بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 ویتفیلد دیفی (  Whitfield Diffie )  

 مارتین هلمن (( Martin Helman  1976.م

 

رونالد ریوست

ادی شامیر

لن آدلمان 

                                                          الگوریتم  RSA

LOTUS NOTES 1.0  1989.م

اسلاید 2 :

تدوین قوانین لازم برای به کارگیری امضا دیجیتال

تعیین استانداردهای مورد قبول

همچنین پاسخ گوئی به مسائل ذیل در رابطه با مراجع صدور گواهی:

  چه کسی می تواند یک CA باشد

چه کسی  باید ناظر فعالیت CA باشد

یک CA به چه صورت بایدCA های دیگر را شناسایی کند

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید