بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

اعجاز علمی قرآن

الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

 ستایش خداوندی را که پروردگارجهانیان است

Praise to be allah, lord of the word

اسلاید 2 :

قسمت اول:اعجاز در تناسب کلمات قرآن 
الف)تناسب کلمات با مصداق‏های آن‏ها 
۱ . کلمه یوم(روز)به صورت مفرد ۳۶۵ مرتبه(دقیقا به تعداد روزهای سال)و به صورت مثنی و جمع ۳۰ مرتبه (به تعداد روزهای ماه).
۲ . کلمه شهر(به معنای ماه)در کل قرآن ۱۲ مرتبه (به تعداد ماه‏های سال)
۳ کلمه امام به صورت مفرد و جمع ۱۲ مرتبه
۴ . نماز ۵ مرتبه
ب)تساوی در کلمات متضاد 
۱ . دنیا و آخرت ۱۱۵ مرتبه
 ۲ . شیطان و ملائکه ۶۸ مرتبه
  ۳ . حیات و موت ۱۴۵ مرتبه
۴ . سیّئات(گناهان)و صالحات(کارهای نیک) ۱۶۷ مرتبه
۵ . کفر و ایمان ۲۵ مرتبه
۶ . نفع و فساد ۵۰ مرتبه
 ۷٫ حرّ(گرما)و برد(سرما)۴ مرتبه
 ۸٫ صیف(تابستان)و شتا(زمستان)۱ مرتبه

اسلاید 3 :

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
آگاه باش که تنها با یاد خدا دلها آرامش میگیرد
is not the remembrance of allah that hearts are satisfied

اسلاید 4 :

. به تعبیر قرآن، بندگان شکور(یعنی بسیار شکر کننده)قلیل هستند.این دو کلمه مساوی هم و ۷۵ مرتبه آمده است.
۸ . در شدت باید صبر کرد.این دو کلمه مساوی هم و ۱۰۲ بار آمده است.
۹ . بخل برای انسان حسرت ابدی را همراه دارد. این دو کلمه مساوی هم و ۱۲ مرتبه آمده است.
۱۰ . در مصیبت هم باید خدا را شکر کرد.این دو کلمه مساوی هم و ۷۵ مرتبه آمده است.
۱۱ . انفاق باید به قصد رضا(یعنی رضایت خداوند) باشد.این دو کلمه مساوی هم و ۷۳ مرتبه آمده است.
۱۲ . انبیا، بشیر(یعنی بشارت دهنده)و نذیر(یعنی بیم‏دهنده)هستند.کلمه نبی ۷۵ مرتبه آمده است که با مجموع کلمات بشیر(۱۸ مرتبه)و نذیر(۵۷ مرتبه)برابر است.۷۵ ۱۸+۵۷
13.حساب خدا با عدل و قسط همراه است.کلمه حساب ۲۹ مرتبه آمده که با مجموع کلمات عدل(۱۴ مرتبه) و قسط(۱۵ مرتبه)برابر است.۲۹ ۱۴+۱۵

اسلاید 5 :

د)معجزه برابری
دکتر طریق السوادان آیاتی را در قرآن مجید پیدا کرده‌ است.که قید می‌کند موضوعی برابر با موضوعی دیگر است، مثلاً مرد برابر است با زن.گرچه این مسئله از نظر صرف‌و‌نحو دستوری بی‌اشکال است.اما واقعیت اعجاب‌آور این است که :
تعداد دفعاتی که کلمه مرد در قرآن دیده می‌شود ۲۴ مرتبه است مرتبه و تعداد دفعاتی که کلمه زن در قرآن دیده می‌شود هم ۲۴ مرتبه است،
دنیا ۱۱۵ / آخرت ۱۱
ملائک ۸۸ / شیطان ۸۸
زندگی ۱۴۵ / مرگ ۱۴۵
سود ۵۰ / زیان ۵۰
ملت (مردم) ۵۰ / پیامبران ۵۰
ابلیس ۱۱ / پناه جستن از شر ابلیس ۱۱
مصیبت ۷۵ / شکر ۷۵
صدقه ٧٣ / رضایت ٧٣

اسلاید 6 :

اعجاز عددی قرآن

هوَ عَلی کُلّ شیءِ قَدیر

او بر هرچیزی تواناست

He has power over everything

اسلاید 7 :

الف)اعجاز عدد ۱۹

۱ . اولین آیه قرآن‏«بسم اللّه الرحمن الرحیم»است که ۱۹ حرف دارد.

 ۲ . اولین سوره‏ای که نازل شد، سوره علق است که نوزدهمین سوره از آخر قرآن است.

۳ . سوره علق دقیقا ۱۹ آیه دارد.

۴ . قرآن مجید ۱۱۴ سوره دارد که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۶ ۱۹/۱۱۴

۵ . اولین بار که جبرئیل با قرآن نازل شد، ۱۹ کلمه آورد(اولین نزول ۱۹ کلمه).

۶ . این ۱۹ کلمه ۷۶ حرف دارند که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۴ ۱۹/۷۶

۷ . دومین بار که جبرئیل با قرآن نازل شد، ۳۸ کلمه آورد که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است(دومین نزول دو برابر ۱۹ کلمه).۲ ۱۹/۳۸

۸ . سومین بار که جبرئیل با قرآن نازل شد، ۵۷ کلمه آورد که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است(سومین نزول سه برابر ۱۹ کلمه).۳ ۱۹/۵۷

۹ . تک‏ تک کلمات در«بسم اللّه الرحمن الرحیم»در کل قرآن به تعدادی آمده‏اند که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم هستند:اللّه ۲۶۹۸ مرتبه، اسم ۱۹ مرتبه، الرحمن ۵۷ مرتبه، الرحیم ۱۱۴ مرتبه ۱۴۲= ۱۹/۲۶۹۸

۱ ۱۹/۱۹

۳ ۱۹/۵۷

۶ ۱۹/۱۱۴

اسلاید 8 :

 10. همه سوره‏ها یک بسم اللّه دارند، به جز سوره توبه که بسم اللّه ندارد و سوره نمل که ۲ بسم اللّه دارد. پس قرآن مجموعا ۱۱۴ بسم اللّه الرحمن الرحیم دارد که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۶ ۱۹/۱۱۴
۱۱ . همان‏طور که ذکر شد، سوره توبه بسم اللّه ندارد، ولی سوره نمل دو بسم اللّه دارد.حال اگر از سوره توبه بشماریم، سوره نمل نوزدهمین سوره می‏شود.
 ۱۲ . تعداد کلمات بین دو بسم اللّه در سوره نمل ۳۴۲ کلمه است که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۱۸ ۱۹/۳۴۲
۱۳ . در قرآن اعداد زیادی آمده‏اند، مثل«ما موسی را ۴۰ شب دعوت کردیم»و«ما هفت آسمان را آفریدیم»و… تعداد کل اعداد ذکر شده در کل قرآن ۲۸۵ عدد است که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۱۵ ۱۹/۲۸۵
۱۴ . اگر تمام این اعداد را با هم جمع کنیم، عدد ۱۷۴۵۹۱ به دست می‏آید که آن هم بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۹۱۸۹ ۱۹/۱۷۴۵۹۱
حتی اگر اعداد تکراری را حذف کنیم، حاصل جمع ۱۶۲۱۴۶ خواهد بود که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.
۸۵۵۳۴ ۹/۱۶۲۱۴۶

اسلاید 9 :

ب)رابطه عدد ۱۹ با حروف مقطعه
درباره رابطه بین عدد ۱۹ با حروف مقطعه تحقیقات وسیعی به عمل آورده‏اند که به نتایج شگفت‏آوری در این زمینه دست یافت.در یک قاعده کلی می‏توان گفت: «هرگاه سوره‏ای با حرف یا حروف مقطعه‏ای شروع شود، تعداد کل آن حرف یا حروف مقطعه آن سوره بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.»
از مثال‏های متعدد این قسمت نیز برای رعایت اختصار، به ذکر چند نمونه اکتفا   می‏شود.
۱ . حرف مقطعه ق
این حرف در ابتدای ۲ سوره آمده است:سوره ق: که شامل ۵۷ حرف ق است و سوره شوری:که شامل ۵۷ حرف ق است.۳ ۱۹/۵۷
۳ ۱۹/۵۷
قابل توجه است که تعداد حرف ق در هر دو سوره، مساوی است.با این‏که بلندی سوره شوری ۲ برابر سوره ق است.
مجموع حروف ق در این سوره هم ۱۱۴ حرف است که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۶ ۱۹/۱۱۴
 ۲ . حرف مقطعه ص
این حرف در ابتدای ۳ سوره اعراف، مریم و صاد آمده است.در کل این سوره‏ها، مجموعا ۱۵۲ بار حرف صاد آمده که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۸ ۱۹/۱۵۲

اسلاید 10 :

۳ . حرف مقطعه ن
این حرف در سوره قلم ۱۳۳ بار آمده است که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۷ ۱۹/۱۳۳
 ۴ . حروف مقطعه حم
در ابتدای ۷ سوره ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵ و ۴۶ آمده است.مجموع حروف«ح»و«م»در این سوره‏ها ۲۱۶۶ است که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.
۱۱۴ ۱۹/۲۱۶۶
۵ . حروف مقطعه کهیعص
این حروف مجموعا در سوره مریم ۷۹۸ مرتبه آمده که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.۴۲ ۱۹/۷۹۸
۶ . حروف مقطعه الم
این حروف در آغاز ۸ سوره ۲، ۳، ۷، ۱۳، ۲۹، ۳۰، ۳۱ و ۳۲ آمده است.مجموع تکرار آن‏ها ۲۶۶۷۶ مرتبه است که بر عدد ۱۹ قابل تقسیم است.
۱۴۰۴ ۱۹/۲۶۶۷۶
علاوه بر آن، هر یک از این حروف به تنهایی نیز مضرب عدد ۱۹ هستند.
حرف الف در ابتدای سیزده سوره آمده که در این سوره‏ها جمعا ۱۷۴۴۹ حرف الف آمده است.
۹۲۱ ۱۹/۱۷۴۴۹
حرف لام در ابتدای سیزده سوره آمده که در این سوره‏ها جمعا ۱۱۷۸۰ حرف لام آمده است.
۶۲۰ ۱۹/۱۱۷۸۰
حرف میم در ابتدای هفده سوره آمده که در این سوره‏ها جمعا ۸۶۸۳ حرف میم آمده است.
۴۵۷ ۱۹/۸۶۸۳
علاوه بر آن، جمع این حروف نیز مضرب عدد ۱۹ است.۱۹۹۸ ۱۹/۳۷۹۶۲

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید