بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

تعريف مهندسي پزشكي

    رشته اي كه موجب پيشرفت دانش در علوم مهندسي، بيولوژي و پزشكي مي شود و سطح سلامت انسان را از طريق فعاليت هاي بين رشته اي كه علوم مهندسي را با علوم پزشكي باليني و روش هاي كلينيكي توأم مي سازند ارتقاء مي دهد

كسب دانش ودرك عملكرد سيستم

توسعه دستگاهها، الگوريتم ها، فرآيندها و سيستمهاي مؤثر در پيشرفت علوم پزشكي

اسلاید 2 :

مهندسي زيستي Bioe gi eeri g

براي درك مسائل پزشكي، فيزيولوژيكي و زيستي از اصول و ابزارهاي علوم پايه استفاده مي كند

پلي مابين علوم مهندسي، فيزيكي و پزشكي است

ايجاد گونه هاي بهبود يافته از گياهان و حيوانات

 

مدلسازي ديناميك رشد يا زندگي گونه ها

مطالعه زيست محيطي و اثرات آن بر روي موجودات زنده 

 

اسلاید 3 :

تاريخچه مهندسي پزشكي

قرن پانزدهم : آغاز طب نوين توسط لئوناردو داوينچي

قرن شانزدهم : اختراع اولين دماسنج و دستگاه اندازه گيري نرخ ضربان قلب توسط سنکتوريوس

قرن هجدهم : آغاز كاتتريزاسيون براي اندازه گيري فشار توسط هالس

قرن نوزدهم : اندازه گيري مقاومت بافت هاي ماهيچه اي و اعصاب در حالت DC توسط هرمن، تحريك عضلات توسط جريان خارجي توسط گالواني و ولتا و كشف اشعه x

قرن بيستم

 

اسلاید 4 :

تاريخچه مهندسي پزشكي در قرن 20

1903 : كشف و ثبت ECG

1927 : ساخت اولين دستگاه كمك تنفسي

1929 : ثبت سيگنال EEG

1937 : آغاز فعاليت مؤسسات مهندسي پزشكي

1940 : آنژيوگرافي

1943 : كاشت اولين ايمپلنت در بدن انسان و تشكيل اولين انجمن مهندسي پزشكي در آلمان

1948 : برگزاري اولين كنفرانس مهندسي پزشكي در جهان

1970 : ساخت دستگاه MRI

اسلاید 5 :

تاريخچه مهندسي پزشكي در ايران

1366 : اجراي پروژه دست سيبرنتيك توسط آقاي دكتر هاشمي گلپايگاني و تأسيس آزمايشگاه مهندسي پزشكي

1371 : آغاز كار دانشكده مهندسي پزشكي (گرايش بيوالكتريك)

1374 : پذيرش دانشجوي كارشناسي (گرايش باليني)

1381 : پذيرش دانشجوي كارشناسي در 3 گرايش

اسلاید 6 :

مهندس پزشك

مهندس پزشك از تخصص هاي مهندسي كلاسيك براي آناليز و حل مشكلات زيست شناسي و پزشكي استفاده مي كند

توانايي ها

طراحي نرم افزارها

طراحي سخت افزارها

جمع آوري اطلاعات براي ارائه روش هاي نوين و رهبري تحقيقات لازم براي رفع مشکلات باليني

دلايل انتخاب

خدمت به مردم

هيجان كار با سيستم هاي زنده

به كار بردن تكنولوژي پيشرفته در مسائل پيچيده مراقبتهاي پزشكي

اسلاید 7 :

زمينه هاي كاري مهندسين پزشك

ضربان سازهاي قلب

دفيبريلاتور ها

كليه مصنوعي

ريه مصنوعي

قلب مصنوعي

عروق خوني مصنوعي

مفصلهاي مصنوعي

اعضاي مصنوعي (دست و پا)

 

اسلاید 8 :

رشته هاي مرتبط با مهندسي پزشكي

بيوانفورماتيك

    طراحي و استفاده از ابزارهاي كامپيوتري براي جمع آوري و آناليز اطلاعات پزشكي

BioMEMS (Micro Electro Mecha ical Systems)

   تركيبي از المانهاي الكتريكي، سنسورها، عملگرها و المانهاي مكانيكي كه روي يك قطعه سيليكون ساخته مي شوند

بيوتكنولوژي

   استفاده از ارگانيزم هاي زنده براي توليد يا تغيير مواد و يا بهبود محصولات گياهي و حيواني

IT ( I formatio Tech ology)

استفاده از سيستمهاي مخابراتي در مهندسي پزشكي و واقعيت مجازي

رباتيك

   استفاده از رباتها براي كمك به تيم پزشكي براي برنامه ريزي و يا انجام جراحي

مهندسي عصبي ( eural E gi eeri g)

  زمينه اي بين رشته اي كه با بررسي سيستمهاي عصبي در مغز و ايجاد ارتباط بين سيستم عصبي و سيسماي الكترونيكي براي ايجاد پلي ارتباطي بين مغز و كامپيوتر  

اسلاید 9 :

گرايش ها

 

بيو الكتريك

بيو مكانيك

بيو مواد

مهندسي توانبخشي و ارتوپدي

فيزيولوژي سيستم

مهندسي كلينيكي

اسلاید 10 :

بيوالكتريك

    گرايشي از مهندسي پزشكي و زيستي است كه با استفاده از قوانين الكترونيك به تحليل سيستمهاي زيستي از يك سو و طراحي دستگاههاي الكترونيكي متناسب با فعاليتهاي اندامهاي گوناگون بدن و به طور كلي دستگاههاي داراي كاربرد كلينيكي از سوي ديگر مي پردازد.

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید