بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

—* انواع مدل های راهنمایی به صورت کلی :

—1. مدل های اولیه راهنمایی

—2. مدل های بعدی راهنمایی

—3. مدل های جدید راهنمایی

اسلاید 2 :

1-  مدل های اولیه راهنمایی شامل موارد زیر است :

الف . مدل پارسونی

ب. راهنمایی به صورت جریانی همانند با تعلیم وتربیت

اسلاید 3 :

الف. مدل پارسونی :

روش پارسونز مبتنی براین بود که خصوصیات فرد و خصوصیات شغل ، باهم مقایسه شوند وسپس انتخاب صورت گیرد .در راهنمایی حرفه ای مشاور سه فعالیت را انجام می دهد :

1.تجزیه و تحلیل فرد

 1. تجزیه وتحلیل شغل
 2. مقایسه این دو نوع تجزیه و تحلیل

اسلاید 4 :.

 • به عقیده پارسونز ،تشخیص توانایی فرد ، مقدم بر انتخاب است .
 • باید قدرت تجزیه وتحلیل در فرد تقویت شود تا او بتواند به انتخاب مطلوب بپردازد .
 • باید دانش آموزان را به بازدید از موسسات و مصاحبه با صاحبان مشاغل تشویق کرد تا از نزدیک با شرایط مشاغل آشنا شوند .

اسلاید 5 :

* ب. راهنمایی به صورت جریانی همانند با تعلیم وتربیت :

 • اساس این مدل را به بروئر نسبت داده اند .
 • در این مدل راهنمایی دامنه ای وسیع پیدا می کند و کلیه امور مربوط به تعلیم و تربیت را تشکیل می دهد .
 • در سال 1915 بلومفیلد خطاب به عده ای از معلمان اعلام داشت که مفهوم امروزی تعلیم و تربیت راهنمایی است .
 • اصطلاح راهنمایی تحصیلی برای اولین بار از سوی کلی عنوان شد .
 • به طور خلاصه ، در این مدل ، راهنمایی و تعلیم و تربیت به یک مفهوم به کار می روند ،حال آنکه تعلیم و تربیت علاوه بر راهنمایی ،شامل جنبه های آموزش و مدیریت نیز هست .

اسلاید 6 :

 1. مدل های بعدی راهنمایی:

الف. راهنمایی به صورت توزیع وسازگاری

ب.راهنمایی به صورت یک جریان کلینیکی

ج. راهنمایی به صورت کمک به امر تصمیم گیری

د.راهنمایی به عنوان یک نظام انتخابی

اسلاید 7 :

—الف . راهنمایی به صورت توزیع وسازگاری :

—پراکتور معتقدبود امر راهنمایی نمی تواند به موارد حرفه ای منحصر باشد .به نظر او راهنمایی به عنوان نیرویی واسطه ای است که به دانش آموزان کمک می کند تا بافشارهای مدرسه و زندگی مقابله کنند .

—چندسال بعد پراکتور تغییر عقیده داد و نظر خود را درباره راهنمایی به عنوان یک نیروی واسطه ، به سوی راهنمایی سازشی و توزیعی معطوف کرد .

—در این نوع راهنمایی به دانش آموزان به لحاظ تطابق مواد درسی انتخابی ، انتخاب رشته تحصیلی و فعالیت های خارج از کلاس و شغل ، با استعدادها ، توانایی ها ، علایق و هدف هایشان کمک می شود .

اسلاید 8 :

*نقش توزیعی :در این نقش توزیع مناسب و دقیق دانش آموزان با توجه به فرصت ها وامکانات تحصیلی وشغلی مطرح می شود .مشاور می کوشد به دانش آموزان کمک کند که به هدفهای خود در فعالیت های حرفه ای ،اجتماعی ،تفریحی وغیره نظم ببخشند .کمک در انتخاب رشته ،انتخاب شغل و فعالیت فوق برنامه به علت نیاز شدید دانش آموزان باید مهم باشد .

* نقش سازشی :در مواردی که دانش آموز قادر نیست اطلاعاتی را که  درباره خود و محیطش دارد با هم تلفیق کند ، نمی تواند خود را با شرایط محیطی سازگار سازد .در این موارد به منظور کمک به سازگاری دانش آموز، نقش سازشی مطرح می گردد.به خصوص دانش آموزانی که مشکلات شخصی از قبیل افسردگی ،نداشتن دوست یا مشکلات رفتاری و عاطفی دارند .

اسلاید 9 :

—ب . راهنمایی به صورت یک جریان کلینیکی :

—این راهنمایی مدیون مطالعاتی است که در پیشرفت اندازه گیری های روانی به وسیله روانشناسان تجربی صورت گرفته است .

—تاکید بر استفاده استفاده از آزمون های روانی فنون و روش های کلینیکی و مطالعات تحلیلی و تشخیص است .

—در این مدل جریان راهنمایی از نظم ویژه ای برخوردار است وبه ترتیب مراحل زیر را طی می کند :تحلیل ، ترکیب ، تشخیص ، پیش بینی ، مشاوره و پیگیری .

—مشاور به هیچ وجه درصدد تصمیم گیری برای مراجع نیست .

اسلاید 10 :

ج. راهنمایی به صورت کمک به امر تصمیم گیری :

 • راهنمایی در انتخاب عاقلانه ، سازگاری صحیح ،حل مسائل ومشکلات به فرد کمک می کند که در جهت کسب خودرهبری بطور مرتب پیش رود .
 • راهنمایی باید تنها به امر تصمیم گیری کمک کند وتصمیم گیری نیز در دو مورد ضرورت دارد :زمان اختلاف میان افراد و هنگام وجود تفاوت میان انتخابهای ممکن .
 • مدل راهنمایی به عنوان کمک به امر تصمیم گیری ، موجب رشدشخصی می شود وبا هدفهای جامعه دموکراتیک مطابقت دارد .
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید