دانلود فایل پاورپوینت تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته

PowerPoint قابل ویرایش
27 صفحه
11900 تومان
119,000 ریال – خرید و دانلود

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت تبدیل فوریه سیستم های زمان پیوسته قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

— پاورپوینت شامل تصاویر میباشد —-

اسلاید ۱ :

۴-۱-تعریف تبدیل فوریه زمان پیوسته

۴-۲- شرایط وجود تبدیل فوریه

۱- سیگنال مطلقا انتگرال باشد.

۲- در طول هر بازه محدود سیگنال تعداد محدودی Max و Min داشته باشد.

۳- در طول هر بازه محدود سیگنال تعداد محدودی ناپیوستگی داشته باشد.

اسلاید ۲ :

مثال ۱) تبدیل فوریه سیگنال a>0 ،                    را به دست آورده و اندازه و فاز آن را به دست آورده و ترسیم نمائید.

اسلاید ۳ :

مثال ۲) تبدیل فوریه سیگنال زیر را به دست آورید.

اسلاید ۴ :

تذکر: در حالت کلی اگر سیگنال پالسی به فرم زیر باشد آنگاه:

۴-۳- خواص تبدیل فوریه

۴-۳-۱- خطی بودن

۴-۳-۲- تغییر مقیاس زمانی

اسلاید ۵ :

مثال ۳) به کمک خواص، تبدیل فوریه سیگنال زیر را به دست آورید.

می دانیم :

اسلاید ۶ :

۴-۳-۳- شیفت زمانی

مثال ۴) تبدیل فوریه تابع                                          را به دست آورید.

اسلاید ۷ :

۴-۳-۴- شیفت فرکانسی

مثال ۵) عکس تبدیل فوریه را به دست آورید.

تذکر:تبدیل فوریه نمایی مختلط          را نمی توان مستقیما محاسبه نمود. با توجه به دو رابطه بدست آمده در بالا

و با استفاده از خاصیت شیفت فرکانسی تبدیل فوریه این توابع را محاسبه می کنیم:

اسلاید ۸ :

بنابراین تابع            جزو توابعی است که به کمک خواص،تبدیل فوریه اش به دست می آید.سیگنال                

مطلقا حقیقی و زوج است، همان طور که در شکل مشاهده می شود،تبدیل فوریه آن نیز مطلقا حقیقی و زوج می باشد. 

با همان منطق دنبال شده در بالا می توان تبدیل فوریه تابع                        را نیز به دست آورد.

سیگنال                       مطلقا حقیقی و فرد است. تبدیل فوریه این سیگنال همان طور که در شکل نیز مشاهده می شود،

مطلقا موهومی و فرد می باشد.

اسلاید ۹ :

۴-۳-۵- مدولاسیون

مثال ۱) تبدیل فوریه سیگنال زیر را به دست آورید؟

اسلاید ۱۰ :

۴-۳-۶- مشتق فرکانسی

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 11900 تومان در 27 صفحه
119,000 ریال – خرید و دانلود
سایر مقالات موجود در این موضوع
دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد