دانلود فایل پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر (VSM)

PowerPoint قابل ویرایش
29 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر (VSM) توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مدل سیستم های زیست پذیر (VSM) قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

علم سایبرنتیک (Cybernetics): علم سازمان کارا (Beer).
مدل سیستم های زیست پذیر (Viable System Model) شناخته شده ترین
 مدل در حوزه سایبرنتیک سازمانی (Organizational Cybernetics) می باشد.
زیست‌پذیری (Viability): توانایی حفظ موجودیت مستقل.
بقا (Survival ) : حفظ هویت.
هویت (Identity ) سازمان: الگوی سیستمی سازمان 
سازمان (در ادبیات‌ سایبرنتیک): روابط بین فرایندها که سیستم واحدی را 
پدید می‌آورد.
ساختار: اجزا و روابطی که سیستمی واحد را شکل می‌دهد.
هر تغییر ساختاری لزوما به تغییر الگو و هویت سازمان منتج نمی‌شود. 
ولی لازمه‌ی هر تغییر هویت، تغییر ساختاری است.
 
 
 
 

اسلاید ۲ :

سیستم‌های خودساخته (Autopoietic System ) : سیستم‌هایی که هویت خود را تعیین و حفاظت می‌نمایند. 
در طول زمان خود را بازسازی می‌کنند. 
نکته‌ی مهم تعیین هویت سیستم توسط خود سیستم است نه از بیرون آن. 
این سیستم‌ها در دیدگاه سایبرنتیک، زنده تلقی می‌شوند.
تشکیلات (Enterprise ) /سازمان: شکل خاصی از سازمان که هویت و موجودیتی مستقل دارد و از دیدگاه سایبرنتیک به دنبال زیست‌پذیری است.
 

اسلاید ۳ :

کلیت ساختار مدل VSM سلسله مراتبی است.
ساختار آن شامل درون‌گذاری‌ (Embedment)های تودرتو یا به عبارتی شبکه‌های به‌هم‌تنیده است.
به عبارت دیگر هر سطح از جزئیات یک سیستم زینده در قالب شبکه‌هایی مرتبط تعریف می‌شود
اگر به جزئیات هر شبکه توجه کنیم به وجود سیستمی زینده در داخل آن پی می‌بریم. به این سطوح سیستم‌های زینده «سطوح بازگشتی» می‌گویند.
سطوح بازگشتی به معنای در ارتباط بودن سیستم‌های مدیریتی (زیرسیستم‌های ۲ تا ۵) یک سیستم زینده در سطوح مختلف است.
زیست‌پذیری یک سیستم زینده به معنای حفظ هویت زیرسیستم ۱ است.
مدل VSM از چندین زیر سیستم تشکیل شده است.

اسلاید ۴ :

زیر سیستم ۱ : همان واحد‌های تولیدی یا فرآیند‌های اصلی می‌باشد. 
هر فرآیند اصلی دارای کارکردی (Function) مدیریتی است. 
در سطح بازگشت صفر علاوه بر کارکرد‌های مدیریتی هر فرآیند اصلی، کل سیستم دارای یک کارکرد مدیریتی کلان (فرآیند پشتیبانی) است شامل اجزایی است که در ادامه بحث می شود.
زیرسیستم ۲: زیرسیستم عملیات زیرسیستم ۱ را هماهنگ می‌کند. به عبارت دیگر نوسان عملیات زیرسیستم ۱ را که کارکرد مدیریتی آن پدید می‌آورد، از میان می‌برد. 
زیرسیستم ۳: مسئولیت نظارت بر زیرسیستم ۱ برای جلوگیری از تخطی از مرز سیستم را بر عهده دارد. در حقیقت این زیرسیستم مسئول اعمال فعلی و درونی سیستم است.
 
 

اسلاید ۵ :

زیرسیستم *۳: 
در ساختار VSM از کارکرد‌های مدیریتی زیرسیستم ۱ تا زیرسیستم ۳و ۴و ۵ یک ستون فرماندهی (جریان نظارت و مدیریت) متصور است. 
در این ستون حرکت پائین به بالا از حال و درون (زیرسیستم ۳)  به سمت آینده و محیط (زیرسیستم ۴و ۵) است. 
در مقابل حرکت از بالا به پائین هم حرکت از سطوح بالاتر مسئولیت و دیدگاه‌های کلان و بلندمدت به سمت سطوح پائین مسئولیت و دیدگاه‌های خرد و کوتاه‌مدتاه است. 
زیرسیستم ۳* در خارج از ستون فرماندهی قرار دارد و در حقیقت با انجام برخی بازرسی‌های پراکنده و گاه‌به‌گاه (در خلاف جهت جریان نظارت و فرماندهی) بر انعطاف‌پذیری بیشتر و تحویل به موقع تاکید دارد.
 

اسلاید ۶ :

زیرسیستم ۴: امور مرتبط با آینده و محیط سیستم را مدیریت می‌کند.
این زیرسیستم، عمل‌کردی هوشمند دارد، که محیط سیستم را تحت نظر قرار می‌دهد.
همچنین به سازمان کمک می‌کند تا برای آینده برنامه‌های لازم را اتخاذ و بقای سیستم تضمین نماید.
زیرسیستم ۵: سیاست‌گذاری و هدف‌گذاری‌های کلان و همه جانبه را انجام می‌دهد.
این زیرسیستم بین تمایل زیرسیستم۴ به تغییر در پاسخ به نواسانات مداوم محیط و تمایل زیرسیستم ۳ به قانونمند و با ثبات کردن برای حفظ توان انجام فرآیند‌های اصلی توسط زیرسیستم ۱، تعادل برقرار می‌کند.
این زیرسیستم در حقیقت نقش حافظ حالت (هویت) و بقا (زیست‌پذیری) را به تعادل می‌رساند.

اسلاید ۷ :

تعداد کل حالات ممکن سیستم را تنوع آن گویند.
بر اساس قواعد اولیه کنترل تنوع کنترل‌کننده نباید کمتر از تنوع کنترل‌شونده باشد.
در غیر این صورت در برخی حالات کنترل‌کننده نمی‌تواند به گونه سیستمی کنترل‌شونده را تحت کنترل حفظ کند.
بر اساس قانون تنوع ضروری (Law of Requisite Variety) Ashby تنها تنوع می‌تواند، تنوع را در خود فرو ببرد.

اسلاید ۸ :

به عبارت دیگر برای مدیریت تنوع (پیچیدگی) در حالت اولیه تنوع محیط سیستم بسیار بیش‌تر از تنوع سیستم و تنوع دوم نیز بسیار بزرگ‌تر از تنوع مدیریت حاکم بر آن سیستم است.
VE>>VS>>VM
 
 
 
 
طراحی مناسب سیستمی به‌گونه‌ای است که بتواند تنوع مدیریت سیستم را از تنوع سیستم و این تنوع را از تنوع محیط سیستم بزرگ‌تر یا مساوی باشد. 
به عبارت دیگر هر یک باید بتوانند حالات سیستم بالادست خود را شناسایی و برای مواجهه با آن‌ها راه‌کارهایی را از پیش طراحی کنند (ترفیع تنوع) و اگر نمی‌توانند سیستم را بالادست را به گونه‌ای محدود نمایند (تنزیل تنوع) که امکان های رخداد حالات بدون راه‌کار تقلیل یابد.
 
 
 
 

اسلاید ۹ :

مهندسی تنوع بستری برای فهم نقطه‌ی تعادل کنترل مرکزی و استقلال محلی  فراهم می‌کند. 
اگر از این نقطه‌ی تعادل به سمت کنترل مرکزی بیشتر بغلطیم دچار بروکراسی و تصلب سیستم می‌شویم. 
اگر استقلال محلی هر یک از اجزای سیستم بیش از تعادل گردد، ساختار ناکارآمد شده و هرج‌و‌مرج رخ می‌دهد.
در ساختار VSM هر اتصال بین محیط، فرایند اصلی و فرایندهای مدیریتی (پشتیبانی) دربرگیرنده‌ی ترکیبی از تنزیل تنوع سیستم بالادست و ترفیع تنوع سیستم پایین‌دست می‌باشد.
از آن‌جایی که سیستم‌های دو تا پنج بخش مدیریتی VSM می‌باشند، هر حالتی که توسط فرایند اصلی (سیستم ۱) معرفی نشده باشد، باید توسط سیستم مدیریتی از میان برداشته شود.
 

اسلاید ۱۰ :

سیستم ۲ وظیفه‌ی هماهنگ کردن و همکاری فرایندهای اصلی مختلف را بر عهده دارد. بنابراین تنوع باقی مانده که باید توسط سیستم ۳ مدیریت گردد، کاهش می‌یابد. 
به عبارت دیگر سیستم ۳ مسئول عملیات سنتی مدیریت و کنترل مرکزی و سیستم ۲ مسئول تصمیم‌گیری مستقل از مرکز و در حوزه‌ی اختیار تفویض شده از مغز مرکزی تصمیم‌گیری (سیستم ۳) است. 
نکته‌ی قابل توجه انحلال تنوع محیط در درون شبکه‌های تودرتوی بازگشتی یک سیستم زینده است. 
به عبارت دیگر پاسخ‌گویی یک سیستم زینده در مقابل حالات مختلفی که محیط آن پیدا می‌کند در یک یا چند سطح متوالی از سطوح بازگشتی آن سیستم امکان‌پذیر می‌گردد.
 
مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 29 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد