بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

1)انرژی امواج

 

2)انرژی جزر ومد

 

3)انرژی گرمایی اقیانوسی

اسلاید 2 :

اساس بهره برداری از این انرژی بر انرژی جنبشی امواج که ناشی از انرژی باد است استوار است

 

 

 

اکثرا انرژی تولید شده از طریق امواج کوچک هستند

اسلاید 3 :

این ماشین از چندین قسمت سیلندری شکل تشکیل شده است

که به وسیله اتصالات لولا دار به هم متصل شده اند

 

 

از طریق حرکت نسبی بین مفصلها به کمک جکهای هیدرولیک به یک موتور وصل میشود

اسلاید 4 :

امواج وارد محفظه میشوند و هوای داخل محفظه را فشرده کرده و باعث چرخش توربین و تولید برق میشود

 

 

اسلاید 5 :

در این روش در زمان مد که سطح اب بالا میاید اب را در یک مخزن (به کمک یک سد) به دام میاندازیم و زمان جزر با ازاد کردن اب توربین ها را برای تولید برق به راه میاندازیم

 

برای استفاده از این روش اختلاف ارتفاع اب بین جزر و مد باید حدود 5 متر باشد

اسلاید 6 :

کنترل ومهار این انرژی و تبدیل ان به برق کار اسانی نیست

 

 

تمام ساعات روز نمیتوان از این سیستم استفاده کرد

 

 

اسلاید 7 :

با استفاده از اختلاف دمای سطح اب (گرم) و اعماق اب (سرد) کار میکند

 

سیکل مورد استفاده در این روش سیکل رانکین است

به کمک این روش میتوان مقادیر زیاد انرژی تولید کرد

 

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید