بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

 • سلامت و بهداشت (E-Health)
 • تجارت (E-Commerce)
 • بازرگانی (E-Business)
 • بانکداری (E-Banking)
 • آموزش (E-Learning)
 • و.........

–دولت الکترونیک (E-Government)

اسلاید 2 :

 • تهیه سند راهبردی امنیت فضای تبادل اطلاعات

نگارش اول: دی ماه 1383

نگارش دوم: خرداد 1384

نگارش سوم: اسفند 1387

اسلاید 3 :

کليات طرح:

üيکپارچه سازي خدمات مبتني بر کليد عمومي (کارت هوشمند واحد)

ü ايجاد مرکز ملي صدور گواهي يا CA

ü ايجاد مرکز صدور گواهي در حوزه دولت

ü ايجاد مرکز صدور گواهي در بخش هاي دولتي و تجاري

متوليان اجرا:

üوزارت بازرگاني

üسازمان ثبت احوال کشور

üبانک مرکزي

üنهاد رياست جمهوري

اسلاید 4 :

 • مهر 1382: اعلام طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی (منبع: اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات)
 • مهر 1383: اعلام عملیاتی نمودن طرح ایجاد مرکز صدور گواهی دیجیتال در وزارت بازرگانی تا پایان سال 1383(منبع: شبکه فن آوری اطلاعات ایران)
 • بهمن 1382: چهار آیین نامه اجرایی قانون تجارت الکترونیکی (منجمله آئین نامه اجرایی نظام مرکز صدور گواهی دیجیتال) تا پایان مهر (1383) به دولت می رود (منبع: اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات)
 • آذر 1383: هویت دیجیتالی هر ایرانی تثبیت می شود (منبع: اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات)

اسلاید 5 :

 • 11 دی 1383: پروژه های تجارت الکترونیک وزارت بازرگانی امروز گشایش می یابد (منبع: اولین پایگاه اطلاع رسانی تخصصی فناوری اطلاعات)
 • اسفند1384: تصویب سیاست نامه مرکز صدور گواهی دیجیتال توسط شورای عالی انفورماتیک (منبع: اخبار فناوری اطلاعات)
 • 8 اردیبهشت 1385: مرکز صدور گواهی الکترونیک گشایش یافت (منبع: اخبار فناوری اطلاعات و ارتباطات)
 • آذر 1387: بانک مرکزی مستقلا CA ایجاد می کند (منبع : اخبار فناوری اطلاعات)

اسلاید 6 :

کليات طرح:

üيکپارچه سازي خدمات مبتني بر کليد عمومي (کارت هوشمند واحد)

ü ايجاد مرکز (مراکز) صدور گواهي در حوزه دولت

ü ايجاد مراکز صدور گواهي در بخش هاي غیر دولتي و تجاري

ü ايجاد مرکز صدور گواهي در بخش بانکداری الکترونیک

متوليان اجرا:

üکلیه دستگاه ها

همکاران:

üدبیرخانه شورای سیاست گذاری گواهی الکترونیکی کشور

üسازمان ثبت اسناد و املاک کشور

üسازمان ثبت احوال کشور

üوزارت اطلاعات

üوزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

اسلاید 7 :

پروژه مرکز مدیریت، امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای (ماهر)

 

پروژه مرکز مدیریت توسعه ملی اینترنت (متما)

 

اسلاید 8 :

 • بانک مرکزی - در زمینه موانع و راهکارهای پرداخت الکترونیک
 • معاونت فناوري اطلاعات وزارت - در خصوص تجهيز 100 نقطه دانشگاهي جهت اتصال به شبكه علمي كشور
 • وزارت جهاد كشاورزي - در خصوص اتصال 600 نقطه آن وزارت به شبكه دسترسي پرسرعت و ارائه کاربردهای الکترونیکی بر روی این بستر
 • استانداري بوشهر - در خصوص اتصال نقاط دولتي و مدارس بوشهر به شبكه دسترسي پرسرعت، پياده سازي كاربردهاي الكترونيكي، ایجاد دیتا سنتر استانی

اسلاید 9 :

 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی - در خصوص ایجاد مرکز خدمات داده در محل سازمان و ارائه محتوا الکترونیکی به کاربران از طریق این مرکز با سرمایه گذاری مشترک و با رویکرد درآمد زایی
 • وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي - برای ایجاد شبکه پرسرعت اتصال 6000 بیمارستان در سطح کشور بعنوان شبکه سلامت و پیاده سازی طرح کارت سلامت
 • سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی - در خصوص سنجش شبکه
 • شرکت ها و سازمان های فعال در فضای تبادل اطلاعات کشور - همکاری در زمینه ایجاد گروه واکنش هماهنگ رخداد (گوهر)

اسلاید 10 :

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید