بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

Nanoscience and Nanotechnology

اسلاید 2 :

What is nanotechnology?

 • در فناوری نانو سه ویژگی زیر در نظر گرفته می شود:
 • 1) تحقیقات در سطوح اتمی، مولکولی و یا ماکرومولکولی در مقیاس 1 تا 100 نانومتر
 • 2) خلق و استفاده از ساختارها و ابزار و سیستمهایی که به خاطر اندازه کوچک خواص و عملکرد نوینی دارند.
 • 3) توانایی کنترل یا دستکاری در سطوح اتمی

اسلاید 3 :

تاریخچه

 • بودجه تحقیقاتی آمریکا در زمینه نانوتکنولوژی در سال 2002 در حدود 500 میلیون دلار، در سال 2004 در حدود 850 میلیون دلار و در سال 2005 به یک بیلیون دلار رسیده است.
 • در طی سالهای 2003 تا 2006 کمیسیون اروپا در حدود 1/3 بیلیون دلار در راستای توسعه نانوتکنولوژی هزینه کرده است.

Medical application of nanotechnology=Nanomedicine

اسلاید 4 :

 • US NIH در زمینه نانوتکنولوژی و ترویج آن یک برنامه 4 ساله اعلام کرد. در این برنامه استفاده از نانوتکنولوژی در پیش گیری، تشخیص و درمان بیماری ها مد نظر بوده است.
 • برای اولین بار در سال 2000، دوازده دانشجوی مقطع PhD در رشته نانوبیوتکنولوژی در دانشگاه Cornell مشغول به تحصیل شدند و دانشگاههای دیگر هم فعالیت در این زمینه آغاز کردند.

اسلاید 5 :


Nanoparticle Component

 • Polymers: natural (chitosan, sodium alginate, agarose); synthetic (PLGA, PBCA, PVP)
 • Proteins: gelatin, albumin
 • Lipids: triglycerides, fatty acids, sterols
 • Calcium phosphate
 • Silica
 • Iron oxide

اسلاید 6 :

Nanoparticle Advantages

 • Increase drug solubilization
 • Protect drug from degradation
 • Decrease of toxic side effects
 • Produce a prolonged release of the drug
 • Improve the bioavailability of the drug
 • Modify the pharmacokinetics and tissue distribution of the drug
 • Provide a targeted delivery of the drug (cellular/tissue)

اسلاید 7 :

Drug levels for a sustained delivery system
and a traditional formulation with repeated
administration

اسلاید 8 :

ADMINISTRATION ROUTES OF
NANOPARTICLES

 • PARENTERAL
 • ORAL
 • OCULAR
 • TOPICAL
 • BUCCAL
 • NASAL
 • PULMONARY

اسلاید 9 :

Drug delivery technologies with approved products

 • Lipid-based drug delivery systems including vesicular systems such as liposomes, solid lipid nanoparticles and drug-lipid complexes
 • Nanoparticulate drug delivery systems
 • Microemulsions as drug delivery systems

اسلاید 10 :

 • Many pharmaceutical companies have evolved focusing on novel drug delivery technologies.
 • Many of these companies take existing drugs and reformulate them to enhance their performance.
 • In the late 1980s, Lupron Depot® injection (leuprolide, for prostate cancer) was approved for once monthly administration instead of once daily.
در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید