دانلود فایل پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب

PowerPoint قابل ویرایش
20 صفحه
8900 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت فاضلاب های صنعتی و تصفیه فاضلاب قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

منشا تولید فاضلاب های صنعتی:

— Sanitary wastewater

— process wastewater

—Cooling water wastewater

اسلاید ۲ :

مراحل مختلف تصفیه فاضلاب:

۱- preliminary treatment                             تصفیه مقدماتی                

هدف : زدایش مواد دانه ای و ترکیبات درشت از فاضلاب

واحد ها شامل:

Grit removals-

  – Screening

۲- primary treatment                                             تصفیه اولیه    

هدف: زدایش مواد معلق قابل ته نشینی و کاهش بخشی از BOD و TSS  از فاضلاب

واحدها شامل:

Primary sedimentation tank-      

اسلاید ۳ :

۳- Secondary treatment                              تصفیه ثانویه

هدف: زدایش مواد آلی محلول و کلوئیدی و همچنین کاهش BOD محلول

واحدها شامل: لجن فعال- صافی چکنده – لاگون هوادهی و برکه های تثبیت

– Activated sludge process

– Trickling filter

– Aerated lagoon

– Stabilization pond

– Rotating Biological Contactors (RBC)

– Oxidation ditch

اسلاید ۴ :

۴- Tertiary treatment                              تصفیه مرحله سوم

     Advanced treatment                                        تصفیه پیشرفته

هدف: بهبود کیفیت شیمیایی و میکروبی پساب

واحدها شامل:

– Sand filtration

– Chemical precipitation

– Chemical coagulation

Activated carbon Adsorption

اسلاید ۵ :

تقسیم بندی فاضلاب های صنعتی از نظر Biotreatability

—اگر نسبت BOD/COD≥ ۰٫۵                   براحتی قابل تصفیه بیولوژیکی

—اگر نسبت BOD/ COD = 0.3-0.5         استفاده از میکروارگانیسم های خاص

—اگر نسبت  BOD/COD<0.3                 غیر قابل تصفیه بیولوژیکی

اسلاید ۶ :

اثرات تخلیه فاضلاب های صنعتی برروی سیستم های فاضلاب شهری:

—

— effects on collection system

از قبیل:

Toxic- Blockage – Explosive – corrosion 

—

—

— effects on treatment plant

از قبیل:

Inhibitory effects  – تغییرات PH

اسلاید ۷ :

Pretreatment

— Neutralization

— sedimentation

— Oil and greas removal

— Chemical precipitation

— Adsorption

— Chemical coagulation

— Dissolved Air flotation

اسلاید ۸ :

تصفیه خانه های فاضلاب صنعتی به دو صورت احداث می شوند:

—Centralized wastewater treatment plant

—Decentralized wastewater treatment plant

اسلاید ۹ :

اثرات تخلیه فاضلاب های صنعتی بر روی سیستم های فاضلاب شهری

  • Hydraulic shock loading
  • Organic shock loading
  • Toxic shock loading

اسلاید ۱۰ :

                                                     Anaerobic                                Aerobic

                        High               Low              Energy consumption

— Biogas production                     Air input                   

—۰٫۰۷- ۰٫۱ kwh/kg COD                 ۰٫۷ – ۱ kwh/kgCOD

Sludge production                       Low                                      High

—۰٫۰۳ – ۰٫۱ kg/kgCOD                   ۰٫۲- ۰٫۶ kg/kgCOD

– Land Area required                                 Low                                     High

                                                     Compact installation                 Large surface Area

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPointقابل ویرایش - قیمت 8900 تومان در 20 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد