بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1- سيستمهاي  مجموعه ثابت

2- سيستمهاي مجموعه متحرك دائم

1- عقربه اي يا دوراني

2- متحرك خطي

3- آبپاش ارابه اي (traveler)

اسلاید 2 :

ويژگيهاي كلي اين سيستم

  وجود يك آبپاش تفنگي بزرگ براي پخش آب

 دريافت آب از لوله اصلي بوسيله يك شيلنگ بزرگ قابل انعطاف

 فشار بالاي 5 تا 10 Bar براي كاركرد دستگاه

 دبي دستگاه 40 تا 120 متر مكعب در ساعت

 منطقه قابل آبياري در هر مرحله 100m در 400 m

 ميزان پخش آب در هر ساعت 5 تا 35 mm

اسلاید 3 :

(1مصرف با صرفه آب از طريق زمان آبياري برنامه ريزي شده

(2پيش بيني زمان مناسب براي آبياري

(3تنظيم سرعت مناسب آبياري با توجه به رشد محصول مزرعه

(4خاموش شدن اتوماتيك دستگاه در اتمام آبياري

(5افزايش سطح زير كشت از طريق حذف پشته ها و نهر هاي آبياري

(6قابليت استفاده در اراضي بسيار ناهموار

(7پخش كود مايع از طريق آبياري باراني

(8تسريع فعاليت فتوسنتز از طريق شستشوي برگها

(9جلوگيري از فرسايش خاك

اسلاید 4 :

1- سيستم شيلنگ كش

2- سيستم شيلنگ پيچ

اسلاید 5 :

در اين سيستم نيروي محركه ارابه كه مشتمل بر يك توربين آبي است همراه ارابه متحرك بوده و آب مورد نياز سيستم را توسط يك شيلنگ نرم به طول 200 m و قطر 50 تا 100 mm از لوله اصلي در وسط مزرعه دريافت مي كند.

اسلاید 6 :

در اين سيستم قرقره بزرگي در يك طرف مزرعه بطور ثابت قرار گرفته و شلنگ آبپاش كه جنس آن معمولا سخت تر از حالت شلنگ كش است دور اين  قرقره مي پيچد و آبپاش كه روي يك ارابه يا چرخ قرار گرفته به سمت انتهاي زمين حركت مي كند. جنس لوله هاي اين سيستم معمولا از جنس PE بوده و طول آنها به 200 تا 400m مي رسد.

به عنوان مثال در حالتي قرقره در وسط زمين و در نزديك لوله اصلي قرار مي گيرد شيلنگ و ارابه به وسيله نيروي يك تراكتور از قرقره باز شده و به يك سمت مزرعه سوق داده مي شوند. با كار كردن توربين روي پمپ و عمل آبياري شيلنگ با سرعت دلخواه به دور قرقره پيچيده و به سمت آن برمي گردد. سپس قرقره و آبپاش 180 درجه به سمت ديگر مزرعه چرخيده و دوباره عمل آبياري تكرار مي شود.

اسلاید 7 :

عرض دستگاه

قطر لوله پلي اتيلن

حداكثر طول منطقه آبياري شده

پهناي منطقه آبياري شده

اندازه نازل

فشار جريان اب در ابتداي توربين

درجه چرخش قرقره

درجه چرخش گان

اسلاید 8 :

شاسي دستگاه

o شاسي يكپارچه با تحمل وزن تا 3000 كيلوگرم

o پايه هاي هيدروليك براي ثابت نگه داشتن دستگاه

o پايين آوردن و بالا بردن هد به صورت هيدروليك با تراكتور

چرخها

o تعداد 2 چرخ با اندازه 8.25 – 15  

o قدرت تحمل چرخ ها 2000 كيلوگرم

o ميزان باد چرخ ها 3 Bar

o متغير بودن چرخ ها در محور عرضي

اسلاید 9 :

قرقره چرخشي

oداراي توان چرخش 360 درجه

oنكته (در حين آبياري قرقره چرخشي موازي با مسير و چرخ هاي حامل دستگاه عمود بر مسير آبياري خواهند بود.)

لوله پلي اتيلن

oتوانايي تحمل فشار تا 20 Bar

oقطر لوله ها 65 – 75 – 85 – 90 mm

oطول لوله ها 200 – 250 – 300 – 340 m

اسلاید 10 :

توربين دستگاه

o جلوگيري از اتلاف انرژي

o اندازه توربين متناسب با ميزان جريان آب و قطر لولهPE

o دريچه نازل در توربين براي هدايت كامل جريان به پروانه

هد

o نگه دارنده گان

o متصل شده به انتهاي لوله PE

o پايه هاي قابل تغيير بر حسب عرض رديف هاي كشت  از 1500 تا 2800 mm

o آسيب نرساندن به زمين به علت قوس دار بودن آن

o قابليت استفاده در محصولاتي مثل ذرت و آفتابگردان به علت ارتفاع بالاي هد

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید