دانلود فایل پاورپوینت شبکه های کامپیوتری ۱

PowerPoint قابل ویرایش
23 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت شبکه های کامپیوتری ۱ توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت شبکه های کامپیوتری ۱ قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

لایه پیوند داده ها

کنترل جریان

کنترل خطا  (در این جلسه)

پروتکل های اصلی لایه پیوند داده ها

اسلاید ۲ :

مقدمه 

کنترل خطا به معنی روشهایی است که بتوان خطای رخ داده شده در اطلاعات دریافتی را تشخیص و در مواردی آنها را تصحیح نمود.

روشهای رویارویی باخطای رخ داده در زمان انتقال اطلاعات بین دو نود در شبکه به دو صورت زیر تقسیم بندی می گردد:

کنترل خطای پیش رو (Forward Error Co trol)

کنترل خطای پس رو (Backward Error Co trol)

اسلاید ۳ :

 کنترل خطای پیش رو و پس رو

تعریف کنترل خطای پیش رو:

در این رهیافت هر کارکتر با فریم ارسالی شامل اطلاعات اضافی است به طوری که گیرنده نه تنها بتواند خطا ها را شناسایی کند بلکه همچنین بتواند موقعیت خطا ها را نیز در رشته ای از بیتها نشان دهد.

 

تعریف کنترل خطای پس رو:

در این رهیافت هر کارکتر با فریم ارسالی شامل اطلاعات اضافی است به طوری که گیرنده فقط قادر به شناسایی وجود خطاها می باشد و قادر به تشخیص موقعیت خطا نمی باشد.

اسلاید ۴ :

ادامه…

خطای تک بیتی (Si gle Bit)

در این نوع خطا تنها یک بیت از واحد داده مفروض، از ۰ به ۱ و یا از ۱به ۰ تغییر پیدا کرده است.

 

 

خطای چند بیتی (Multiple Bit)

در این نوع خطا تنها چند بیت غیر متوالی از واحد داده مفروض، از ۰ به ۱ و یا از ۱به ۰ تغییر پیدا کرده است.

 

 

اسلاید ۵ :

خطاهای قطاری(Burst Error)

خطای قطاری به این معنی است که دو یا چند بیت متوالی در واحد داده از ۱به ۰ یا برعکس تغییر پیدا کرده اند.

اسلاید ۶ :

تعاریف

روشCode

یکی روشی برای نمایش اطلاعات است

مثال: روش کدBCD  مانند ۹à ۱۰۰۱

کد واژه (Codeword)

هر قاب از m بیت داده و r بیت داده اضافی یا کنترلی  تشکیل شده است، که در مجموع به آن کد واژه گویند.

 

 

اسلاید ۷ :

Codeword valid

اگر نمایش کد واژه بر اساس روش Code آن باشد آن کدواژه مجاز است. مثلا :درروش BCD 1101  غیر مجاز باشد و ۱۰۰۱ مجاز است.

 

E codi g Process

مکانیزمی برای تبدیل اطلاعات به code word می باشد.

 

Decodi g Process

مکانیزمی برای تبدیل code word به اطلاعات می باشد.

 

اسلاید ۸ :

فاصله همینگ (Hammi g Dista ce)

تعداد موقعیت هایی از بیتها که دو کد واژه با یکدیگر متفاوتند.

نکته: اگر فاصله دو کد واژه HDباشد، HD خطای تک بیتی لازم است تا یکی به دیگری تبدیل گردد.

 

مثال: فاصله همینگ دو کد واژه زیر برابر ۲ است.

 

 

اسلاید ۹ :

فاصله کد (Code Dista ce)

کمترین فاصله همینگ بین مجموعه ای از کد واژه ها را CD گویند.

نکته:با فرض تعداد بیتهای خطاهای آشکار شونده D و تعداد بیتهای خطاهای تصحیح شونده T داریم:

 

 

نکته مهم: در حالت کلی اگر یک روش کدبخواهد قابلیت تصحیح T بیت خطا و تشخیص Dبیت خطا را داشته باشد باید رابطه زیر برقرار باشد.

 

اسلاید ۱۰ :

 مثال

برای کد واژه های ۰۱۱,۱۰۱,۱۱۰,۰۰۰

الف: فاصله کد برابر ۲ می باشد.

ب: گیرنده قابلیت تشخیص تنها یک بیت خطا را دارا می باشد. مثلا، اگر کد۱۱۱ به دست گیرنده برسد، گیرنده قادر به تشخیص یک بیت خطا می باشد.

پ: گیرنده قادر به تصحیح خطا نمی باشد.

زیرا کد۱۱۱ می تواند ۰۱۱ ویا ۱۰۱

ویا ۱۱۰ باشد.

 

 

 

 

 

 

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 23 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد