بخشی از پاورپوینت

اسلاید 1 :

دانشکده‌های مرتبط

—دانشگاه صنعتی شريف

—دانشکده علوم رياضی: از 1348

—دانشکده مهندسی کامپيوتر: از 1366

—

—دانشگاه برکلی

—دانشکده مهندسی برق و علوم کامپيوتر: از 1968

—دانشکده اطلاعات

اسلاید 2 :

رشته‌های دانشگاه شريف

—دانشکده رياضی

—علوم کامپيوتر

—

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—مهندسی کامپيوتر (نرم‌افزار)

—مهندسی کامپيوتر (سخت‌افزار)

اسلاید 3 :

رشته‌های دانشگاه برکلی

—دانشکده مهندسی برق و علوم کامپيوتر

—علوم کامپيوتر

—مهندسی برق و کامپيوتر

—نرم‌افزار

—الکترونيک

—مخابرات

—سخت‌افزار

—عمومی

اسلاید 4 :

درس‌های برنامه‌نويسی

—دانشکده رياضی

—برنامه‌سازی 1

—برنامه‌سازی 2

—

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—مبانی برنامه‌سازی

—برنامه سازی پيشرفته

—طراحی زبان‌های برنامه‌سازی

—دانشگاه برکلی

—آشنايی با برنامه‌نويسی مجرد

—Scheme, C++,  Java, Python, Matlab، Pascal، C

—ساختار و فهم برنامه‌های کامپيوتری

—طراحی زبان‌های برنامه‌سازی

اسلاید 5 :

درس‌های الگوريتمی

—دانشکده رياضی

—ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها

—طراحی و تحليل الگوريتم‌ها

—نظريه محاسبات

—نظريه اتوماتا و زبان‌ها

—برنامه‌سازی خطی و شبکه

—الگوريتم‌های موازی

—طراحی هندسی کامپيوتری

—

—دانشگاه برکلی

—ساختمان‌داده‌ها

—الگوريتم‌های کارا و مسائل چالشی

—محاسبه‌پذيری و پيچيدگی محاسبات

اسلاید 6 :

درس‌های الگوريتمی

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—ساختمان‌داده‌ها و الگوريتم‌ها

—طراحی و تحليل الگوريتم‌ها

—نظريه زبان‌ها و ماشين‌ها

—دانشگاه برکلی

—ساختمان‌داده‌ها

—الگوريتم‌های کارا و مسائل چالشی

—محاسبه‌پذيری و پيچيدگی محاسبات

—

اسلاید 7 :

درس‌های هوش مصنوعی

—دانشکده رياضی

—سيستم‌های هوشمند

—

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—هوش مصنوعی

—دانشگاه برکلی

—آشنايی با هوش مصنوعی

—مقدمات شبکه‌های عصبی

اسلاید 8 :

درس‌های مهندسی نرم‌افزار

—دانشکده رياضی

—اصول طراحی نرم‌افزار

—

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—طراحی و تحليل سيستم‌ها

—طراحی شی‌گرا سيستم‌ها

—مهندسی نرم‌افزار

—دانشگاه برکلی

—مهندسی نرم‌افزار

اسلاید 9 :

درس‌های سيستمی

—دانشکده رياضی

—اصول سيستم‌های عامل

—کامپايلر 1

—شبکه‌های کامپيوتری

—

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—سيستم عامل

—کامپايلر

—شبکه‌های کامپيوتری

—دانشگاه برکلی

—سيستم‌های عامل و برنامه‌نويسی سيستمی

—کامپايلر

اسلاید 10 :

درس‌های کار با داده‌ها

—دانشکده رياضی

—پايگاه‌داده‌ها

—

—دانشکده مهندسی کامپيوتر

—پايگاه‌داده‌ها

—بازيابی پيشرفته اطلاعات

—دانشگاه برکلی

—آشنايی با پايگاه‌های داده

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید