whatsapp call admin

دانلود فایل پاورپوینت معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته

PowerPoint قابل ویرایش
68 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت معرفی سیگنال های زمان پیوسته و زمان گسسته قرار داده شده است

2-به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید

4-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

5-در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون زیر قرار نخواهند گرفت

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۱-۱- تعریف سیگنال

سیگنال تابعی است که حاوی اطلاعاتی درباره رفتار فیزیکی یک سیستم است.

X[n] : سیگنال زمان گسسته

X(t):سیگنال زمان پیوسته

t,n متغیرهای مستقل وx متغیر وابسته یا تابع می باشد.

سیستم: مجموعه ای از اجزای گرد آمده در کنار هم

اسلاید ۲ :

۱-۳- سیگنال های زوج و سیگنال های فرد

تذکر۱: سیگنال فرد گسسته بالاجبار در مبدا مختصات مقدار صفر دارد.

تذکر ۲: هر سیگنال دلخواه را می توان به صورت مجموع دو سیگنال زوج و فرد نوشت.

اسلاید ۳ :

تذکر ۱ : بدیهی است که اگر N,T  دوره تناوب باشند ۲ برابر و ۳ برابر و… آن هم دوره تناوب است.

تذکر۲:کوچکترین دوره تناوب دوره تناوب اصلی است.(T در پیوسته،N در گسسته) و فرکانس تعریف شده

با کوچکترین دوره تناوب Tفرکانس اصلی است.

تذکر ۳ : دوره تناوب سیگنال زمان پیوسته(T)باید عدد مثبت باشد، در حالی که دوره تناوب سیگنال زمان گسسته ((N

علاوه بر مثبت بودن بایستی صحیح نیز باشد.

اسلاید ۴ :

برای سیگنالی که نه زوج و نه فرد است وارون زمانی آن نه فرد و نه زوج است.اما برای سیگنال زوج وارون زمانی

زوج است، ولی برای سیگنال فرد با توجه به خاصیت x[n]=-x[-n] وارون زمانی آن –x[n] است.

اسلاید ۵ :

تذکر: در زمان پیوسته ماهیت سیگنال عوض نمی شود، اما در زمان گسسته ماهیت سیگنال تغییر می کند و سیگنال

جدیدی به دست می آید.

اسلاید ۶ :

۱-۸- معرفی سیگنال های مهم:

در این قسمت چند سیگنال اساسی زمان پیوسته و زمان گسسته را معرفی می کنیم. این سیگنال ها نه تنها به دفعات

پیش می آید،بلکه توسط آنها می توان سیگنال های پیچیده ای را فرموله و تولید کرد. مهم ترین کاربرد آنها در آزمایشگاه

مشخص می شود.

اسلاید ۷ :

تذکر: چنان چه دامنه سیگنال خروجی سیستمی با افزایش زمان به طور نامحدود زیاد شود،سیستم تحت بررسی به عنوان

سیستم ناپایدار شناخته می شود.

سیگنال زمان گسسته نمایی بسته به مقادیر مختلف r چهار حالت می تواند داشته باشد.

اسلاید ۸ :

سیستم و تعریف آن:

پروسه ای که باعث تغییر و تحول در یک سیگنال می شود.

مجموعه ای منظم که به کمک یکدیگر هدف مشخصی را برآورده می سازد.

بیان روابط بین خروجی و ورودی در یک سیستم:

زمان پیوسته :

۱) با استفاده از معادلات دیفرانسیل                                                    ۲)تابع تبدیل

زمان گسسته:

۱)معادلات تفاضلی                                                                         ۲)تابع تبدیل

اسلاید ۹ :

۱-۱۱- خواص سیستم ها:

۱-۱۱-۱- حافظه

سیستم بدون حافظه است اگر خروجی در هر لحظه به ورودی در همان لحظه بستگی داشته باشد

به عبارت دیگر سیستم با حافظه است اگر خروجی به مقادیر گذشته ورودی وابسته باشد.

اسلاید ۱۰ :

تذکر ۱: اگر سیستمی با ورودی محدود و خروجی نامحدود داشتیم این سیستم ناپایدار است.

تذکر ۲: اگر سیستمی با ورودی نامحدود و خروجی نامحدود داشتیم هیچ صحبتی نمی توان راجع به این سیستم کرد.

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 68 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد