بخشی از پاورپوینت

 

اسلاید 1 :

تفاوت پردازش توزيع شده و موازي؟

در پردازش توزيع شده معمولاً هر پردازنده يك كامپيوتر است.

ارتباطات كمتر براي پردازش ها حياطي هستند

هر پردازنده ممكن است الگوريتم جداگانه اي را اجرا كند.

معمولاً پردازنده ها در فواصل جغرافيايي دور از يك ديگر قرار دارند.

اسلاید 2 :

چرا ابر رايانه هاي  توزيع شده؟

كاربردهايي وجود دارد كه نياز آنها بيشتر از توان ابررايانه هاي فعلي مي باشد.

 

يك ساختار موازي براي همه ي اجزاي يك الگوريتم

 

اسلاید 3 :

كاربردها

كاربردهاي شبيه سازي

 

كاربرد در پيش بيني وضع هوا

 

كاربرد هاي محاسباتي مثل كاربرد در علم شيمي

اسلاید 4 :

شبكه مورد نياز

شبكه هاي Ethernet معمولي

شبكه هاي سريع تر مانند Myrinet

اسلاید 5 :

روشهاي تجزيه

بر اساس Pipelining و Data Flow

 

تجزيه بر اساس كاربرد

 

تجزيه بر اساس داده هاي مورد نياز

 

تركيبي از موارد فوق

اسلاید 6 :

مشكلات پردازش توزيع شده

ارتباطات كند

 

عدم توزيع مناسب پردازش ها

 

احتمال بروز خطا در يك پردازنده

 

اسلاید 7 :

خصوصيات الگوريتم هاي توزيع شده

قابليت تحمل خطا

 

قابليت تحمل زماني براي انتقال داده

 

عدم استفاده از Time Stepping

اسلاید 8 :

توزيع پردازشها

انتخاب نوع و تعداد پردازنده هاي استفاده شونده

مطالعه ي خصوصيات Application

شبكه ي حاضر

مكان داده هاي ورودي و خروجي

 

اسلاید 9 :

ترميم در هنگام بروز نقص

نياز به سيستم ترميم در كاربردهاي طولاني

 

استفاده از CheckPoint هايي براي ذخيره ي وضعيت جاري

 

يافتن وضعيت هاي Stable

اسلاید 10 :

كاربرد در علم شيمي

واكنش هاي شيمياي كوانتومي3D-React

حل معادلات 6 بعدي Schrodinger

ورودي 512 مگابايت

خروجي 400 مگابايت

دو برابر سريعتر شدن نسبت به استفاده از يك ابر رايانه

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید