بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

 تعريف شكستگي

شكستگي كه به عنوان يكي از مشكلات مهم سلامتی در سراسر دنيا شناخته شده است.به صورت تشخيص راديولوژيکي ايجادترک در يک اتصال ناشي از ضربات وارده براستخوان تعريف ميشود.

اسلاید 2 :

طبقه بندی شکستگی

1- بر اساس شدت ضربه:

الف: شكستگي كامل

ب: شكستگي ناقص

ج: بصورت ترك

2-بر اساس نوع ،شكستگيها:

الف - شكستگي باز يا مركب :

 قطعات شكسته پوست را پاره كرده و به خارج راه پيدا مي كنند.

ب -شكستگي بسته يا ساده :

قطعات شكسته به خارج راه نيافته اند

اسلاید 3 :

اپيدميولوژي شكستگي:

 • تخمين زده ميشود كه شيوع شكستگي تا سال 2030 بطور چشمگيري افزايش يابد
 • 20% مرگها در طول سال در ايالات متحده ناشي از شكستگيها مي باشند.
 • نيمي از سالمنداني كه به علت شكستگي بستري مي شوند پس از آن قادر به زندگي مستقل نيستند.
 • هر فرد در ایالات متحده به طور ميانگين 2 بار شكستگي را در زندگي خود تجربه مي كند.
 • طبق آمار بیمارستان شهدا تبریز، از اردیبهشت ماه تا اسفند ماه 1385، 10305 نفر به دلیل شکستگی در بیمارستان بستری شده بودند.

اسلاید 4 :

اتيولوژي شكستگي:

1- ژنتيک

2- استعمال دخانيات والکل

3- تغييرات هورموني

4- ميزان فعاليت بدني 

5- تصادفات و افتادن به هنگام راه رفتن

6- فاکتورهاي تغذيه اي

اسلاید 5 :

نقش تغذيه در ترميم شكستگي

تغذيه نقش مهمي در خفظ سلامت استخوان و كاهش احتمال شكستگي ايفا مي كند:

پروتئین : نقش در رشد و تکامل استخوان ، از طریق افزایش سطح فاکتور رشد شبه

انسولینی نوع 1

كلسيم  :  تركيب ضروري جهت توليد و حفظ استخوان.

ويتامينD : تسهيل جذب كلسيم در روده وموثر در ساخت استخوان .

ويتامين K : موثر در سنتز پروتئينهاي كليدي استخوان از جمله استئوكلسين.

ويتامين C: موثر در ترميم بافت پيوندي و سنتز كلاژن

مس : ضروري براي سنتزكلاژن ،كوفاكتورآنزيمهاي موثردر ترميم زخمها.

منیزیم : لازم برای متابولیسم کلسیم در استخوان ، افزایش چگالی استخوان

اسلاید 6 :

      نقش روی بر سلامت استخوان و ترمیم شکستگی

 • نقش در ساختمان كريستالي استخوان ،در آنزيمهاي آن و در ناحيه جداسازی استخوان
 • نقش در شکل گيري و سنتز کلاژن و معدنی شدن استخوان
 • موثردر سنتز استئوکلسين
 • کمک به عملكرد مناسب سيستم آنزيمي و بازسازي و تكامل بافت اسكلتي

اسلاید 7 :

      نقش روی بر سلامت استخوان و ترمیم شکستگی

 • نقش در رشد استخوان و مهار بازجذب استخوانی.
 • کوفاکتور چندین آنزیم کلیدی در استخوان نظیر ،آلکالین فسفاتاز و کلاژناز
 • کمبود روی منجر به نقص در سنتز DNA و متابولیسم پروتئین ، اثرات منفی بر شکل گیری استخوان.

اسلاید 8 :

 • نقش روی بر سلامت استخوان در حیوانات تا حدودی ثابت شده است اما مطالعات انسانی انجام گرفته در ارتباط با نقش این عنصر بر سلامت استخوان محدود می باشد.
 • با توجه به این نکته که تاکنون مطالعه انسانی در زمینه بررسی تاثیر مکمل یاری روی بر ترمیم شکستگی استخوان انجام نگرفته است و مطالعات حیوانی انجام گرفته در این زمینه نیز محدود می باشند

اسلاید 9 :

هدف كلي:

تعيين وضعيت تغذيه اي و اثر مکمل ياري روي بر ميزان جوش خوردگي شکستگي، در افراد دچار شکستگی استخوانهای دراز.

اسلاید 10 :

اهداف اختصاصي

1- تعيين وضعيت تغذيه اي روي در افراد مبتلا به شکستگي.

2- تعيين سطوح سرمي روي و آلکالين فسفاتاز در افراد مبتلا به شکستگي.

3- تعيين اثر مکمل ياري روي بر سطوح سرمي روي و آلکالين فسفاتاز

4- تعيين اثر مکمل ياري روي بر زمان  جوش خوردگي شکستگي.

5- تعيين ارتباط ميان روي و آلکالين فسفاتازسرم با زمان ترميم شکستگي.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید