بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

دستگاه اسكلتي به دو بخش دستگاه اسكلتي فوقاني شامل شانه ، بازو ، ساعد ، كف دست و انگشتان دست و دستگاه اسكلتي تحتاني شامل لگن، ران ، ساق پا ، كف پا و انگشتان پا تقسیم می گردد :          

استخوانها(اسكلت بندي )شامل انواع زير مي باشد :

الف)استخوانهاي پهن مانند استخوان جمجمه ، لگن و يا جناغ سينه

ب)استخوانهاي دراز مانند استخوانهاي بلند دست و پا

ج)استخوانهاي كوتاه مانند استخوان انگشتان و کف  دست و پا

اسلاید 2 :

الف) ساختن شكل بدن

ب)برقراري وضعيت عمودي

ج)حفاظت از دستگاههاي حياتي و داخلي بدن

هـ)ساختن سلول هاي خوني در بدن

و)ذخيره كردن مواد معدني و الكتروليت هاي مهم بدن

اسلاید 3 :

 تعریف شکستگی :
به از بین رفتن پیوستگی و تداوم استخوانهای بدن شکستگی گویند.

علل شكستگي :

    الف)ضربات مستقيم

    ب)ضربات غير مستقيم

    ج)انقباض ناگهاني و سريع عضله

    د)وجود برخي ازبيماريها

 

اسلاید 4 :

 انواع شكستگي:

الف)شكستگي بسته :

    دراين نوع شكستگي پوست ناحيه صدمه ديده سالم است

ب)شكستگي باز:

   دراين نوع شكستگي پوست ناحيه صدمه ديده پاره مي شود كه ممكن است همراه با بيرون زدگي استخوان از محل پارگي باشد .

اسلاید 5 :

1-تغییر شکل :

   همیشه رویت نمی شود. برای بررسی وجود تغییر شکل ، قسمت صدمه دیده را با طرف مقابل که آسیب ندیده مقایسه کنید.

2- محدودیت در حرکت

3- حساسیت در اثر لمس و درد

4- تورم ، بسرعت بعد از شکستگی اتفاق می افتد

5- -لمس فاصله بين دو سر استخوان شكسته

6- تغيير رنگ در محل شكستگي (كبودي ، قرمزي)

7- احتمالا مشاهده سر استخوان شکسته در شکستگی باز

8-  احساس به هم سائيده شدن دو سرشكستگي

 

اسلاید 6 :

آسيب هاي عروقي .

آسيب به اعصاب

در آسيب هاي وارد به اعصاب علائمي مانند گزگز ، بي حسي، محدوديت حركت و يا عدم حركت مشاهده مي شود .

عفونت و شوك

درشكستگي هاي باز معمولاً احتمال بوجود آمدن شوك و عفونت بيشتر مي باشد .

اسلاید 7 :

1-قبل از هر اقدامي علائم حياتي مصدوم راكنترل كنيد .

2-در صورت وجود هرگونه عامل تهديد كننده حيات (مانند شوك ، خونريزي ،‌ايست قلبي ،‌تنفسي و...)اقدامات اوليه لازم را در هر مورد انجام دهيد .

3-عضو صدمه ديده را به هيچ عنوان حركت ندهيد .

4-لباسهاي اطراف محل آسيب ديده را به ملايمت و آرامي كنار بزنيد .

5-تمام زخمها را قبل از اقدام به آتل بندي ، شستشو داده و پانسمان كنيد .

   توجه داشته باشيد كه شستشوي محل زخم در شكستگي هاي باز بعلت كم كردن احتمال عفونت اقدامي بسيار مهم است .

اسلاید 8 :

6-قبل از حركت دادن و انتقال مصدوم ، عضو صدمه ديده را با استفاده از آتل بي حركت نمائيد.(بعنوان يك اصل اساسي ، مفاصل بالا و پائين شكستگي را بايد ثابت نمائيد )

7-قبل و بعد از آتل بندي ،‌نبض ، حس و حركت را در پائين تر از محل شكستگي بررسي كنيد .

8-براي كمك به كاهش درد و تورم ، عضو صدمه ديده را كمي بالاتر از سطح قلب قراردهيد .

9- استفاده از كمپرس سرد نيز مي توانددر كاهش درد و تورم  مؤثر باشد .

10-مصدوم را هرچه سريعتر به نزديكترين مركز درماني انتقال دهيد .

اسلاید 9 :

آتل وسيله ايست كه جهت حمايت و نگهداري عضو آسيب ديده استفاده مي شود.

انواع آتل:

. آتل سخت مانند تخته ،‌آتل سيمي و آتل گچي

. آتل نرم مانند بالش و پتو

. آتل آماده مانند آتل كششي و آتل بادي

. آتل ابتکاری ، استفاده از هروسيله اي كه بتواند عضو را ثابت نگه دارد مانند روزنامه ، ‌مقوا ،‌ چتر و ...

اسلاید 10 :

 

كاهش درد

جلوگيري از آسيب به عضلات ،‌اعصاب و عروق خوني

جلوگيري از تبديل شكستگي بسته به باز

كاهش خونريزي و التهاب

راحتي در انتقال مصدوم

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید