بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

نحوه ارزیابی

تحقیق    3 نمره

تمرین    2 نمره

امتحان پایان ترم    15 نمره

بارم ها قطعی نیستند. 

آمادگی برای کوییز در هر جلسه.

موضوع تحقیق باید اعلام شود.

تا آخر  خرداد  برای تحقیق فرصت دارید.

موعد تحویل تمرین ها جلسه بعد می باشد.

اسلاید 2 :

منابع

پروتکلهای TCP/IP، دکتر بهروز فروزان، ترجمه مهندس ادهم صادقی.

شبکه های کامپیوتری، اندرو.اس. تنن بام، ترجمه دکتر پدرام، احسان ملکیان.

شبکه های کامپیوتری وانتقال داده ها، ویلیام استالینگ

اینترنت.

شبکه های کامپیوتری، امیر مسعود رحمانی، انتشارات پوران پژوهش.

اسلاید 3 :

تعریف شبکه

به مجموعه ای از چند کامپیوتر مستقل یا اجزا کامپیوتری که با یکدیگر ارتباط داشته باشند و ما بین آنها انتقال داده انجام شود یک شبکه کامپیوتری می گویند.

.1مستقل بودن کامپیوترها: هر کامپیوتر به تنهایی و بدون حضور در شبکه بتواند عملکرد عادی خود را داشته باشد

.2اجزا کامپیوتر می توانند چاپگرها، اسکنرها و... باشند.

.3هدف اصلی شبکه های کامپیوتری عمل انتقال داده است.

اسلاید 4 :

اهداف و مزایای شبکه

سهولت انتقال داده ها

اشتراک منابع نرم افزاری مانند پایگاه داده و فایل ها و منابع

   سخت افزاری مانند چاپگرها و اسکنرها و...

صرفه جویی در هزینه ها: اشتراک منابع باعث صرفه جویی در هزینه می شود.

افزایش قابلیت اطمینان(reliability): قرار دادن چندین نسخه یکسان از یک نرم افزار یا فایل بر روی چندین کامپیوتر درون شبکه موجب افزایش قابلیت اطمینان می شود.

از بین رفتن بعد فاصله

مشکل شبکه امنیت آن است.

اسلاید 5 :

کاربرد شبکه های کامپیوتری

—اشتراک منابع :

   اشتراک منابع به معنای فراهم آوردن و به اشتراک گذاشتن سخت افزار ، نرم افزار و داده های مورد نیاز در شبکه است به گونه ای که کاربران بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند.

—حذف محدودیتهای جغرافیایی:

     با استفاده از شبکه های کامپیوتری می توان در کسری از ثانیه به منابع اطلاعاتی موجود در فواصل هزاران کیلومتری خود دسترسی داشت.

—کاهش هزینه:

    به کارگیری شبکه علاوه بر صرفه جویی در وقت در هزینه هایی نظیر پست با استفاده از پست الکترونیک نقل و انتقال پول ، خرید اعتبار ، استفاده از نتایج تحقیقات دیگران و کاهش هزینه تجربه مجدد ، به اشتراک گذاشتن منابع که می تواند هزینه های سازمان را کاهش دهد.

 

اسلاید 6 :

کاربردهای شبکه های کامپیوتری

بالا رفتن قابلیت اعتماد سیستم :

    شبکه های کامپیوتری به گونه ای طراحی شده اند که در صورت خرابی یک کل شبکه از کار نیافتد گسترده بودن کانالهای ارتباطی در زیر ساخت ارتباطی شبکه باعث شده که قطع یکی از کانالها منجر به از دست رفتن کل شبکه نشود.

افزایش کارآیی سیستم:

    بهره گیری از شبکه می تواند کارآیی سیستم را افزایش دهد بدین نحو که توزیع وظایف سازمانی یک مجموعه به ماشینهای متفاوت در شبکه ضمن افزایش قابلیت اطمینان سیستم  از لحاظ سرعت دستیابی به اطلاعات، سرعت پردازش و دخیره و بازیابی اطلاعات افزایش خواهد داد.

اسلاید 7 :

اجزای اصلی شبکه های انتقال داده

هر سیستم انتقال داده از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که عبارتند از:

- فرستنده و گیرنده

- داده های ارسالی

محیط فیزیکی برای تبادل داده ها

- پروتکل استفاده شده برای ارسال داده ها ی

 

 

اسلاید 8 :

تعریف پروتکل

پروتکل مترادف با قاعده(rule) است.

به منظور آن که مخابره ای صورت بگیرد باید دو سیستم مخابره کننده داده از یک پروتکل مورد توافق طرفین استفاده کنند.

پروتکل، مجموعه قواعد حاکم بر یک سیستم مخابراتی است.

پروتکل می گوید که چه چیزی مخابره می شود، چگونه مخابره می شود و چه زمانی مخابره می شود.

المان های کلیدی یک پروتکل عبارتند از: ساختار(syntax)، معنا(semantic) و زمان بندی(timing).

اسلاید 9 :

اجزا شبکه های کامپیوتری

هر شبکه کامپیوتری از دو قسمت تشکیل شده:

 1- سخت افزار

2- نرم افزار

  

اسلاید 10 :

سخت افزار شبکه :

—هیچ طبقه بندی پذیرفته ای که در بر گیرنده ی تمام انواع شبکه های کامپیوتری باشد وجود ندارد ولی در این میان از دو دیدگاه می توان سخت افزار شبکه های کامپیوتری را دسته بندی و تفکیک نمود.

تکنولوژی انتقال

سایز شبکه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید