دانلود فایل پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد

PowerPoint قابل ویرایش
58 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت سمینار کارشناسی ارشد قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

فصل اول، معرفی دیوارهای برشی

—دیوار برشی دیواری است که برای مقاومت در برابر اثر توأم تلاش محوری ، تلاش خمشی و تلاش برشی ناشی از بارهای قائم و بار زلزله طراحی می شود.

  دیوارهای برشی معمولا” بیشترین سهم نیروی برش پایه را تحمل می کنند که باعث افزایش چشمگیر سختی ساختمان و کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصرغیرسازه ای می گردد

  دیوارهای سازه ای با نسبت بعدی بالا ، دیوارهای خمشی نامیده می شوند زیرا رفتار غالب آنها در مد خمشی می باشد . دیوارهایی با نسبت بعدی پائین ، دیوارهای چاق یا کوتاه نامیده می شوند . امکان دارد دیوارهای کوتاه دچار شکست زودهنگام برشی شوند و این خود باعث کاهش شکل پذیری می شود ، به همین دلیل شکست های برشی غالبا” نامطلوب در نظر گرفته می شوند. اگر عمل دیوار در مد برشی باشد ، یک مقطع ساده می تواند عملگر باشد .

اسلاید ۲ :

—  طراحی دیوارهای بلند خمشی مانند طراحی تیرها صورت می گیرد . آنها می توانند طوری طراحی شوند که رفتاری شکل پذیر داشته باشند . این رفتار توسط جلو انداختن تسلیم شدگی آرماتورهای عمودی صورت می گیرد . اگرچنانچه ظرفیت برشی طراحی دیوار بزرگتر از بار برشی مرتبط با مقاومت خمشی دیوار باشد ، رفتار شکل پذیر و خمشی بدست می آید.

    در دیوارهای کوتاه برش و خمش رابطه ی بسیار نزدیک دارند . وجود نیروهای برشی با شدت بالا می تواند به شکست های فشاری یا کششی قطری قبل از رسیدن به واکنش خمشی شکل پذیر منجر شود .

    دیوارهای برشی بنا به نیاز سازه ممکن است دارای اجزای لبه ای و یا فاقد آن باشند به طوریکه اگر تنش فشاری بتن در دورترین تار مقطع فشاری دیوار تحت اثر بار نهایی به انضمام اثر زلزله ازfc 0.2 بیشتر باشد باید از اجزای لبه ای استفاده کرد ، مگر آنکه در تمام طول دیوار آرماتورگزاری ویژه پیش بینی شود.

اسلاید ۳ :

—مزایای دیوارهای برشی :

—۱: افزایش چشمگیر سختی ساختمان به نحوی که بر اثرات ثانویه نقش موثری دارد . این مزیت خود به خود موجب افزایش درجه ایمنی در مقابل شکست یا ریزش ساختمان می شود .

—۲: کاهش قابل ملاحظه خسارت به عناصر غیرسازه ای که در اکثر موارد هزینه آنها کمتر از هزینه اعضای سازه ای نیست.

—۳: اثر قابل توجه در ایجاد آرامش خیال و تأمین امنیت روانی ساکنین ساختمانهای بلند مرتبه در هنگام وقوع زلزله .

—۴: دیوارهای برشی قادرند حتی پس از پذیرش ترکهای زیاد، بارهای ثقلی که برای آنها هم طراحی شده اند تحمل کنند. این پدیده را بطور کامل نمیتوان از ستونها انتظار داشت.

—

اسلاید ۴ :

—نحوه انتخاب مقدار و محل دیوار برشی :

—هر دیوار برشی ممکن است در اثر نیروهای محوری دچار جابه جایی یا تغییرشکل انتقالی و چرخشی شود. اینکه یک دیوار برشی تا چه میزان و چگونه تحت تأثیر لنگر واژگونی ، نیروهای برشی یا پیچشی قرار گیرد بستگی دارد به :

—۱: شکل هندسی

—۲: جهت آن در برابر نیروی زلزله

—۳: محل استقرار آن در پلان ساختمان

—

اسلاید ۵ :

—در میان نکات بسیار مهمی که از لحاظ سازه ای رعایت آنها الزامی است باید به موارد زیر اشاره کرد :

—۱: برای دیوارهای منفرد ، تأمین تقارن در سختی  پایداری پیچشی و ظرفیت مناسب و خوب شالوده اهمیت زیادی دارد .

—۲: توزیع غیر یکنواخت تغییرشکل های غیرارتجاعی در تمام سطح پلان در نظر گرفته شود.

—۳: از نظر تمرکز تغییر شکل غیرارتجاعی در نقاط یا محل های خاصی از پلان ساختمان که موجب تمرکز تغییرشکل غیر ارتجاعی برای برخی از دیوارها میشود ، باید دوری کرد . زیرا درغیراینصورت ممکن است برخی از دیوارها در محدوده ارتجاعی باقی بمانند در حالیکه نیاز شکل پذیری برخی دیگر خیلی زیاد می شود.

—

اسلاید ۶ :

—پایداری پیچشی :

—    پایداری پیچشی در دیوارهای برشی نیز بستگی به نحوه استقرار آنها در پلان دارد. سه سیستم (د)، (ه)، (و) بدلیل آرایش مناسب هندسی دیوارها از مقاومت نسبتا” خوبی در مقابل پیچش برخوردارند. در سیستم (ه) خروج از مرکزیت قابل توجهی وجود دارد . لکن به دلیل وجود هسته جعبه ای شکل مقاومت پیچشی خوبی را از خود نشان می دهد.

—

اسلاید ۷ :

— به منظور انتخاب بهترین محل برای دیوارها موارد زیر نیز بایستی مورد توجه و رعایت قرار گیرد :

—    به منظور تأمین مقاومت پیچشی خوب برای ساختمان ، تا آنجا که ممکن است دیوارهای برشی در محیط پلان تعبیه شوند. نیروهای ثقلی بیشتری را می توان از طریق دیوار به شالوده منتقل ساخت. درچنین وضعیتی نیاز به فولادگذاری خمشی زیاد ، کاهش می یابد و همچنین شالوده قادر خواهد بود لنگر واژگونی ناشی از دیوار را به خوبی تحمل کند.

—   چنانچه در مناطق با خطر نسبی زیاد ، در ساختمان های بلند از یک یا دو دیوار برشی استفاده شود ، نیروهای زلزله در این دیوارها متمرکز شده که موجب می شود نیروی بسیار زیادی به شالوده ساختمان منتقل گردد که در اینصورت باید شالوده ای وسیع و ویژه برای مقاومت در برابر زلزله پیش بینی گردد.

—اما آنچه که مهم است این است که مقدار و توزیع دیوار برشی در پلان ساختمان به گونه ای باشد که باعث کاهش و کنترل تغییرمکان جانبی نیروی بالا رانش (up lift) و افزایش شکل پذیری گردیده و همچنین در یک زلزله شدید ، تمام دیوارهای برشی وارد محدوده غیرخطی و غیر ارتجاعی شده که به سبب آن نه تنها اجازه تأمین ظرفیت خمشی خیلی زیاد به سازه داده می شود ، بلکه مقاومت برشی و شکل پذیری آن نیز افزایش می یابد .

اسلاید ۸ :

—همچنین در مورد معایب دیوار برشی نیز می توان به امکان شکست برشی در صورت عدم طراحی مناسب ، ایجاد نیروی بالارانش (up lift) در صورت عدم تخمین صحیح تعداد دیوارها و قرارگیری نامناسب آنها اشاره کرد.

—آنچه که باید برای دیوارهای برشی موردنظر باشد عبارتند از :

—۱: مقاومت

—۲: شکل پذیری

—۳: ظرفیت جذب انرژی

—۴: حداقل کاهش در سختی

اسلاید ۹ :

—در کل رفتارلرزه ای سازه های دارای دیوار برشی بیشتر ازقابهای خمشی اطمینان بخش است.

—دلیل این رفتار در دو نکته است :

—۱: در قابهای خمشی مفصل پلاستیک یا ( لولای خمیری) معمولا” در انتهای تیرها تشکیل می شود ولی در مورد سازه هایی که دیوار برشی دارند ، محل تشکیل مفصل پلاستیک در پای دیوار می باشد .

—۲: وجود میانقابها موجب افزایش ابهام در رفتار لرزه ای قابها می شود زیرا نظم و توزیع مناسب سختی را در سازه دچار اختلال می کند .

—

اسلاید ۱۰ :

—اندازه بال و پایداری جانبی دیوارهای برشی

—       هنگامی که دو یا چند دیوار برشی در پلان یک سازه با یکدیگر تلاقی دارند ، دیوارهای جدیدی به شکل T,L,I را تشکیل می دهند . این قبیل دیوارها معمولا” برای مقاومت در برابر زلزله در دو جهت بکار می روند و معمولا” از مقاومت بالا و خوبی برخوردار هستند . نشان داده شده است که اگر بال این قبیل دیوارها در فشار قرار گیرند ، مقاومت لرزه ای خوب و شکل پذیری بالایی از خود نشان می دهند . ولی اگر بال آنها در کشش واقع شود ، ظرفیت شکل پذیری آنها کاهش خواهد داشت .

—تخمین عرض موثر بال در دیوارهای برشی

—       معمولا”  جان دیوارهای برشی در مقایسه با سایر ابعاد آن از ضخامت کمی برخوردار است . از اینرو احتمال کمانش جان در دیوارها خیلی زیاد است . لذا طراح باید نسبت به وقوع کمانش موضعی و صفحه ای در جان و در برخی موارد در بال های نازک توجه ویژه داشته باشد . برای کنترل چنین مسئله ای لازم است توصیه های زیر رعایت شود:

—: برای جان دیوار اگر مقدار کرنش کمتر یا مساوی ۰٫۵εcu باشد:

—۱۰ ≤ hw / tw ≤ ۲۵                                                                                                           

—۲)  : برای دیوارها چنانچه مقدار کرنش بیش از ۰٫۵εcu باشد :

—                                                                                                                                 ۱۰ ≤ hw / tf ≤ ۲۵       

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 58 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد