مقالات رشته علوم تربیتی

اخرین مقالات رشته علوم تربیتی

مقاله مقایسه الگوهای ارزشیابی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
مقایسه الگوهای ارزشیابی برنامه درسی وبرنامه ریزی آموزشی چکیده اندازه گیری دقیق اثربخشی برنامه و اموزش ، یعنی تغییراتی را که واقعا در یادگیرندگان به وجود آمده است امر مشکلی است ،اما برای ارزشیابی برنامه های درسی و آموزشی سه الگو بر اساس رویکردها و هدفهای ارزشیابی، مطرح شده است که عبارتند از : الگوی تایلر،فرآ ...

مقاله تحلیل مفهومی تربیت در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی و دلالتهای آن در سیاستگذاری تحول در آموزش و پرورش با تأکید بر نقش رسانه

word قابل ویرایش
3 صفحه
27700 تومان
تحلیل مفهومی تربیت در مبانی نظری تحول بنیادین در نظام تربیت رسمی و عمومی و دلالتهای آن در سیاستگذاری تحول در آموزش و پرورش با تأکید بر نقش رسانه چکیده اتخاذ تصمیمات سیاستی برای تحول در آموزش و پرورش نیازمند فهم مشترک میان مجریان و سیاستپژوهان است. تعاریف، اهداف و اصولی که سیاستپژوهان تحول در آموزش و پرورش ...

مقاله بررسی تاریخچه تربیت معلم در ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
27700 تومان
بررسي تاريخچه تربيت معلم در ايران خلاصه در اين تحقيق به بررسي تاريخچه تربيت معلم در ايران پرداخته شده است . معمولا آموزش و پرورش هر کشوري توسط معلمان آن کشور شکل مي گيرد که بايستي سطح دانش آنها در تمام زمينه ها افزايش يافته تا تأثيرات مثبتي بر دانش آموزان داشته باشد.در اين تحقيق به بررسي دوره هاي مختلف سي ...

مقاله بررسی تأثیر آموزش علوم تجربی مبتنی بر رویکرد اکتشافی بر خلاقیت و انگیزه پیشرفت دانش آموزان

word قابل ویرایش
20 صفحه
27700 تومان
بررسي تأثير آموزش علوم تجربي مبتني بر رويکرد اکتشافي بر خلاقيت و انگيزه پيشرفت دانش آموزان چکيده زمينه : با عنايت به اين که رويکرد اکتشافي به عنوان يکي از روش هاي يادگيري فعال مطرح است استفاده از اين رويکرد مي تواند به عنوان يک روش تدريس مناسب در آموزش علوم تجربي مورد توجه قرار گيرد. هدف : هدف از انجام ...

مقاله بررسی میزان آمادگی دانش آموزان دوره ی متوسطه برای بکارگیری آموزش الکترونیکی - مطالعه موردی - شهرستان اسلام آباد غرب

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
بررسي ميزان آمادگي دانش آموزان دوره ي متوسطه براي بکارگيري آموزش الکترونيکي -مطالعه موردي - شهرستان اسلام آباد غرب چکيده اين تحقيق با هدف کلي زمينه يابي امکان کاربردآموزش الکترونيکي در فرايند ياددهي- يادگيري دانش آموزان دبيرستانهاي شهرستان اسلام آبادغرب انجام گرديد. نمونه آماري مورد مطالعه شامل ١٧٦نفر از ...

مقاله سایبرگوژی رویکرد نوین یاددهی - یادگیری

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
سایبرگوژی رویکرد نوین یاددهی- یادگیری چکیده : حرکت به سمت جامعه اطلاعاتی بسیاری از زوایای پنهان و آشکار جوامع را دستخوش تغییرات ساختاری می کند، مقوله آموزش نیز از این تغییر در امان نیست. جوامع به مروز زمان و به دنبال همین تحولات، نیاز روزافزونی به آموزش نیروی متخصص و کارآمد خواهند داشت.این موضوع استفاده از ...

مقاله بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

word قابل ویرایش
14 صفحه
27700 تومان
بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان چکیده: پیشرفت تحصیلی و رشد و پرورش دانش آموزان یکی از مهمترین دغدغه هاي نظام آموزش و پرورش در هر کشوري است.از دیرباز مساله از بین بردن افت تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی مورد بحث و تفحص متخصصان تعلیم و تربیت بوده و همواره در پی آن پیشنهادات، راهکارها و سیاست ...

مقاله تعلیم و تربیت لیبرالیستی

word قابل ویرایش
9 صفحه
27700 تومان
تعلیم و تربیت لیبرالیستی چکیده : لیبرالیسم در قرن هفدهم با نظرات و کتابهای جان لاک و شرایط سیاسـی اجتمـاعی آن دوره در مغـرب زمین ظهور کرد و مدتی پس از ظهورش تاثیر عمده ای درهمه ابعاد فردی و اجتماعی زندگی انسان و ازجمله نظام تعلیم و تربیت بجا گذاشت و در طول بیش از سه قرنی که از پیدایش آن مـی گـذرد هنـوز منشا ...

مقاله مطالعه موردی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و پیشرفت تحصیلی زبان آموزان

word قابل ویرایش
6 صفحه
27700 تومان
مطالعه موردی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و پیشرفت تحصیلی زبان آموزان چکیده مطالعه حاضر بر آن است تا به بررسی نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی زبان آموزان بپردازد. نظریهپردازان هوش هیجانی معتقدند که بهره هوشی به ما میگوید که چه کار میتوانیم انجام دهیم در حالیکه هوش هیجانی به ...

مقاله کارورزان و برنامه ی جدید کارورزی : روایتی از "است" ها و "نیست" ها ، "باید" ها و "نباید" ها

word قابل ویرایش
15 صفحه
27700 تومان
کارورزان و برنامه ي جدید کارورزي: روایتی از "است" ها و "نیست" ها، "باید" ها و "نباید" ها چکیده در ایران، دوره ي حیات جدید تربیت معلم، با تاسیس دانشگاه فرهنگیان در سال 1390، آغاز شد و از جمله ي مهم ترین اقدامات آن تدوین برنامه ي جدید کارورزي بوده است که از آن به عنوان بزرگترین پروژه ي این دانشگاه یاد می شود ...

مقاله تأثیر فضای مجازی بر تعلیم و تربیت رسمی

word قابل ویرایش
12 صفحه
27700 تومان
تأثير فضاي مجازي بر تعليم و تربيت رسمي چکيده تأثيرات و پيامدهاي مثبت و منفي فضاي مجازي بعنوان يک پديده نوين در اجتماعات انساني در حال گسترش است .هر روز از سوي صاحب نظران و رسانه ها نقش مثبت اينترنت و فضاي مجازي درتوسعه اقتصادي و نقش منفي آن در توسعه فرهنگي برجسته سازي مي شود. انسان بر اساس طبيعت ذاتي خويش ...

مقاله نظری به انواع خانواده در ایران

word قابل ویرایش
8 صفحه
21700 تومان
نظری به انواع خانواده در ایران دگرگونی خانواده ایرانی در نیم قرن اخیر آرام و کند اما مستمر و قاطع بوده است . زمانی دراز شکلی از خانواده در این سرزمین وجود داشت که جامعه شناسان آن را با اصطلاح کلی خانواده گسترده» وصف کرده اند . خانواده ای بود بر اساس شرايع اسلامی وسنتهای ایرانی . خانواده ای که مذهب و سنت و ش ...

مقاله طرح مسأله و کاربردهای ریاضی در حل مسأله

word قابل ویرایش
9 صفحه
21700 تومان
طرح مسأله و کاربردهاي ریاضی در حل مسأله چکیده ریاضیات به عنوان یک درس اصلی است که داشتن درك درست از آن در آینده ي تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و طبعاً پیشرفت علمی کشور نقش مهمی دارد . در سال هاي اخیر تلاش متخصصان آموزش ریاضی براین بوده که ریاضیات از علمی براي نخبگان به علمی براي همگان مبدل شود. براي بکار ...

مقاله رهایی از آموزش مبتنی بر مونولوگ

word قابل ویرایش
22 صفحه
21700 تومان
چکيده آموزش وپرورش چيزي جز برقراري ارتباط بين مربي و دانش آموز براي پرورش قواي شناختي، عاطفي، اجتماعي و معنوي نيست با وجود اين ، در محيط هاي آموزشي بين دانش آموزو مربي فاصله اي ايجاد شده است . آموزش مونولوگ محور در مراکز آموزش ، معلم را بر اريکه اي از قدرت نشانده است که گمان ميبرد تمام هستي و گستره دانش د ...

مقاله تاثیر الگوی آموزشی تحلیل ، طراحی ، تولید ، اجرا و ارزیابی بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی

word قابل ویرایش
10 صفحه
21700 تومان
چکیده: هدف پژوهش تعیین تاثیر به کارگیري الگوي طراحی آموزشی اي دي دي آي اي بر پیشرفت تحصیلی درس ریاضی در دانشآموزان دختر سال دوم راهنمایی بود. روش پژوهش آزمایشی و جامعه آماري شامل کلیه دانشآموزان دختر دوره راهنمایی شهر کرج بود که به صورت تصادفی از دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب و به صورت جایگزینی تصادفی 29 نفر ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش معلم در کلاس

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : زمانی که معلم آموزش دهنده ی صرف دروس می شود ،دانش آموز فقط به اطلاعات ودانش دست می یابدامازمانی که معلم راهنماومشاورمی شوددانش آموزوعلاوه برکسب دانش واطلاعات به نگرش ومهارت نیز دست می یابد وزمینه ی تربیت دینی ،اجتماعی و...او فراهم می گردد اسلاید 2 : پیشگیری ...

دانلود فایل پاورپوینت روش های نوین یادگیری

PowerPoint قابل ویرایش
60 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : 1- الگوی تدریس کارایی تیم 2- اعضای تیم 3-دریافت مفهوم 4- تقسیم موضوع 5- بارش فکری 6- کاوشگری 7- طرح های شبکه ای 8-الگوی تدریس پژوهش آموزش اسلاید 2 : در این روش مربی درس را ارائه نمی دهد ، بلکه ابزار یادگیری را توزیع میکند و به دانش آموزان کمک می کند تا ...

دانلود فایل پاورپوینت اصول روش های تدریس

PowerPoint قابل ویرایش
259 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مهارتهای آموزشی و پرورشی ( روشها و فنون تدریس)، حسن شعبانی، انتشارات سمت، ویراست سوم، 1390 الگوهای تدریس 2004، نوشته بروس جویس، مارشاویل، امیل کالهون، ترجمه محمدرضا بهرنگی، چاپ ششم، انتشارات کمال تربیت. اسلاید 2 : - راهنمای تدریس در دانشگاهها، دبلیو. آر. م ...

دانلود فایل پاورپوینت راهنمای تدریس در دانشگاه ها

PowerPoint قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : انتقال مطالب آموزشي: زماني که مدرس براي آموزش برنامه ريزي مي کند، بايد در مورد مناسبترين روشها و راهکارهاي ارائه مطالب و همچنين ايجاد واکنش مساعد در دانشجو، تصميماتي را اتخاذ کند. روش هاي انتقال مطلب: سخنراني نمايش علمي مباحثه   [در ادامه، روش سخنراني ...

دانلود فایل پاورپوینت طرح کنش پژوهی بر اساس تجربیات شخصی ( کارورزی )

PowerPoint قابل ویرایش
19 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 :   اصول کارورزی 1- سالانه و پیوسته بودن برنامه کارورزی ( ولی در هر دو نیمسال انتخاب واحد می شود ) یعنی دانشجو از روز ورود بچه ها به مدرسه تا پایان مدرسه حضور دارند . 2- کانونی بودن برنامه کارورزی : یعنی دانشجو دانش تربیتی و حرفه ای خود را در مدرسه زیر نظ ...

دانلود فایل پاورپوینت درس دین و زندگی سال اول دبیرستان

PowerPoint قابل ویرایش
17 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : در قرآن کریم معمولا کلمه ی(عمل) ،با کلمه ی (صالح) همراه است. مقصود از عمل صالح چیست؟ صالح به معنای دارای صلاحیت و شایسته است. ( عمل صالح )آن عملی است که شایستگی دارد انسان را به زندگی پاک و سعادت حقیقی برساند و از به هدر دادن عمر جلو گیری کند.   اسلاید 2 : ...

دانلود فایل پاورپوینت آموزش مبتنی بر رویکرد تربیتی

PowerPoint قابل ویرایش
13 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : گامی کوچک درمسیر پاسخ به: انتظارات مردم و مسئولین و از همه مهمتر دانش آموزان و اولیاء آن ها به عنوان جامعه ی هدف اسلاید 2 : آیا خروجی های آموزش و پرورش توانسته است انتظارات جامعه را فراهم کند؟   آیا دانش آموزان پس از تحصیل قادر به زندگی اجتماعی فع ...

دانلود فایل پاورپوینت نقش مدیریت آموزشی در تربیت معلمان

PowerPoint قابل ویرایش
16 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مدیریت مدرسه ابتدایی به صورت روز افزونی در جهت مسئولیت مشترک معلمان در اجرای برنامه های اموزش و پرورش,روشهای پیشرفته تدریس در کلاس خود وهمچنین تصمیمات اجرایی که در جهت پیشرفت تعلیم وتربیت ومرابقت کودکان دانش آموز اتخاذ می گردند توسعه پیدا می کند. این موفقیت ...

دانلود فایل پاورپوینت مقایسه دروس رشته های مختلف در دانشگاه صنعتی شریف و استنفورد

PowerPoint قابل ویرایش
46 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : معرفی دانشگاه استنفورد معرفی دانشگاه شریف رشته های موجود در زمینه کامپیوتر در دانشگاه استنفورد رشته های موجود در زمینه کامپیوتر در دانشگاه شریف مقایسه واحدهای درسی بین رشته مهندسی نرم افزار در دو دانشگاه مقایسه واحدهای درسی بین رشته مهندسی سخت افزار در ...