بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مروری بر آناتومی و فیزیولوژی

 • سیستم عصبی شامل :

سیستم عصبی مرکزی ( CNS)

 • مغز(BRAIN )
 • نخاع

سیستم عصبی محیطی ( PNS )

 • اعصاب مخچه ای و نخاعی

اسلاید 2 :

عملکرد سیستم عصبی

کنترل کلیه فعالیتهای:

 حسی – حرکتی – خودکار – ادراکی و رفتاری انسان

اسلاید 3 :

 • سیستم عصبی تشکیل شده از :

–10 میلیون نورون حسی ( وظیفه آنها ارسال اطلاعات مربوط به محیطهای داخلی و خارجی به داخل مغز است )

500000 نورون حرکتی ( فعالیت عضلات و غدد را کنترل می کنند )

خود مغز 20 بیلیون سلول عصبی دارد ( وظایفی شامل برقراری ارتباط میان راههای حسی و حرکتی کنترل فرایندهای انجام شده در بدن و هدایت کلیه فعالیت های جسمی روانی و بیولوژیکی را از طریق ارسال پیامهای الکتریکی و شیمیایی بر عهده دارند )

اسلاید 4 :

انتقال دهنده های عصبی

 • استیل کولین (انتقال دهنده اصلی )
 • سروتونین
 • دوپامین
 • نور اپی نفرین
 • گاما آمینو بوتیریک اسید
 • انکفالین – اندورفین

اسلاید 5 :

سیستم عصبی مرکزی (  CNS)

 مغز 2 درصد کل بدن را تشکیل میدهد

وزن تقریبی آن 1400- 1200گرم است

مغز شامل :

 • مخ : شامل ( دو نیمکره – تالاموس- هیپوتالاموس و عقده های قاعده ایی است )
 • ساقه مغز شامل (مغز میانی – پل – بصل ا لنخاع و اتصال دو عصب جمجمه ایی دو و چهار از طریق عصب هفت است )
 • مخچه(CEREBELLUM )

اسلاید 6 :

 • اعمال لوب فرونتال(FRONTAL)شامل : تمركز – تفكر انتزاعي – حافظه – ذخيره سازي – عملكرد حركتي
 • اعمال لوب پاريتال (PARIETAL)شامل : تجزيه و تحليل اطلاعات حسي – مراكز حسي – آگاهي از وضعيت بدن – جهت يابي در فضا
 • اعمال لوب تمپورال(TEMPORAL)شامل : تفسير گر شنوايي و بينايي – گيرنده شنوايي –سوماتيزاسيون (تبديل ذهني به نشانه بدني)
 • اعمال لوب پس سري(OCCIPITAL): تفسير پيامهاي بينايي

اسلاید 7 :

تالاموس :

thalamus

 • در طرفين بطن سوم قرار دارد (مغز از دو بطن جانبي و بطن سوم و چهارم تشكيل شده )
 • ايستگاه تقويت كننده براي كليه حسها بجز حس بويايي
 • كليه ايمپالسها مربوط به حافظه – احساس و درد از اين ناحيه ميگذرد

اسلاید 8 :

هيپو تالاموس :

hypothalamus

 • عملكرد سيستم درون ريز و تنظيم ترشحات هورموني هيپو فيز – مركز گرسنگي – كنترل درجه حرارت – سيكل خواب و بيداري – فشار خون – رفتار جنسي – پاسخهاي عاطفي – تنظيم سيستم عصبي خودكار

اسلاید 9 :

هیپوفیز
 

 • هیپوفیز یا pituitary gland ، غده کوچکی است در زیر مغز و درون حفره استخوان شب پرهکه 0.5 تا 1.5 گرم وزن دارد.
 • به هیپوتالاموس متصل است
 • از نظر جنینی دارای منشا دو گانه عصبی و اکتودرمی است. این غده شامل دو قسمت است: نوروهیپوفیز یا هیپوفیز عصبی که در ارتباط با بطن سوم مغزی است و آدنوهیپوفیز یا هیپوفیز غده‌ای.

اسلاید 10 :

ارتباط هیپوفیز و هیپوتالاموس

 • گرچه هورمونهای مترشحه از لوب قدامی هیپوفیز فعالیت اکثر غدد داخلی را کنترل می‌کنند ولی خود این سلولها نیز توسط فاکتورهای آزاد کننده و مهارکننده که عمدتا از بخش هیپوتالاموس ترشح می‌شوند، کنترل می‌شوند. این فاکتورها توسط نورونهای ترشحی هیپوتالاموس ترشح و در برجستگی میانی آزاد می‌شوند و سپس توسط سیستم پورت هیپوفیزی به لوب قدامی می‌رسند.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید