بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

معرفي روشهاي ساخت ابررايانه

 • Vector Computers
 • MPP : Massively Parallel Processors
 • Constellation
 • Network Computing
 • Grid Computing
 • Clusters

   Workstation Clusters

   (Beowulf-class systems)  PC-Cluster

   Cluster farms

   Superclusters (Multi-Cluster)

اسلاید 2 :

زنجيره غذايي كامپيوتر

اسلاید 3 :

تغيير زنجيره غذايي كامپيوتر

اسلاید 4 :

مزايايابررايانه‌هاي خوشه‌اي

 نسبت هزينه به كارايي پايين

 سخت افزار و نرم افزار ارزان و در دسترس

 تعمير و نگهداري ساده

 قابليت توسعه سيستم متناسب با افزايش نياز

 امكان به روز كردن سيستم

 زمان بالاي در اختيار بودن سيستم

 عدم نياز به شركت يا كشور خاص جهت پشتيباني سيستم

 ) در قوانين تجارت جهاني در سال 2004، رايانه با سرعت بيش از 190 ميليارد عمل در ثانيه به عنوان كالايي راهبردي محسوب مي‏شود. اين عدد در سال 2001 برابر 5/6 ميليارد عمل در ثانيه بوده است. (

اسلاید 5 :

جايگاهابررايانه‌هاي خوشه‌اي در دنيا

فهرست Top500  در ژوئن 2003:

 • 149 سيستم خوشه‌اي در بين 500 سيستم اول
 • 2 سيستم خوشه‌اي در بين 10 سيستم اول
 • قويترين سيستم ساخته شده به اين روش با 2304 پردازنده Intel Xeon 2.4Ghz داراي رتبه سوم در بين تمام ابررايانه‌هاي ساخته شده در جهان است.

  فهرست Top500  در ژوئن 2004:

  • 291 سيستم خوشه‌اي در بين 500 سيستم اول
  • 6 سيستم خوشه‌اي در بين 10 سيستم اول
  • قويترين سيستم ساخته شده به اين روش با 4096 پردازنده Itanium2 داراي رتبه دوم در بين تمام ابررايانه‌هاي ساخته شده در جهان است.

اسلاید 6 :

كاربرد سيستمهايخوشه‌اي در مراكز تحقيقاتي و صنعتي

با توجه به مزاياي ذكر شده براي چنين سيستمهايي، از آنها براي كاربردهايي  با حجم سنگين پردازش به طور گسترده در دنيا استفاده مي‎شود:

 زيست شناسي

 هواشناسي

 علوم محاسباتي

 فيزيك

 شيمي

 زلزله نگاري

 هوا فضا

 . . .

اسلاید 7 :

هواشناسي

System Name: FSL

Site: Forecast Systems Laboratory

Country: USA

Year: 2001

Node numbers: 556

Total # of processors: 556

Processor type: Alpha 21264A

Total Memory Capacity: 278 GB

Operating System: Linux

Total peak performance: 800 GFLOPS

Application area: Weather Forecasting

اسلاید 8 :

فيزيك

System Name: RHIC

Site: Brookhaven National Laboratory

Country: USA

Year: 2003

Node numbers: 1097

Total # of processors: 2194

Processor type: Pentium III

Total Memory Capacity: 1020 GB

Operating System: Linux

Total peak performance: 3115 GFLOPS

Application area: Nuclear and High Energy Physics research

اسلاید 9 :

پزشكي و داروسازي

System Name: Locus Supercluster

Site: Locus Discovery

Country: USA

Year: 2001

Node numbers: 708

Total # of processors: 1416

Processor type: Pentium III

Total Memory Capacity: 364 GB

Operating System: Linux

Total peak performance: 1416 GFLOPS

Application area: Pharmaceutical Drug Discovery

اسلاید 10 :

محاسبات لرزه نگاري

System Name: Corporate

Site: GX Technology Corporation

Country: USA

Year: 2003

Node numbers: 1792

Total # of processors: 3264

Processor: Sun U-2,Pentium III,Pentium4,

AMD Thunderbird, AMD Palomino

Total Memory Capacity: 3084 GB

Operating System: Linux

Total peak performance: 5091 GFLOPS

Application area: Seismic imaging and migration

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید