بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

موضوع طرح :

.1توليد نرم افزار هاي آموزشي و خدمات كامپيوتري

.2طراحي صفحات وب

.3نصب شبكه ISP طراحي سخت افزار

اسلاید 2 :

نوع توليدات :

.1نرم افزار ها و پكيج هاي كامپيوتري

.2صفحات وب

.3نصب شبكه ISP

.4رايت CD

اسلاید 3 :

تعداد شاغلين: 9 نفر

دوره بازگشت سرمايه: 3.40 سال

نرخ بازدهي سرمايه: 29.35%

اسلاید 4 :

مقدمه:

امروزه مسئله اشتغال جوانان يا به كارگيري نيروي كار بخش فعال و خلاق جامعه كه از مهمترين عوامل توسعه به شمار مي رود، از بزرگترين دغدغه هاي فكري كارگزاران و مسئولين مملكتي و از پيچيده ترين موضوعات تحقيقي پژوهشگران و محققان مي باشد، مسئله اشتغال جوانان و پيدا كردن روشهاي جذب آنها به طوري كه هم معضل بيكاري حل شود و هم با افزايش توليدات داخلي و توسعه صنعت راهي به سوي مطرح شدن در بازارهاي بين المللي و دستيابي به تكنولوژي روز دنيا پيدا كنيم كه از مهمترين موضوعات سمينارها و گردهمايي ها مي باشد و اين قضيه تا آنجا اهميت پيدا كرده است كه همگان وجود بالا بودن درصد بيكاري و لزوم پيدا كردن راهكارهايي براي استفاده بهينه از نيروي انساني را وظايف دولت و دست اندركاران مملكتي به شمار مي آورند و عدم توسعه يافتگي در بخش صنعت و تكنولوژي و قرار گرفتن در رديف كشورهاي جهان سوم را به نحوي با مسئله اشتغال جوانان مربوط مي دانند، ايجاد اشتغال براي جوانان از جهات گوناگون براي دولت و جامعه حائز اهميت است و مواجهه اصولي با مشكل بيكاري نسل جوان، چه از نظر ملي كه در قانون اساسي تامين شرايط و امكانات كار براي همه مورد تاكيد قرار گرفته است و چه از لحاظ امنيت اجتماعي كه لازمه آن برخورداري همه افراد از امكان اشتغال و تلاش براي تامين معاش مي باشد و چه از ديدگاه بسيج، نيروهاي انساني توانمند و علاقه مند به سازندگي و آباداني كشور، در مسير توسعه اقتصادي قابل ...

اسلاید 5 :

… تامل و شايان توجه است و سالها است كه اين موضوع مهم مد نظر مسئولان و برنامه ريزان كشور است و اساسي ترين جنبه هاي آن در معرض چاره انديشي و تصميم گيري قرار دارد. علاوه بر آن كشور براي ايجاد شغل و فراهم ساختن فرصت هاي اشتغال جديد از شرايط مسائد و امكانات بالقوه فراواني برخوردار است. تنوع اقليمي و وفور زمينهاي قابل احيا و وجود انواع معادن و ثروتهاي طبيعي، جويندگان شغل را از دسترسي به منابع لازم مطمئن مي سازد و حضور انبوه نيروهاي انساني متخصص و مبتكر مسئوليت پذير، كه نبود آنها يكي از مشكلات مهم كشور هاي در حال توسعه است مكمل محيط مساعد طبيعي مي باشد، در اين شرايط تدارك منابع مورد نياز و برنامه ريزي مناسب جهت بهره گيري از مجموعه امكانات موجود در صدر اقدامات ضروري براي ايجاد اشتغال قرار مي گيرد، رويكردي كه همه ساله موضوع شماري از تبصره هاي قانون بودجه كل كشور است و بخش قابل ملاحظه اي از اعتبارات پيش بييني شده در تبصره هاي موصوف به بخش تعاون اختصاص مي یابد اگر موقعيت و امكانات بخش تعاون در قبال مسئله اشتغال جوانان به خوبي مورد استفاده قرار گيرد، تا حد زيادي به رفع اين مشكل كمك خواهد كرد و مسلما هر يك از انواع تعاوني ها در اين باره نقش اساسي بر عهده دارند و توان بالقوه آنها براي جذب نيروهاي جوان بسيار با ارزش و چاره ساز است.

اسلاید 6 :

شرح مختصري از فرآيند:

زمينه فعاليت ها:

.1توليد انواع نرم افزار شامل: حسابداري، آموزشي، انبارداري و ...

.2ايجاد كافي نت

.3طراحي صفحات وب

.4مونتاژ و فروش كامپيوتر و ارائه خدمات سخت افزاري

.5نصب شبكه ISP و پشتيباني خدمات آن

.6ارائه خدمات تعميرات و نگهداري تجهيزات كامپيوتري براي شركتها

.7اتوماسيون اداري

.8كپي و رايت CD و همچنين انجام خدمات پرينت و كپي

با توجه به فعاليت هاي فوق فضاي لازم براي انجام امور ذكر شده و همچنين با توجه به محدود بودن منابع مالي مي توان در شروع محل انجام طرح استيجاري باشد و فضاي كافي براي انجام طرح حدود 150 متر در نظر گرفته شده است كه با توجه به قيمت هاي روز با مبلغ رهن 5,000,000 تومان و اجاره محل حدود 1،000،000 تومان در شهرستان بجنورد قابل انجام مي باشد. لذا اين طرح بر اساس مكان استيجاري تعريف مي شود.

اسلاید 7 :

.4محاسبه نقطه سر به سر:

درصد نقطه سر به سر = 100 * { ( هزینه متغیر تولید - فروش ) } / ( هزینه ثابت تولید )

38.84% = 100 * { ( 25،663،080 – 96،720،000 ) } / ( 27،601،320 )

.5محاسبه سود نا ویژه:

سود نا ویژه = هزینه های تولید سالیانه – فروش سالیانه

43،455،600 = 53،264،400 – 96،720،000

.6محاسبه سود ویژه:

  • سود نا ویژه: 43،455،600

کسر می شود هزینه های عملیاتی شامل:

  • حقوق و دستمزد پرسبل اداری: 20،400،000
  • هزینه اداری و فروش: 853،200

سود عملیاتی                           22،202،400 = ( 853،200 + 20،400،000 ) – 43،455،600

کسر می شود هزینه های غیر عملیاتی شامل:

  • استهلاک هزینه های قبل از بهره برداری ( دو ساله ): 6،400،000

سود ویژه قبل از کسر مالیات                              15،802،400 = 6،400،000 – 22،202،400

اسلاید 8 :

.7نرخ بازدهی سرمایه:

= 100 * ( سرمایه گذاری ثابت / سود ویژه قبل از کسر مالیات )

29.35% = 100 * ( 53،828،250 / 15،802،400 )

.8دوره برگشت سرمایه:

= سود ویژه قبل از کسر مالیات / سرمایه گذاری ثابت طرح )

سال 3.40 = 15،802،400 / 53،828،250 )

.9ارزش افزوده نا خالص:

= { ( تعمیر و نگهداری + سوخت و انرژی + مواد اولیه و بسته بندی ) } – ( فروش کل )

82،066،000 = { ( 2،329،000 + 1،000،000 + 11،325،000 ) } – ( 96،720،000 )

.10ارزش افزوده خالص:

= { ( استهلاک قبل از بهره برداری + استهلاک دارائیها ) } – ( ارزش افزوده نا خالص )

74،136،000 = { ( 3،200،000 + 4،730،000 ) } – ( 82،066،000 )

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید