تحقیق در مورد مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

word قابل ویرایش
12 صفحه
8700 تومان
87,000 ریال – خرید و دانلود

مقایسه میزان ضعف روانی یا وسواس دربین دانشجویان رشته مشاوره و رشته مهندسی برق و معماری دانشگاه آزاد

فهرست مطالب :
عنوا ن صفحه
چکیده
فصل ا ول
مقدمه ۱
بیان مسئله ۳
اهداف پژوهش ۴
اهمیت و ضرورت پژوهش ۵
پرسشهای پژوهش ۶
فرضیه هاپژوهش ۶
متغیر های پژوهش ۶
تعاریف نظری مفاهیم ۷
تعاریف عملیاتی ۷

فصل دوم
تعریف ضعف روانی ۸
وسواس ها چیستند ۸
وسواسهای نا آشکار ۱۳
کاربردهای وسواس عملی ۱۶
تعریف شخصیت ۱۷
تعاریف ویژگیهای شخصیت ۱۸
سبب شناسی ۲۰
تشخیص اختلال وسواس ۳۸
رابطه وسواس فکری و عملی ۴۴
اختلال وسواس اجبار تا چه اندازه شایع است ؟ ۵۳
نظریه ها و تبیین ها ۵۴
اضطراب ۶۳
اجزای اضطراب ۶۵
اضطراب خصیصه ای ۶۶
اندازه گیری اضطراب ۷۰
آزمایش فرضیه ها ۷۷
منابع استرس ۸۶
رفتار سنخ A 88
ارتباط با سایر اختلالات ۸۹
اختلال شخصیت وسواسی ۹۹
پیشینه تحقیق ۹۹

فصل سوم
جامعه مورد مطالعه ۱۰۲
تعیین حجم نمونه و روش نمونه گیری ۱۰۲
ابزار سنجش ۱۰۳
روش اجراء پژوهش ۱۰۵
طرح پژوهش ۱۰۵
روشهای آماری ۱۰۵
فصل چهارم
مقدمه ۱۰۶
یافته های پژوهش ۱۰۷
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری ۱۱۲
محدودیت های پژوهش ۱۱۳
پیشنهادات پژوهش ۱۱۴
فهرست منابع ۱۱۵
ضمایم ۱۱۶

بسمه تعالی

استاد راهنما:جناب آقای شقاقی
با تأییدات خداوند متعال پایان نامه فوق در ساعت تاریخ
مورد بررسی قرار گرفت و با درجه و امتیاز مورد تأیید قرار گرفت.

امضاء استاد راهنما :

حمد و سپاس
پروردگارا نور علم و ایمان را برای ما تمام گردان و ما را بیامرز که تو بر هر چیزی قادر و توانایی
سوره التحریم آیه ۸

تشکر و قدر دانی

استاد عزیز و ارجمند جناب آقای شقاقی:
در اینجا لازم می دانم از استاد گرانقدر خود جناب آقای دکتر شقاقی به پاس زحمات فراوانی که در راه تعلیم و تربیت دانشجویان خویش ارزانی میدارند تشکر بنمایم و همین طور از ایشان به خاطر زحماتی که در تهیه این پایان نامه مبذول داشتند تشکر و قدر دانی بنمایم .

تقدیم به
با سپاس فراوان از ؛
پدر و مادر بزرگوارم ، آنان که وجودم برایشان همه رنج بود ، وجودشان همه مهر . توانشان رفت تا به توانایی برسم و موهایشان سپید گشت تا رویم سپید بماند .
آنان که راستی قامتم در شکستگی قامتشان تجلی یافت . در برابر وجود گرامیشان زانوی ادب بر زمین می نهم و با دلی مملو از عشق و محبت بر دستانشان بوسه می زنم .

و تقدیم به
زیبا ترین واژه زندگیم ، همسر صبورم که همیشه پناهگاه من بوده و هست .
هر انسان لبخندی از خداست
تقدیم به تو که زیباترین لبخندی
چکیده
وسواس یک فکر تکرار شونده و باطل است که شخص به باطل بودن آن اعتقاد دارد و در برابر آن مقاومت می کند . این افکار در نتیجه ی تکرار در فرد ایجاد اضطراب می کند و در زندگی روزمره فرد ایجاد اختلال می نماید .
لذا در پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه میزان ضعف روانی دانشجویان مشاوره و میزان این اختلال در دانشجویان مهندسی برق می پردازیم . جامعه ی پژوهش شامل کلیه دانشجویان رشته روانشناسی ، مشاوره ، برق دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر می باشد و نمونه ی آن ۶۰ نفر هستند که ۳۰ نفر آنها دانشجوی رشته مشاوره و بقیه دانشجوی رشته برق می باشند ، روش نمونه گیری اتفاقی و پرسشنامه استفاده شده ؛ وودورث می باشد . پس از محاسبات دقیق آماری فرضیه پژوهش تأیید شد به این صورت که می توان گفت میزان نمره pt یا ضعف روانی در دانشجویان رشته مشاوره بیشتر از میزان این نمره در دانشجویان رشته مهندسی برق و معماری می باشد .

فصل دوم

فصل اول

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید
word قابل ویرایش - قیمت 8700 تومان در 12 صفحه
87,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد