بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

خلاصه طرح:

موضوع طرح: کارخانه تولید فرآورده های لبنی


نوع تولیدات: شیر- پنیر پیتزا- دوغ- خامه- کره-


تعداد شاغلین:  34


مشخصات سرمایه گذاری طرح (ارقام به ریال)

 سرمایه گذاری کل طرح: 10398000000  ریا ل

سرمایه گذاری ثابت:        8798000000 ریا ل 

سرمایه در گردش:  1500000000 ریا ل

درآمد ماهیانه :            2493000000 ریال


 دوره بازگشت سرمایه         10سا ل         

اسلاید 2 :

محاسبه نقطه سر به سر :
=100*{(هزینه متغیرتولید – فروش)/هزینه ثابت تولید}
9/0=100*{(2508-2493)÷1507}

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید