دانلود فایل پاورپوینت مسیریابی وسایل نقلیه

PowerPoint قابل ویرایش
21 صفحه
دسته : اطلاعیه ها
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت مسیریابی وسایل نقلیه توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت مسیریابی وسایل نقلیه قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

معرفی VRP
شرح مساله
مدلسازی ریاضی
کد لینگو
نتایج
بیشتر

اسلاید ۲ :

مساله تامین تقاضای کالا برای ۷ شهر با یک مبدا
ظرفیت وسایل نقلیه حمل کالا، محدود و مشابه
زمان سرویس در هر شهر، ثابت، مشخص و یکسان
فاصله بین شهرها مشخص، ثابت و متقارن
دارای پنجره زمانی با احتساب جریمه تاخیر

اسلاید ۳ :

هدف: کم کردن هزینه بابت حمل کالا و جریمه ها
هزینه حمل کالا: هر واحد مسافت یک واحد پولی
هزینه جریمه تاخیر: هر واحد زمانی ۱۰ واحد پولی

متغیرهای مدل:
یال از i به j با وسیله k
زمان تاخیر/ انتظار i
تقاضای تجمعی پس از عبور از i به j
زمان تجمعی هنگام رسیدنi

اسلاید ۴ :

MODEL:
SETS:
CITY/1..8/: Q, u, t, d, ET, LT;
CXC( CITY, CITY): DIST, x;
ENDSETS
 
DATA:
Q = 0 6 3 8 7 9 4 5;
ET = 0 0 0 0 120 120 120 120;
LT = 0 1440 1440 1440 1440 1440 1440 1440;
DIST =
۰ ۹۹۰ ۲۱۶۰ ۱۰۶۰ ۵۰۰ ۲۰۵۰ ۹۹۹۹ ۲۰۵۰
۰ ۰ ۱۱۶۰ ۱۰۲۰ ۵۹۰ ۱۰۶۰ ۱۲۲۰ ۱۰۵۰
۰ ۱۱۶۰ ۰ ۱۷۴۰ ۱۷۲۰ ۲۱۰ ۱۶۰ ۲۵۰
۰ ۱۰۲۰ ۱۷۴۰ ۰ ۷۱۰ ۱۵۳۰ ۱۹۰۰ ۱۵۲۰
۰ ۵۹۰ ۱۷۲۰ ۷۱۰ ۰ ۱۵۸۰ ۱۸۲۰ ۱۵۷۰
۰ ۱۰۶۰ ۲۱۰ ۱۵۳۰ ۱۵۸۰ ۰ ۳۷۰ ۳۰
۰ ۱۲۲۰ ۱۶۰ ۱۹۰۰ ۱۸۲۰ ۳۷۰ ۰ ۴۰۰
۰ ۱۰۵۰ ۲۵۰ ۱۵۲۰ ۱۵۷۰ ۳۰ ۴۰۰ ۰;
  VCAP = 18;
S=15;
ENDDATA
MIN = @SUM( CXC: DIST * x) +@SUM(CITY:10*d);

اسلاید ۵ :

@FOR( CITY( k)| k #GT# 1:
x( k, k) = 0;

@SUM( CITY( i)| i #NE# k #AND# ( i #EQ# 1 #OR# Q( i) + Q( k) #LE# VCAP):
x( i, k)) = 1;
  @SUM( CITY( j)| j #NE# k #AND# ( j #EQ# 1 #OR# Q( j) + Q( k) #LE#VCAP):
x( k, j)) = 1;
);

اسلاید ۶ :

@FOR( CITY( k)| k #GT# 1:
@FOR( CITY( i)| i #NE# k #AND# i #NE# 1:

u( k) >= u( i) + Q( k) – VCAP + VCAP *( x( k, i) + x( i, k))
– ( Q( k) + Q( i))* x( k, i);
);
 

);

اسلاید ۷ :

@FOR( CITY( k)| k #GT# 1:
  @FOR( CITY( i)| i #NE# k #AND# i #NE# 1:

t( k) >= t( i) + (S+DIST( i, k))*x( i, k) -10000+10000 *( x(k, i) + x(i, k))
– (S+DIST(i, k))*x(k, i);
);

t -d +S <= LT;

t( k) >= ET(k) – ( ET(k) – DIST(1, k)) * x( 1, k);

);

اسلاید ۸ :

@FOR( CXC: @BIN( x));

vehclf = @SUM( CITY( i)| i #GT# 1: Q( i))/ VCAP;
vehclr = vehclf + 1.999 – @WRAP( vehclf-0.001 , 1);

@SUM( CITY( j)| j #GT# 1: x( 1, j)) >= vehclr;

END

نکته:
تابع @WRAP( index, LIMIT) کوچکترین ضریب LIMIT را به index به گونه ای می افزاید که حاصل از ۱ بیشتر شود

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 21 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد