بخشی از مقاله

يك معجزه عددي از عدد 19
عدد 24434 مضربي از عدد 19 است كه رقم هاي آن يعني 2 ، 4 ، 4 ، 3 و 4 تعداد ركعت هاي نمازهاي پنجگانه يوميه هستند.
چرا شما نماز صبح را به عنوان اولين نماز يوميه (روزانه) مي شناسيد؟ دو زمان ديگر هم براي شروع ممكن است وجود داشته باشد. (فكر نكنيد كه يك نفر چنين ادعايي كند) .


اولين زمان فرض كنيد كه ظهر باشد بخاطر اينكه قرآن مي فرمايد:
«نماز را از زوال خورشيد تا تاريكي شب بجاي آريد و قرآن را هنگام طلوع بخوانيد. (78:17) . طبق اين فرض كه شروع زوال آفتاب از ظهر است ترتيب نمازهاي بوميه اينطور مي شود: ظهر، عصر، مغرب، عشا و نهايتاً صبح كه طبق قاعده عدد 44342 بدست مي آيد و حاصل تقسيم 44342 بر 19 مي شود:
2333.78 كه البته مغرب 19 نمي باشد.


طبق فرض ديگر كه مغرب را آغاز نماز اول در نظر مي گيرند كه در آن روز 24 ساعته اسلامي آغاز مي شود، عدد 34244 بدست مي آيد كه حاصل تقسيم آن بر 19 عدد 1802.315 مي شود كه مضربي از 19 نيست .
به هر حال با كدام ترتيب ديگر شما مي توانيد رقم ها را بچينيد تا عدد ديگري درست كنند، چنين كاري هيچ معناي خاصي نخواهد داشت. كار ديگر كه معقول تر به نظر مي رسد جمع كردن ركعت ها با يكديگر است كه عدد 17 بدست مي آيد كه با 19 ارتباطي ندارد.
فرض كنيد كه بخواهيم به هر ترتيبي 17 را به 19 ربط دهيم. فرض كنيد كه چون نماز صبح مهمتر است x ركعت را بايد x بار اهميت، به 17 اضافه كنيم تا 19 بدست آيد. خلاف اين نظر چه ادعايي مي تواند باشد؟ 17 ركعت يعني 17 ركعت در 7 روز كه مي شود:


119= 17× 7 كه حداقل عدد 19 در اين عدد هست. اما جمعه چطور؟ بنابراين چون نماز ظهر جمعه 2 ركعت كمتر دارد مجموع نمازهاي هفته مي شود: 117 ركعت كه مضربي از 19 نيست. همواره مي توانيم تركيبي پيدا كنيم كه كار كند.
Zahid Aziz @ Vme . CCC . Nottingham . Ac . Uk
2003 ، 10 ، May


بنابراين رياضيات بطور نمادين رونوشتي از جهان است. رياضيات علم كميت و فضا ، مدل و ساختار است. رياضيات روش شناسي است كه با آن فرضيه ها به سوي نتيجه هدايت مي شوند. رياضيات براي موضوع تحت بحث، اثبات انكار ناپذير را فراهم مي سازد و ساختار جهان را كه شامل حقايق ابدي هستند ، تشريح مي كند. رياضيات آنان شكل مشخصي از علم را تشكيل مي دهد همانند پزشكي، فيزيك و مهندسي يا جامعه شناسي و روانشناسي .


رياضيات علمي بي كران است. هدف آن درك نمادين يك بي نهايت توسط انسان است كه خودش محدود است. رياضيات با خداشناسي كه درباره وجود خداوند و ارتباط او با انسان بحث مي كند، همكاري مي كند. عصر جديد، عصر علم و دليل است. براي يك فرد باهوش ممكن است كه وجود خداوند يا منشاء خدايي اديان را با اعتقاد كور بپذيرد. ما نيازمند اثباتي از جانب خداوند و اگر او همان است كه خودش مي فرمايد. يعني داناي كل و قادر مطلق ، پس مي تواند به ما نشانه هايي را از وجود خويش بدهد.


تنها كتاب آسماني كه تماميت آن تا كنون محفوظ مانده و داراي زبان اوليه خود است، قرآن مجيد است. اين يك حقيقت است كه اصل كتاب تورات حضرت موسي (ع) گم شده است و ما اصل كتاب انجيل عيسي (ع) را نداريم و فقط روايات پيروانش را داريم. همچنين اصل كتاب هندي بودا را هم نداريم. آنچه كه ما داريم دست رشته هاي انسانهايي است كه تغاير خود را از اصل اين كتب آسماني نوشتند .


قرآن مجيد در دهه 1970 وارد كامپيوتر شد. حقيقتي يكتا كه در مورد هيچ كتاب ديگري كشف نشد. دورك غيرقابل انكار از زماني بروز يافت كه زبان اصلي وحي به طريقي نوشته شده كه با يك مدل پيچيده رياضي مطابق است. همانطور كه تحقيق ادامه مي يافت، آشكار شد كه هر جزء از اين كتاب بصورت رياضي انشاء شده است؛ سوره، آيه، كلمه و تعداد حروف معين، تعداد و گوناگوني اسامي خداوند، تلفظ منحصر بفرد حروف خاص و بسياري عناصر ديگر. بخاطر اين رمز نگاري جامع رياضي، كوچكترين بي نظمي در متن قرآن يا ترتيب فيزيكي آن، بلافاصله آشكار مي شود. انشاء رياضي هيچگونه شكي را در مورد منشاء الهي قرآن باقي نگذاشته است. اعداد دروغ نمي گويند. پارامترهاي جديدي در مورد نرخ دم و بازدم در حال كشف هستند.


كسي كه از ابتدا رمز (كد) را در دفعه 1970 كشف كرد، دكتر راشد خليفه بود. دكتر راشد خليفه براي تحقيقات علمي خويش براي كشف اين رمزها از پشتوانه اي قوي يعني مدرك دكتراي بيوشيمي برخوردار بود. بررسي هاي او در كنار سايرين منتج به نتايج حيرت انگيز گرديد. پس رياضيات ، علم بي نهايت، از يكي از بزرگترين معجزاتي را كه نوع بشر مي شناسد ، پرده برداشت. براي اولين بار در تاريخ ما كتابي آسماني داريم كه حفاظت شده و فرموده خداوند است، آخرين كلام خداوند، قرآن، هديه خداوند و آخرين پيام او به تمامي بشريت.


معجزه رياضي قرآن « The Mathemntical Miracle of the Qoran»
اين مبحث سودي نخواهد داشت اگر كه مارا به سوي شكرگذاري از خود خالق ما هدايت نكند و به سوي علم عظيم ناظم خلقت، كه در ابتدا، جهان را از هيچ آفريد و هر چيزي را بر اساس عدد، اندازه و وزن قرار داد و سپس در زمان انسان، علم را به شكل قاعده مند در آورد كه هرچقدر ما در آن مطالعه مي كنيم، عجايب بيشتري بر ما آشكار مي شوند».
(980 AD) «Hrovisto of Grandershim»


هركسي يكبار يا بيشتر، مجبور به تفكر درباره خلقت شده است. سئوالاتي مانند هدف از زندگي يا وجود خداوند متعال مورد انديشه قرار مي گيرند. همواره كسي بوده كه هماهنگي و نظم كهكشانها را به عنوان سنگر نگه دارنده طبيعت طرح كرده، ولي نگاه نزديكتر به اين طرح، ديد آشكارتري را درباره اين طرح و طراح به ما ميدهد. اكتشافات جديد، هر روز تصوير روشن تري در اين زمينه به ما ميدهد. اكثر دانشمندان معاصر زمانه ما از جمله رياضيدانان ، منكران وجود خداوند هستند. اگر آنها اعتقادي مذهبي داشته باشند، علم و دين خود را هموار جدا از هم نگه ميدارند

. ديدگاه كلي علمي، رياضيات را به عنوان رشته اي كه دليل در آن در درجه اول اهميت قرار دارد، مي شناسد، جايي كه خيالات در آن راهي ندارد، جايي كه ما با اطمينان مي دانيم و ميدانيم كه ميدانيم و حقيقت امروز حقيقت هميشه است. از اين ديدگاه، مذهب : برعكس رياضيات، مبحثي اعتقادي و نامهربان با دليل است. بنابراين از ديدگاه دانشمندان: تمام مذهبيون مساوي هستند. چرا كه همه آنها ناتوان از اثبات يا قضاوت هستند. براي اينكه مطلبي تبديل به حقيقتي ثابت شود، اعم از يك قانون فيزيكي يا ده فرمان نور است، اثبات آن نيازمند ارائه شده است.


اثبات اساساً بياني است كه فراتر از سايه يك ترديد باشد. اثبات، اجازه و گواهي است و توان رياضي و ولتاژ الكتريكي است كه يك اظهار معمولي را در مورد هر مطلبي زندگي مي بخشد و به تحرك وا مي دارد. بنابراين اثبات، اوج قدرت دليل مخص است.


اثبات روندي است كه طي آن يك نظريه در مورد يك حقيقت ناديده مي تواند از طريق بحث و مناظره به بنايي دائمي تبديل شود و توسط همه قابل قبول گردد. از آنجا كه يك سئوال رياضي فقط يك پاسخ مشخص خواهد داشت، بنابراين رياضيدانان مختلف، با روشهاي مختلف در مكانها و كشورهاي مختلف به همان پاسخ مي رسند. بنابراين اثبات رياضي با زمان و مكان ميانه اي ندارد. گاليله مي گويد كه رياضيات زباني است كه با آن خداوند جهان را نوشته است. اكنون اين يك حقيقت آشكار است. جهان خود را به طور طبيعي به زبان رياضي توصيف مي كند. نيروهاي جاذبه با كاهش فاصله، كم مي شود، سيارات طبق مدارهايي بيضي شكل به دور خورشيد مي چرخند و غيره.


موسيقي و سري هاي فيبوناچي:
كليدهاي موسيقي بر پايه اعداد فيبوناچي بنا شده اند:
سري هاي فيبوناچي در اساس مفهوم هنر، زيبائي و زندگي آشكارند. حتي موسيقي داراي پايه اي در سريهاي فيبوناچي است. بدينترتيب:
13 نت، هر اكتا و را از ديگري جدا مي كند كه هر اكتا و 8 نت دارد كه نت پنجم و سوم، اساس هر سيم را مي سازند و بر تمام يك دانگ آهنگ صدا بنا شده اند كه دو گام از هر دانگ آهنگ اصلي هستند كه اولين نت هر كليد است. همچنين توجه كنيد كه صفحه كليد 13 كليدي پيانو كه شامل 8 كليد سفيد و 5 كليد سياه است، به گروههاي 3 و2 تقسيم شده است.


فركانس هاي موسيقي بر مبناي نسبت هاي فيبوناچي هستند. بدينترتيب كه فركانس هاي نت هاي موسيقيائي داراي ارتباطي طبق اعداد فيبوناچي مي باشند :
ارتباط موسيقيائي نت در كليد فركانس متوسط فركانس محاسبه شده نسبت فيبوناچي
ريشه
اكتاد
چهارم
پنجم
پنجم
سوم كوچك
پنجم
سوم
ششم
سوم
چهارم
پنجم A
A
D
F
E
C
E
C#
F#
C#
D
f 440.00
880.00
293.66
174.62
659.26
261.63
164.82
108.72,1
740.00
277.18
1/174.64
698.46 440
880
293.33
176
660
264
165
1/100.000
733.33
275
1/173.33
704 1/1
2/1
2/3
2/5
3/2
3/5
3/8
5/2
5/3
5/8
8/3
8/5

فركانس محاسبه شده در جدول فوق ، با A440 شروع مي شود و ارتباط فيبوناچي در آن برقرار است. در عمل پيانو ها با فركانس متوسط كار مي كنند تا بتوانند آهنگهاي متنوع را ايجاد نمايند.
تركيبات موسيقي اغلب به اعداد فيبوناچي و عدد 0 (في) بر مي گردند. ارتباط فيبوناچي و في ( 0 ) اغلب در گام هاي زماني موسيقي ديده مي شود. به عنوان مثال، به اوج رسيدن آوازها اغلب در مقدار تقريبي % 61.8 = 0 است كه در وسط يا آخر آواز صورت مي گيرد. در يك آواز با 32 گام، اين امر در گام بيستم اتفاق مي افتد.
دستگاههاي موسيقي اغلب بر عدد 0 بنا شده اند. فيبوناچي و 0 در طراحي ويولون و حتي در طراحي سيم بلندگوهاي با كيفيت بالا مورد استفاده قرار مي گيرند.

مركز ملي ناتوانيهاي يادگيري
نيروي اميد داشتن، آموختن و موفق شدن
ناتواني محاسبه (ناتوانيهاي يادگيري در رياضي)
ناتواني محاسبه چيست؟
اصطلاحي است كه به محدوده وسيعي از ناتواني هاي يادگيري شامل رياضي در طول زندگي بر مي گردد. شكل واحدي از ناتواني در يادگيري رياضي وجود ندارد و مشكلات از شخصي به شخص ديگر متفاوت مي باشد و در طول زندگي و مدرسه تاثير متفاوتي روي افراد دارد.
اثرات ناتواني محاسبه چيست؟


با توجه به اينكه ناتواني هاي رياضي مي تواند اين قدر متفاوت باشد در نتيجه اثراتي كه روي پيشرفت اشخاص دارد مي تواند مختلف باشد. بعنوان نمونه شخصي كه مشكل در زبان دارد با درگيري متفاوتي نسبت به شخصي كه مشكل بينايي در ارتباط با فاصله دارد روبرو است. ساير اشخاص داراي مشكل در ياد آمدن حقايق و حفظ توالي مراحل دستور است رياضي شكل متفاوتي از درگيري مرتبط با رياضي براي مغلوب ساختن آن خواهند داشت.
در اوايل كودكي:
ايجاد پايه قوي در رياضي شامل مهارتهاي مختلف زيادي است. بچه هاي كوچكتر داراي ناتواني يادگيري ممكن است دچار مشكل در فهم شماره ها، سختي در انجام تكاليف مثل دسته بندي موضوعات در شكل، اندازه، رنگ، تشخيص گروهها و الگوها شوند.

 

در متن اصلی مقاله به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر مقاله آن را خریداری کنید