دانلود فایل پاورپوینت اصول روش تحقیق پیشرفته دوره کارشناسی ارشد مدیریت

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت اصول روش تحقیق پیشرفته دوره کارشناسی ارشد مدیریت توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت اصول روش تحقیق پیشرفته دوره کارشناسی ارشد مدیریت قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مشاهده (ثبت فراوانی، ثبت مدت، ثبت فاصله میان دو رفتار، ثبت ترتیب ظهور)
 
مصاحبه 
ساختاریافته
ساختارنیافته
نیمه ساختار یافته
 
پرسشنامه
ساختاریافته
ساختارنیافته
 
بررسی مدارک و اسناد (آمار رسمی و غیر رسمی، مدارک و اسناد سازمانی، منابع علمی)

اسلاید ۲ :

اصل صراحت
 
اصل بی طرفی
 
اصل اختصار
 
اصل تمییز
 
اصل همگنی
 

اسلاید ۳ :

برحسب اطلاعات
پرسشهای شناسایی، اطلاعاتی یا مشخصه ای (درباره سوابق، مشخصات و موقعیتها)
پرسشهای فعالیتی (اعمال و تجارب گذشته و حال)
پرسشهای مربوط به قصد و نیت (هدف و قصد از انجام کار)
پرسشهای دانشی (میزان شناخت و دانش درباره موضوع)
پرسشهای گرایشی، جهتی، اعتقادی( اندازه گیری جهت گیری و گرایش)
پرسشهای ارزشیابی (از پاسخگو می خواهد مساله ای را ارزشیابی کند)
بر حسب ترکیب
پرسشهای ساده (در مورد مفاهیم و متغیرهای ساده)
پرسشهای مرکب (در مورد مفاهیم و متغیرهای پیچیده)
پرسشهای بسته (پاسخگو باید فقط به موارد مطرح شده پاسخ دهد)
پرسشهای باز (بدون محدودیت پاسخ می دهند)
پرسشهای تلفیق (مقولات مشخص ولی انتهای پرسش باز است)

اسلاید ۴ :

پرهیز از سوالات مبهم (درباره استراتژی های جدید مدیریتی در سازمان چه فکر می کنید؟
 
پرهیز از سوالات هدایت کننده (آیا سبک مدیریتی مشارکتی را ترجیح می دهید یا تفویضی که آزادی عمل بیشتری دارید؟)
 
بیان ساده پرسشها (نظر شما در رابطه با تأثیرات سیستم MRP در تحول بخش بازاریابی چیست؟)
 
 

اسلاید ۵ :

 
پرهیز از سوالات چند وجهی (آیا مدیر سازمان قادر به ایجاد یک سیستم اطلاعات مدیریت و برقراری یک سیستم حسابداری  صنعتی می باشد؟)
 
خودداری از سوالات منفی (آیا شما با بکارگیری فرمهای جدید ارزیابی عملکرد موافق نیستید؟)
 
اجتناب از سوالات محرک حساسیت یا ایجاد کننده مقاومت (آیا با سیاستهای اجرایی مدیر خود موافق هستید؟)
 

اسلاید ۶ :

 
مقیاس لیکرت (گرایش به مرکز؛ خبرگان)
افتراق معنایی (یا مقیاس اوزگود)
مقیاس ثرستون (مجموعه ای از گویه ها برای سنجش برخی مفاهیم؛ خبرگان)
مقیاس گاتمن (ترتیب بر اساس پیچیدگی یا ارزش وزنی؛ ضریب بازیابی)
مقیاس بوگاردوس (نگرش نسبت به طبقات اجتماعی)
 

اسلاید ۷ :

 
شرایط یکسان << نتایج یکسان
بازآزمایی: همبستگی
 
روش موازی: همبستگی
 
تنصیف: اسپیرمن- براون
 
کودر- ریچاردسون
 
آلفای کرونباخ

اسلاید ۸ :

 
ظاهری (بر اساس قضاوت افراد آگاه و مطلع)
 
محتوایی (توان سنجش میزان وجود اندازه صفت)
 
ملاکی (اثربخشی یک ابزار در پیش بینی رفتار یک آزمودنی در یک موقعیت خاص)/ پیش بین و همزمان
 
سازه‌ای (سنجشگر اجزای متغیر به تناسب سهم هر قسمت در کل ساختار متغیر)
تفاوت‌های گروهی
تغییرات طی زمان
اعتبار همگرا و واگرا ابزارها
 
اعتبار عاملی
 
یک آزمون باید پایا باشد تا بتواند روا باشد و رابطه معکوس بین این دو ضروری نیست.
 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 13 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد