دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
147 صفحه
23700 تومان

لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری مهندسی توجه فرمایید.

1-در این مطلب، متن اسلاید های اولیه دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری مهندسی قرار داده شده است

2-در صورت مشاهده بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

مفاهیم کلی

بطور کلی نقشه برداری را میتوان علم تهیه وپیاده کردن نقشه دا نست .( تعریف غیر جامع بدلیل گستردگی کاربرد این علم )

برخی از دامنه فعالیتهای نقشه برداری: کنترل کارهای اجرایی ساختمانی وراهسازی و مونتاژ واحدهای صنعتی وتولیدی – طرحهای مربوط به تسطیح اراضی در شهر سازی وکشاورزی – کنترل دائمی انحراف سدها – انتقال نقاط وامتدادها در معادن و راههای زیرزمینی- بررسی تغییرات پوسته زمین در زمین شناسی – تعیین میزان عمق آب و تهیه نقشه های دریانوردی در کشتیرانی وبندرسازی – تهیه نقشه ابنیه و آثار تاریخی در باستانشناسی و ....

اسلاید 2 :

نقشه برداری را به دو مفهوم اصلی و جداگانه تعریف میکنند:

 مفهوم عام  و مفهوم خاص

مفهوم عام : مجموعه علوم و فنونی که در چاپ و تهیه نقشه دخالت دارند. ( که در برابر کلمه کارتوگرافی استفاده میشود)

مفهوم خاص: یک سلسله اندازه گیریهای طولی( افقی وعمودی) و زاویه ای و انجام محاسباتی بر روی این اندازه گیریها و سرانجام ترسیم نتایج حاصله بر صفحه تصویر است .( این مفهوم در برابر واژه سوروینگ  Surveying استفاده میشود)

اسلاید 3 :

مفهوم خاص نقشه برداری یک از شاخه های نقشه برداری عام را تشکیل میدهد . سایر شاخه های مفهوم نقشه برداری عام عبارتند از : نجوم موضعی – ژئودزی- فتوگرامتری – کارتوگرافی – چاپ وتکثیر

ژئودزی: این شاخه برای تعیین شکل و ابعاد زمین و نیز بررسی وضعیت نسبی تعدادی از نقاط که استخوان بندی نقشه را تشکیل میدهند استفاده میشود.

فتوگرامتری : علم تبدیل عکسهای هوایی به نقشه است.

کارتوگرافی: عبارتست از ترسیم وانتخاب قطع نقشه وتهیه پاکنویس از روی نسخه اصلی ( مینوت) نقشه

 

اسلاید 4 :

شاخه های نقشه برداری: در مورد تقسیم بندی نقشه برداری نظرات گوناگونی ارائه شده است. یکی ازین نظرات تقسیم بندی آن به دو شاخه عام و خاص است که توضیح داده شد . مفهوم خاص نیز خود به شاخه های چندی تقسیم میشود :

نقشه برداری مسطحاتی( پلانیمتری):  تهیه نقشه های مسطحاتی

نقشه برداری توپوگرافی: تهیه نقشه های ارتفاعی

نقشه برداری ساختمانی: پیاده کردن نقشه هاس ساختمانی وتاسیساتی وکنترل عملیات ساختمانی

نقشه برداری دریاها (هیدروگرافی) : بررسی وضعیت کف دریاها واقیانوسها و تعیین عمق آب

نقشه برداری مسیر: طرح وپیاده کردن مسیرهای راه وراه آهن وخطوط انتقال نیرو  و خطوط لوله آب و گازو نفت

اسلاید 5 :

نقشه برداری ثبتی : تعیین حدود زمینهای شهری و تعیین مساحت آنها

نقشه برداری معدنی(زیرزمینی) : عملیلت نقشه برداری در تونلها – معادن و تاسیسات زیرزمینی

نقشه برداری نظامی: تهیه نقشه های نظامی وتعیین نقاط استراتژیک

 

اسلاید 6 :

نقشه

نقشه عبارت از ترسیم تصویر افقی قسمتی از عوارض زمین ( اعم از طبیعی و یا مصنوعی) به نسبتی کوچکتر برروی صفحه تصویر است.

مقیاس

نسبت بین ابعاد روی نقشه به طول افقی مشابه روی زمین

معمولا مقیاس در نقشه ها به دو صورت عددی و ترسیمی نشان میدهند.

هر میلیمتر روی نقشه N  متر برروی زمین است

مقیاس خطی یا ترسیمی عبارتست از پاره خطی که به فواصل مساوی تقسیم شده و هر قسمت از آن طول معینی از زمین را نشان میدهد.

   1.0   0.8  0.6   0.4   0.2    0                                           1                                          2 Km

اسلاید 7 :

مقیاس هر نقشه با توجه به عواملی چون ابعاد زمین و کاغذ نقشه - دقت لازم -  امکانات موجود در زمان تهیه نقشه وجنبه های اقتصادی انتخاب میشود.

هرچه مقیاس نقشه بزرگتر باشد دقت اندازه های آن بیشتر است و بهمین قیاس هزینه، صرف وقت و امکانات بیشتری را طلب میکند.

از جمله مزایای مقیاس خطی به مقیاس عددی این است که عوامل محیطی ( که بر اثرآنها طول وعرض کاغذ نقشه نیز تغییر میکند) بر مقیاس ترسیمی آثر گذاشته و منطبق بر ابعاد نقشه تغییر میکند .

مقیاس عددی ذکر شده در کشورهایی که دارای سیستم متریک هستند رایج است و به مقیاس ساده نیز شناخته میشود . در کشورهایی که سیستم غیر متریک دارند مثل انگلستان  از مقیاس عددی مرکب استفاده میشود مثلا  8/10   یعنی 8 اینچ روی نقشه برابر 10 مایل روی زمین است.

اسلاید 8 :

انواع نقشه :

  از نظر مقیاس:    

نقشه های خیلی بزرگ مقیاس :  مقیاسهای 100/1 تا 500/1(نقشه های ساختمانی)

نقشه های بزرگ مقیاس : مقیاسهای 500/1 تا 10000/1( کارهای مهندسی، ثبتی و اجرایی)

نقشه های میان مقیاس : مقیاسهای 10000/1 تا 50000/1 ( نقشه های توپوگرافی)

نقشه های کوچک مقیاس : مقیاسهای 50000/تا 250000/1 ( نقشه های مملکتی وشهری)

نقشه های خیلی کوچک مقیاس :ازمقیاس250000/1 به بالا(نقشه های جغرافیایی )

   از نظر محتوی:

نقشه های مسطحاتی- توپوگرافی- ثبت املاکی- هواشناسی- شهر سازی- تاریخی-

زمین شناسی- و....

اسلاید 9 :

1- در روی نقشه ای به مقیاس 20000/1 طول جاده ای 10 سانتی متراست مقدار حقیقی جاده درروی زمین چقدر است؟

N=20 هر میلیمتر برابر 20 متر روی

ز مین است پس

یا

2- اگر مساحت قطعه  دایره ای در نقشه ای که با مقیاس 500/1 رسم شده 5 سانتی متر مربع باشد قطر آن درروی زمین چقدر است ؟

مجذور عکس مقیاس * مساحت روی نقشه = مساحت روی زمین

اسلاید 10 :

تمرینها:

1- اگر سطح یک قطعه زمین مربع شکل در روی نقشه با مقیاسهای E1 و E2 به ترتیب A1 و A2 باشد ثابت کنید:

2- فاصله دو نقطه در یک سطح شیبدار با زاویه 25 درجه برابر 500 متر است فاصله این دو نقطه روی نقشه ای به مقیاس 1000/1 چقدر خواهد بود؟

3- سطح قطعه زمینی به مقیاس    300/1 برابر 600سانتی متر مربع است در صورتیکه مقیاس این نقشه سه برابر بزرگتر شود سصح و مقیاس نقشه جدید را مشخص کنید؟

مطالب فوق فقط متون اسلاید های ابتدایی پاورپوینت بوده اند . جهت دریافت کل ان ، لطفا خریداری نمایید .
PowerPoint قابل ویرایش - قیمت 23700 تومان در 147 صفحه
سایر مقالات موجود در این موضوع

دانلود مقاله پروژه نقشه برداری

word قابل ویرایش
40 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
نقشه و نقشه بردارینقشه، نمایش هندسی مجموعه ای از نقاط با مقیاس معلوم روی کاغذ (یا هر چیز دیگر) است.مجموعة عملیاتی را که برای تعیین و یا نمایش موقعیت نسبی نمودها و عوارض واقع بر سطح زمین یا نزدیک به سطح زمین، اعم از مصنوعی یا طبیعی ، با اندازه گیریهای فاصله ها، زوایا و امتداد تعدادی نقطه نسبت به هم یا نسبت به ...

دانلود مقاله نقشه برداری

word قابل ویرایش
11 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
نقشه بردارينقشه برداري چيست ؟كليه كارها و عملياتي كه منجر به تهيه نقشه مي شود و شامل اندازه گيري نقاط مختلف سطح زمين و نمايش دادن قطعاتي از سطح زمين برروي كاغذ به طوري كه تمام عوارض ، جزئيات و فرم كلي آن معين شده و موقعيت عوارض نسبت به هم مشخص شده باشد .به طور كلي نقشه برداري علم تهيه نقشه مي باشد .مهمترين نق ...

تحقیق در مورد پروژه درس نقشه برداری

word قابل ویرایش
4 صفحه
18700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
نقاط قرائت جلو قرائت عقبA 2204 2755T1 2301 0255T2 2702 0456T3 0404 0403T4 0259 2404T5 0703 2504مجموع 8573 8777 -204مقدمه:قرائت نقاط علامت گذاري شده كه تعداد 6 نقطه مي باشد،براي تحويل پرو‌‌ژه درس نقشه برداري درجدول بالا.هدف:هدف ازانجام كاريادگيري نقشه برداري بطورعملي وتوسط دستگاه در محوطه اي كه قبلا درنظرگرفته ...

دانلود مقاله نقشه برداری

word قابل ویرایش
23 صفحه
18700 تومان
مقدمه: ما در اين فصل اندازه‌گيري فاصله را انجام مي دهيم كه به روش‌هاي مختلفي انجام خواهد شد كه يكي از اين دو روش اندازه‌گيري فاصله به طور مستقيم خواهد بود و روش ديگر اندازه‌گيري فاصله به روش غير مستقيم (بدون شيب) خواهد بود. در روش اندازه‌گيري فاصله به روش غيرمستقيم (بدون شيب كمر كارمان راحت‌تر و سريع‌تر انجام ...

تحقیق در مورد قوانین نقشه برداری

word قابل ویرایش
52 صفحه
23700 تومان
فصل اول : تعاریف و اصطلاحات اساسی نقشه بردارینقشه برداری و نقشه : نقشه برداری علمی است که ریاضیات را با فنون اندازه گیری و هنر ترسیم توأم نموده و به وسیله ی آن قطعاتی از سطح زمین را با کلیه ی عوارض آن در روی صفحه ی افقی نمایش می دهد ، پس نقشه تصویر افقی منطقه ای با مقیاس کوچک بر روی یک صفحه می باشد .واضح است ...

دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری مهندسی

PowerPoint قابل ویرایش
147 صفحه
23700 تومان
دسته بندی : مقالات رشته عمران
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : مفاهیم کلی بطور کلی نقشه برداری را میتوان علم تهیه وپیاده کردن نقشه دا نست .( تعریف غیر جامع بدلیل گستردگی کاربرد این علم ) برخی از دامنه فعالیتهای نقشه برداری: کنترل کارهای اجرایی ساختمانی وراهسازی و مونتاژ واحدهای صنعتی وتولیدی – طرحهای مربوط به تسطیح ارا ...

دانلود فایل پاورپوینت نقشه برداری و مکان یابی همزمان با الگوریتم ژنتیک

PowerPoint قابل ویرایش
28 صفحه
23700 تومان
--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ---- اسلاید 1 : الگوريتم ژنتيک مسئله ي SLAM به عنوان يک مسئله ي بهينه سازي الگوريتم ژنتيک براي حل مسئله SLAM نتايج نتيجه گيري   اسلاید 2 : مقدمه اجزاي الگوريتم ژنتيک نمايش : Representation ارزيابي : Evaluation انتخاب والدين : Parent Selection بازترکيبي : Recombin ...

مقاله کاربرد نرم افزار Geolab در مهندسی نقشه برداری

word قابل ویرایش
5 صفحه
27700 تومان
دسته بندی : مقالات گوناگون
کاربرد نرم افزار Geolab در مهندسی نقشه برداري چکيده -Geolab نرم افزاري است جهت محاسبات و سرشکني خطاهاي مربوط به داده هاي اندازه گيري شده در ژئودزي کلاسـيک و GPS.بـه عبارتي Geolab تلفيقي است از ژئودزي کلاسيک و GPS. مشاهدات در شبکه هاي ژئودزي از زوايا ، طولها ، آزيموت ، مختصات و .... تشـکيل مي گردند. نرم افزا ...