه های کوپلیک درمخاط دهان پیدا شده و2-1 روز بعد راش ماکولو پاپولر از سر شروع شده به پایین آمده تما می بدن وکف دستها وپاها را می گیرد .شروع راش با واکنش ایمنی بدن همزمان بوده و تب قطع می شود وپس از 5- 3 روز راش از بالا به پایین مانند شروع آن حذف میشود .دوره سرخک بی عارضه 10-7 روز طول کشیده و سرفه آخر از همه علایم حذف می شود .

اسلاید 8 :

عوارض سرخک

- دو دسته عوارض تنفسی و عصبی شایع ترند .

-عوارض تنفسی به علت تخریب مخاط دستگاه تنفس بروز کرده شامل اتیت مدیا و پنومونی ثانویه باکتریال و پنومونی اولیه ویروسی می با شند.

- - عوارض عصبی : زودرس ودیررس است .               عارضه زودرس آنسفا لیت که 1 در 1000دیده شده با تشدید تب- سردرد –کاهش هوشیاری و تشنج ممکن است دیده شود مرگ ومیر در موارد شدید دیده شده وسکل در بهبود یافتگان شایع است .  

اسلاید 9 :

عوارض سرخک -2

-- در بررسیهاعلت آنسفالیت سرخکی بیشتر به اتوایمون میخورد تا تهاجم ویروس .

-

-  عارضه عصبی دیررس و مزمن و پیشروندهSSPE-

-بیماری است .که چند سال پس از ابتلا به سرخک بروز کرده ظرف چند ماه تا چند سال با پیشرفت علایم مغزی منجر به مرگ بیمار می شود .

اسلاید 10 :

عوارض سرخک -3

-- سرخک خفیف : در کودکان زیر یک سال و افرادی که گاماگلبولین در دوره کمون سرخک گرفته اند دیده شده و دوره بیماری کوتاه و علایم بالینی خفیف وگاه غایبند ولی ایمنی پایدار می دهد .

--  سرخک آتیپیک : بیماری شدید با تب و راش پیوسته که در دوره اولیه مصرف واکسن کشته به علت عدم ایجاد ایمنی کامل با آن واکسن ایجاد می شد .

- سرخک در ضعف ایمنی : در ایدز- کانسرها و سوء تغذیه سرخک مرگ و میر بالا به علل پنومونی و آنسفالیت می دهد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید