بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

سوالات اساسی در سیاستگذاری آموزشی

 • آموزش برای چیست؟
 • آیا آموزش بر نابرابریهای اجتماعی غلبه می کند؟
 • چه سیاستهایی را باید برای تشویق شرکت وسیع در آموزش عالی انطباق داد و سپس اجراکرد؟
 • آیا فناوریهای مدرن جامعه را به صورت مدرسه زدائی می برد یا به صورت روندی واقعی در می آورد؟
 • در کلاسهای الکترونیکی طرح و برنامه پنهان تاموزشی یعنی چه؟
 • آیا کالج ها و مدارس باید تاکید را بر توسعه هوش عاطفی بگذارند؟

اسلاید 2 :

 سیاست آموزشی چیست؟

 • سیاست آموزشی اغلب در باره چیزی بحث یا می اندیشد که بطورت متنی نوشته شده روی یک کاغذ به صورت قانون در آمده باشد.
 • سیاست آموزشی تنها عبارتی روی تکه ای کاغد است که قصد و عملی را نشان می دهد.
 • این مساله در مورد سیاست مهم است (یعنی قصد و عمل).
 • لذا:
 • سیاست را می توان یک فرایند دید
 • فرایند پویا

اسلاید 3 :

پویایی سیاست

 • پویایی سیاست از چند چیز ناشی می شود:
 • 1. تضاد بین سیاست گذاران
 • 2. تضاد بین اجراکنندگان (درباره اهمیت امور و مشکلات رسیدن به هدف های مطلوب)
 • 3. تفسیر سیاستها یک فرایند فعال است ( معمولا سیاستها مستعد تفسیرهای متعدد هستند)
 • 4. عمل به سیاست فرایندی پیچیده است
 • 5. سیاست هم نوشت و هم اجرا است هم لغت و هم deed است

اسلاید 4 :

سیاست های آموزشی چطور درست می شوند؟

 • سه مرحله در سطح ملی برای درست شدن سیاست آموزشی به قول راین Rein:
 • 1. مشکل یابی (تعریف و مشخص کردن نیازها)
 • 2. تجهیز و بسیج ساخت برای اجرا (توسعه موسسعه های تحقیقاتی و تحقیقات)
 • 3. دستیابی به وضعی که سیاست گذاری در برابر معماها و ازش ها قرار می گیرد (تعیین اینکه آموزشی تحت نظر دولت باشد یا وزارتخانه یا دولت محلی یا مدرسه)

اسلاید 5 :

تعریف سیاست آموزشی

 • سیاست آموزشی یعنی مشخص شدن اصول و کنش های مربوط به امور آموزشی، که اهداف مطلوب را دنبال میکند، یا بایستی دنبال کنند، یا اهداف مطلوب را طراحی می کنند

اسلاید 6 :

سیاستگذاری آموزشی چیست؟

 • آنچه دانشجویان تجربه می کنند در حقیقت تجربه یک سیاست آموزشی است که روی انها پیاده ده است
 • دانشجویان بخشی از سیاستهای آموزشی اند چه در دانشگاه و چه در مدرسه
 • بنابر این:
 • سیاستگذاری آموزشی با ترکیبی از تعاملات رو در رو یا مطالعات مستقل بدست می آید

اسلاید 7 :

سیاستگذاری آموزش مجازی

شرایطی است که در آن تعاملات رو در رو مانند همشاگردی، همکلاسی... تقریبا وجود ندارد و از راه وسائل ارتباطاتی جدید  آموزش انجام می شود

اسلاید 8 :

حرکت از آموزش طبقه ای به آموزش  نخبه گرا و توده ای

 • اصطلاح مدرسه : فراغت
 • هزینه بالای آموزش
 • آموزش به معنای مهارت و یادگیری غیر انتزاعی
 • عدم دسترسی به متون

اسلاید 9 :

توسعه تعلیم و تربیت در اروپا

 • آموزش و پرورش اجباری
 • افزایش هزینه دولت بر آموزش
 • افزایش سن ترک مدرسه
 • آموزشه به مثابه حوزه دخالت دولت
 • انجام آزمون های مختلف برای ورود به ارتش و وزارتخانه ها

اسلاید 10 :

رهیافت سیاستگذاری توده گرا

 • دسترسی تعداد بشتری به امکانات آموزشی: حذف شهریه و استفاده صرف طبقات بالا
 • بالا بردن سن ترک مدرسه تا 15 سالگی
 • تعهد نسبت به برابری فرصتها در آموزش و پرورش
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید