بخشی از پاورپوینت

--- پاورپوینت شامل تصاویر میباشد ----

اسلاید 1 :

ساختمانهاي ايران6برابركشورهاي اروپايي انرژي مصرف مي كنند

درايران

هرمترمربع =  30 مترمكعب گاز

 

دراروپا           

هرمترمربع  =  5/5مترمكعب گاز

اسلاید 2 :

بخش خانگی

بخش خانگي بيش از 40 درصد از مصرف كل انرژي نهايي كشور و 33درصدازكل مصرف برق را به خود اختصاص داده كه بزرگترين مصرف كننده  برق بعد از بخش صنعت  دركشور است.       

اسلاید 3 :

راندمان مصرف انرژي الكتريكي درسيستم هاي روشنايي

لامپ رشته اي :

 بازده تقريباً 5 % (95% انرژي مصرفي درلامپ تبديل به حرارت مي شود).

اسلاید 4 :

راندمان مصرف انرژي الكتريكي درسيستم هاي روشنايي

لامپ فلورسنت :

بازده تقريباً 60 % (40% انرژي مصرفي درلامپ تبديل به حرارت مي شود).

اسلاید 5 :

راندمان مصرف انرژي الكتريكي درسيستم هاي روشنايي

لامپ كم مصرف(CFL):

(بازده تقريباً 85 %) (15% انرژي مصرفي درلامپ تبديل به حرارت مي شود).

اسلاید 6 :

یخچال و فریزر:

در هنگام خريد يخچال و فريزر از بين مدلهای مشابه ، يخچال و فريزری را انتخاب نماييد که مصرف انرژی کمتری داشته باشد .

حجم يخچال و فريزر بايد با توجه به نياز و تعداد افراد خانواده انتخاب گردد .

 

اسلاید 7 :

یخچال و فریزر:

يخچال و فريزرهای مجهز به سيستم برفک آب کن  برق کمتری مصرف می کنند.

برفکهای يخچال و فريزر را به طور منظم آب کنيد .

لوله های پشت يخچال و فريزر را سالی دو بار گردگيری کنيد . اين کار سبب انتقال بهتر حرارت بين لوله ها و هوا ميشود .

اسلاید 8 :

یخچال و فریزر:

از قراردادن يخچال و فريزر در مجاورت دستگاههای گرمازا مثل اجاق گاز ، آب گرمکن ، شوفاژ و زير نور مستقيم خورشيد خودداری کنيد .

اسلاید 9 :

در صورتی که لازم است يخچال را جا به جا کنيد ، حداقل دو ساعت بعد از جابه جايي آن را به برق وصل کنيد .

پشت يخچال و فريزر بايد دست کم 20 سانتيمتر با ديوار فاصله داشته و اطراف آن فضای کافی برای گردش هوا وجود داشته باشد .

اسلاید 10 :

مواد غذايي را پيش از سرد شدن کامل در يخچال و فريزر قرار ندهيد و از گذاشتن همزمان مقدار زيادی مواد غذايي در يخچال و بخصوص فريزر خودداری کنيد .

از کنار هم چيدن و چسباندن ظروف داخل يخچال پرهيز کنيد .

درجه حرارت داخل يخچال و فريزر را درست تنظيم کنيد . درجه حرارت مناسب برای يخچال 4 تا 5 درجه سانتيگراد و برای فريزر 12- تا 17- درجه است .

در متن اصلی پاورپوینت به هم ریختگی وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر پاورپوینت آن را خریداری کنید