بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

زندگینامه :

آلبرت بندورا در ۴ دسامبر ۱۹۲۵ در شمال آلبرتا،از شهرهای  کانادا به دنیا آمد.بعد از دیپلم ،بندورا در عملیات ساخت بزرگ‌راه آلاسکن به عنوان کارگر مشغول به کار شد. پس از آن به دانشگاه بریتیش کلمبیارفت. علاوه بر روان‌شناسی بالینی، بندورا به نظریه‌های یادگیری نیز بسیار علاقه‌مند بود. اولین کتاب های او با عنوان پرخاشگری نوجوان، و یادگیری اجتماعی و رشد شخصیت با همکاری ریچارد والتز نوشته شده اند. جدیدترین کتاب او، نظریه ی یادگیری اجتماعی  است که نظریه ی او را به صورت کامل بیان می کند.

اسلاید 2 :

نظریه یادگیری اجتماعی چیست؟

  •  در ابتدای نیمه دوم قرن بيستم ، نظریه یادگیری اجتماعی توسط گروهي از روان‌شناسان، به ويژه البرت بندورا مطرح گرديد .
  •   این نظریه در میان نظریه های روانشناسی بسیار مطرح وشناخته شده است . بندورا معتقد است فقط بوسیله آموزش مستقیم، نمی توان کار یادگیری را انجام داد .
  •  وی این نکته را مدنظر دارد که محيط در رفتار تاثير مي‌كند. نظام اجتماعي است كه از راه تشويق و تنبيه افراد جامعه را به اجراي رفتارهاي معيني وادار مي‌سازد يعني، به اصطلاح بندورا رفتار انسان بر جبرگرايي دوسويه پاريه‌ريزي مي‌شود.

 

اسلاید 3 :

۱) یادگیری مشاهده‌ای

 انسان  می‌تواند از طریق مشاهده یاد بگیرد. بندورا در آزمایش معروف خود به نام «عروسک بوبو» نشان داد که کودکان رفتارهایی را که در دیگران مشاهده می‌کنند، یاد گرفته و تقلید می‌کنند. کودکانی که در آزمایش بندورا شرکت کرده بودند، آدم بالغی را مشاهده کردند که رفتار خشنی با عروسک بوبو داشت. هنگامی که بعداً به کودکان اجازه داده شد تا در یک اتاق دیگر به بازی با عروسک بوبو بپردازند، آنها شروع به تقلید و تکرار رفتارهای خشنی که قبلاً مشاهده کرده بودند نمودند.

اسلاید 4 :

۲) تشویق درونی

¢آنچه برای یادگیری اهمیت دارد وضعیت ذهنی است. بندورا بر این نکته تاکید دارد که عوامل خارجی و محیطی، تنها عامل موثر بر یادگیری و رفتار نیست. او عامل درونی را نیز به شکل غرور، ارضاء شخصی یا حس موفقیت، موثر می‌دانست. چنین تاکیدی بر افکار و شناخت درونی به ارتباط بخشیدن بین نظریه‌های یادگیری و نظریه‌های رشدی-شناختی کمک می‌کند.با وجودی که در بسیاری از کتاب‌های درسی،نظریه یادگیری اجتماعی را همراه با نظریه‌های رفتاری قرار می‌دهند،خود بندورا رهیافتش را به عنوان «نظریه اجتماعی-شناختی» تشریح می‌کند.

اسلاید 5 :

۳) فرایند مدل‌سازی

 یادگیری لزوماً به تغییر رفتار منجر نمی‌شود. با وجودی که رفتارگراها معتقدند که یادگیری به تغییرات ثابتی در رفتار می‌انجامد اما یادگیری مشاهده‌ای نشان می‌دهد که مردم می‌توانند اطلاعات جدیدی را یاد بگیرند بدون آن که رفتار جدیدی بروز دهند.
تمام رفتارهای مشاهده شده به طور موثری یادگرفته نمی‌شوند. عواملی هم در مدل و هم در یادگیرنده می‌توانند در موفقیت یا عدم موفقیت یادگیری اجتماعی نقش داشته باشند. همچنین باید مراحل و نیازهای خاصی بر آورده شوند.

اسلاید 6 :

نظرية شناخت اجتماعي بندورا         

  باتوجه به زمينة نظريه هاي شناخت اجتماعي، يادگيري در اين دسته از نظريه ها براساس ارتباط فرد با ضابطه ها و آداب و رسوم اجتماعي صورت مي پذيرد.

اسلاید 7 :

چهار چوب  ادراكي 

 نظرية شناخت اجتماعي براي يادگيري و عملكرد رفتار داراي چند فرضيه است. اين فرضيه ها بيانگر تعامل يا دادوستد ميان شخص، محيط و رفتار به شكل زير مي شوند كه تعامل دوسويه، يادگيري كاروري يا حركتي و نيابتي و يادگيري و عملكرد نام كرفته اند.

 

اسلاید 8 :

يادگيري كاروري و جانشيني  

 در نظرية شناخت اجتماعي يادگيري بيشتر يك فعاليت آگاهي يابي است ، بدين معنا كه آگاهي دربارة‌ ساختار رفتار يا رويدادهاي محيطي بازنماييهاي نمادي در قالب كاروئري از راه عمل و جانشيني، از طريق مشاهدة افرادي كه كاري را انجام مي دهند حاصل مي شود.

 

اسلاید 9 :

يادگيري و عملكرد  

 سومين فرضيه در نظرية‌ شناخت اجتماعي پي بردن به تمايز ميان يادگيري و عملكرد رفتارهاي  گذشته است. به اعتقاد روزنتال و زيمرمن، دو تن از روان شناسان شناخت اجتماعي، افراد آدمي از راه مشاهدة نمونه ها معلوماتي را كسب مي كنند كه در همان زمان يادگيري به نمايش در نمي آورند.

اسلاید 10 :

اهميت تقليد در يادگيري

 تقليد يا نسخه برداري از رفتار ديگران يكي از شيوه هاي آموزشي است كه از دير باز در تعليم و تربيت داراي كاربرد بوده است. از آغاز قرن بيستم  پژوهشهاي فزاينده اي دربارة تقليد به عنوان يك پديدة علمي انجام گرفته و جنبه هاي مختلفي براي آن مشخص كرده اند.

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید