دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی و سلولهای عصبی

PowerPoint قابل ویرایش
43 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی و سلولهای عصبی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت دستگاه عصبی و سلولهای عصبی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

مشخصات سلول های عصبی :

۱- تحریک پذیری  Excitability

حساسیت موجودات زنده به تغییرات محیط خارجی و درونی می باشد.

۲- هدایت    C nducti n

خاصیت رشته های عصبی برای انتقال پیام به مغز برای آگاه کردن آنها از تغییرات محیط

اسلاید ۲ :

عوامل مهم در ایجاد پتانسیل استراحت

۱- پمپ سدیم ـ پتاسیم

 

۲- بالا بودن نفوذپذیری غشاء در انتشار و جابه جایی یون پتاسیم نسبت به سدیم.

اسلاید ۳ :

پمپ سدیم ـ پتاسیم

یک مجموعه از آنزیم های pr با صرف انرژی ۳ یون سدیم را از درون به بیرون سلول و ۲ یون پتاسیم را از بیرون به درون سلول منتقل می کند.

انتشار یون پتاسیم به خارج اختلاف سطح الکتریکی غشاء را تا ۷۰- میلی ولت نشان می دهد.

اسلاید ۴ :

گرادیان غلظتی حاصل از پمپ سدیم ـ پتاسیم

پمپ سدیم ـ پتاسیم گرادیان های غلظتی بزرگی بین دو سوی غشاء در حالت استراحت برای سدیم و پتاسیم به وجود می آورند که عبارتند از :

غلظت سدیم در خارج غشا ۱۴۲ میلی اکی والان

                                                               نسبت یون از داخل به خارج

غلظت سدیم در داخل غشاء ۱۴ میلی اکی والان

غلظت پتاسیم در خارج غشا ۴ میلی اکی والان

                                                                 نسبت یون از داخل به خارج

غلظت پتاسیم در داخل غشا ۱۴۰ میلی اکی والان

اسلاید ۵ :

سهم پتانسیل انتشار یون

 

 

 

از این رابطه هنگامی استفاده می شود که غشا فقط نسبت به یک یون نفوذ پذیر باشد.

معادله گولد من

 

این رابطه هنگامی که غشاء به چندین یون مختلف نفوذ پذیر باشد کاربرد دارد.

اسلاید ۶ :

       با استفاده از معادله نرنست و گلدمن برآیند پتانسیل انتشار یون های سدیم و پتاسیم مقدار ۸۶- میلی ولت بدست می آید.

– با توجه به اینکه نفوذ پذیری غشا نسبت به پتاسیم صد برابر یون سدیم است.

       این نتیجه بدست می آید که انتشار پتاسیم سهم بیشتری در ایجاد پتانسیل غشا دارد.

اسلاید ۷ :

سهم پمپ سدیم ، پتاسیم در پتانسیل غشا

اختلاف پتانسیلی حدود ۴- میلی ولت ، ناشی از عملکرد پمپ سدیم ـ پتاسیم ایجاد می شود.

که با در نظر گرفتن پتانسیل ناشی از انتشار یونهای سدیم و پتاسیم
اختلاف پتانسیلی معادل ۹۰- میلی ولت، در غشا ایجاد می شود.

اسلاید ۸ :

پتانسیل عمل   Acti n p tential

هنگامی که بخشی از غشا نرون تحریک می شود یک دگرگونی الکتریکی بنام پتانسیل عمل در غشاء آن پدید می آید که در طول غشا انتشار می یابد به این پدیده موچ یا جریان عصبی می گویند.

مراحل متوالی پتانسیل عمل

استراحت

دپلاریزاسیون

رپلاریزاسیون

اسلاید ۹ :

آستانه تحریک

حداقل دی پلاریزاسیون مورد نیاز برای ایجاد پتانسیل عمل آستانه تحریک نام دارد.

یک افزایش ناگهانی حدود ۱۵ تا ۳۰ میلی ولت

قانون همه یا هیچ

هر زمان که دی پلارسیزاسیون به آستانه تحریک برسد یا از آ ن تجاوز کند پتانسیل عمل روی می دهد.

اسلاید ۱۰ :

کانال دریچه دار وابسته به ولتاژ سدیمی

این کانال دارای ۲ دریچه یکی در خارج کانال (دریچه فعال شدن) و دیگری در داخل کانال (غیر فعال شدن) می باشد.

فعال شدن (۷۰- تا ۵۰- میلی ولت) غیرفعال شدن (چند ده هزارم بعد از باز شدن)

کانال دریچه دار وابسته به ولتاژ پتاسیم

این کانال دارای یک دریچه است. که وقتی پتانسیل غشا از ۹۰- میلی ولت به سوی صفر افزایش می یابد این دریچه به آهستگی باز می شود.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 43 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد